Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec. Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia zad. 1 Obliczanie sumy i średniej n dowolnych liczb naturalnych. Dodawane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec. Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia zad. 1 Obliczanie sumy i średniej n dowolnych liczb naturalnych. Dodawane."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec

2 Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia zad. 1 Obliczanie sumy i średniej n dowolnych liczb naturalnych. Dodawane będą dowolne liczby, czyli wzór na sumę: s:=s+a gdzie a to kolejno (w pętli) czytane liczby. end Podaj ile liczb sumować? n L:=n S:=0 L – licznik zliczający ilość powtórzeń S – suma sr - Średnia L>0 N T sr:=S/n Suma wynosi S Średnia wynosi sr Podaj liczbę a L:=L-1 S:=S+a begin podajemy ile liczb chcemy sumować ustawiamy licznik L równy naszej deklarowanej liczbie, zerujemy sumę powtarzamy aż licznik będzie równy 0

3 Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia zad. 2 Dana jest liczba naturalna n. Przedstaw graficznie algorytm mnożenia liczb od 1 do n. Kolejne działania wykonywane w pętli: 1*1; 1*2; 2*3; 6*4; 24*5 itd end Podaj liczbę n I:=1 L:=1 L – licznik I - iloczyn L>n N T I:=I*L L:=L+1 Iloczyn - I begin Mnożymy kolejne liczby dopóki licznik nie będzie większy od zadeklarowanej na początku liczby

4 end n:=10 L:=n S:=0 L – licznik S – suma sr - Średnia L>0 N T sr:=S/n Suma wynosi S Średnia wynosi sr Podaj liczbę a L:=L-1 S:=S+a begin zad. 3 Danych jest 10 liczb. Przedstaw graficznie algorytm obliczania sumy tych liczb i ich średniej arytmetycznej.

5 end L:=0 S:=0 L – licznik S – suma sr - Średnia a<>0 N T sr:=S/L Suma wynosi S Średnia wynosi sr Podaj liczbę a L:=L+1 S:=S+a begin wczytano L liczb zad. 4 Zmień algorytm z zadania 3 tak, aby nie było wiadomo, ile jest liczb, a warunkiem zakończenia było wprowadzenie 0. Dodatkowo na wyjściu wyprowadź, ile liczb zostało dodanych.

6 Znajdowanie największej z podawanych liczb nieujemnych bez zapamiętywania ich end max:=0 liczba>max N T Podaj liczbę liczba begin liczba>0 liczba>max N T max:=liczba największa max Plan: 1.Przypisanie kandydatce na największą liczbę wartości 0 2.Wczytanie kolejnej liczby 3.Sprawdzenie czy jest ona dodatnia 3aJeśli TAK to: 4.Sprawdzenie czy kolejna liczba jest większa 4a Jeśli TAK to zmiana aktualnej kandydatki na podaną liczbę 4b Jeśli NIE to przejście do punktu 5 5.Wypisanie największej 6.Powrót do 2 3bJeśli NIE to koniec

7 Sumowanie liczb nieparzystych (pętla WHILE) Chcemy sumować kolejne liczby nieparzyste. Trzeba wprowadzić zakres: zacznijmy od 1, a zakończmy na wczytanej wartości końcowej k; Nadać zmiennej sterującej wartość startową W pętli wykonywać obliczenia, wyprowadzić wynik i zwiększać zmienną sterującą o 2 Zakończyć gdy zmienna sterująca przekroczy wartość końcową end liczba>max N Podaj liczbę na ktorej skończymy k begin i<=k N T suma:=suma+i liczba nieparzysta i pocz:=1 suma:=0 i:=i+2 liczba nieparzysta i suma i:=pocz

8 Zgadnij liczbę Algorytm realizuje zabawę w zgadywanie liczb. Wybierzmy zakres od 0 do 100, komputer losuje liczbę z tego zakresu (trzeba użyć funkcji random(n) zwracającej losową liczbę z przedziału 0 do n-1) a my ją mamy odgadnąć, otrzymując tylko informację, czy podana liczba jest za mała, czy też za duża. Po wpisaniu naszej liczby algorytm bada trzy możliwości 1-trafiona, 2-za mała, 3-za duża ile:=1 liczba>max N T Podaj liczbę liczba begin liczba=los liczba>los ile:=ile+1 Za mała liczba max:=0 los:=1+random(100) Podaj liczbę liczba Tak prób było ile end N T Za duża liczba komputer losuje liczbę wczytujemy próbę ustawiamy licznik prób na 1


Pobierz ppt "Algorytmika Iteracje autor: Tadeusz Lachawiec. Algorytmy iteracyjne - ćwiczenia zad. 1 Obliczanie sumy i średniej n dowolnych liczb naturalnych. Dodawane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google