Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec

2 Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia
zad. 1 Obliczanie sumy i średniej n dowolnych liczb naturalnych. Dodawane będą dowolne liczby, czyli wzór na sumę: s:=s+a gdzie a to kolejno (w pętli) czytane liczby. Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia begin podajemy ile liczb chcemy sumować Podaj ile liczb sumować? n L – licznik zliczający ilość powtórzeń S – suma sr - Średnia ustawiamy licznik L równy naszej deklarowanej liczbie, zerujemy sumę L:=n S:=0 N powtarzamy aż licznik będzie równy 0 sr:=S/n L:=L-1 S:=S+a L>0 T Suma wynosi S Podaj liczbę a Średnia wynosi sr end

3 Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia
zad. 2 Dana jest liczba naturalna n. Przedstaw graficznie algorytm mnożenia liczb od 1 do n. Kolejne działania wykonywane w pętli: 1*1; 1*2; 2*3; 6*4; 24*5 itd Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia begin Podaj liczbę n Mnożymy kolejne liczby dopóki licznik nie będzie większy od zadeklarowanej na początku liczby L – licznik I - iloczyn I:=1 L:=1 N I:=I*L L:=L+1 L>n T Iloczyn - I end

4 zad. 3 Danych jest 10 liczb. Przedstaw graficznie algorytm obliczania sumy tych liczb i ich średniej arytmetycznej. end n:=10 L:=n S:=0 L – licznik S – suma sr - Średnia L>0 N T sr:=S/n Suma wynosi S Średnia wynosi sr Podaj liczbę a L:=L-1 S:=S+a begin

5 zad. 4 Zmień algorytm z zadania 3 tak, aby nie było wiadomo, ile jest liczb, a warunkiem zakończenia było wprowadzenie 0. Dodatkowo na wyjściu wyprowadź, ile liczb zostało dodanych. end L:=0 S:=0 L – licznik S – suma sr - Średnia a<>0 N T sr:=S/L Suma wynosi S Średnia wynosi sr Podaj liczbę a L:=L+1 S:=S+a begin wczytano L liczb

6 Znajdowanie największej z podawanych liczb nieujemnych bez zapamiętywania ich
Plan: Przypisanie kandydatce na największą liczbę wartości 0 Wczytanie kolejnej liczby Sprawdzenie czy jest ona dodatnia 3a Jeśli TAK to: 4. Sprawdzenie czy kolejna liczba jest większa 4a Jeśli TAK to zmiana aktualnej kandydatki na podaną liczbę 4b Jeśli NIE to przejście do punktu 5 5. Wypisanie największej Powrót do 2 3b Jeśli NIE to koniec end max:=0 liczba>max N T Podaj liczbę liczba begin liczba>0 max:=liczba największa max

7 Sumowanie liczb nieparzystych (pętla WHILE)
begin Chcemy sumować kolejne liczby nieparzyste. Trzeba wprowadzić zakres: zacznijmy od 1, a zakończmy na wczytanej wartości końcowej k; Nadać zmiennej sterującej wartość startową W pętli wykonywać obliczenia, wyprowadzić wynik i zwiększać zmienną sterującą o 2 Zakończyć gdy zmienna sterująca przekroczy wartość końcową Podaj liczbę na ktorej skończymy k pocz:=1 suma:=0 i:=i+2 i:=pocz N liczba nieparzysta i suma liczba nieparzysta i liczba>max N liczba nieparzysta i i<=k T suma:=suma+i end

8 komputer losuje liczbę
begin Zgadnij liczbę komputer losuje liczbę los:=1+random(100) max:=0 ustawiamy licznik prób na 1 Algorytm realizuje zabawę w zgadywanie liczb. Wybierzmy zakres od 0 do 100, komputer losuje liczbę z tego zakresu (trzeba użyć funkcji random(n) zwracającej losową liczbę z przedziału 0 do n-1) a my ją mamy odgadnąć, otrzymując tylko informację, czy podana liczba jest za mała, czy też za duża. Po wpisaniu naszej liczby algorytm bada trzy możliwości 1-trafiona, 2-za mała, 3-za duża ile:=1 wczytujemy próbę Podaj liczbę liczba ile:=ile+1 N liczba=los N T liczba>los liczba>max T Za mała liczba Podaj liczbę liczba Tak prób było ile Za duża liczba end


Pobierz ppt "Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google