Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały: Izabela Wandas & Karolina Kasprzycka IIIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały: Izabela Wandas & Karolina Kasprzycka IIIE."— Zapis prezentacji:

1 Wykonały: Izabela Wandas & Karolina Kasprzycka IIIE

2 Pomoc humanitarna to działania pomocowe kierowane do ludności cywilnej, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, powstałej w wyniku kataklizmów naturalnych czy konfliktów zbrojnych. Do działań tego typu możemy zaliczyć min.: zapewnienie stałych dostaw wody i pożywienia odbudowę domostw, szkół, sanitariatów przywrócenie komunikacji i opieki medycznej. W zakres pomocy natychmiastowej wchodzi również koordynacja powyższych działań.

3 Nadrzędnym celem udzielania pomocy humanitarnej jest zaspokajanie natychmiastowych potrzeb, takich jak: pierwsza pomoc medyczna, dostarczanie żywności oraz wody, schronienia, wsparcie psychologiczne, pomoc w odbudowie zniszczeń, zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób będących następstwem kataklizmu, powrót do normalnego życia.

4 Program udzielania pomocy natychmiastowej PAH można podzielić na kilka faz: 1. rozpoznanie potrzeb, 2. podjecie decyzji o zaangażowaniu, 3. zbiórka funduszy, 4. udzielenie pomocy, 5. ewaluacja działań.

5

6

7 Edukacja to ważny element rozwoju człowieka, który może przyczynić się do redukcji ubóstwa. Edukacja pomaga także w poznaniu przysługujących nam praw, a kiedy prawa są nam znane, łatwiej walczyć o ich przestrzeganie.

8 Na świecie 57 mln dzieci w wieku 7-13 lat nie chodzi do szkoły (większość z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej) Ubóstwo jest główną przyczyną braku dostępu do edukacji. Mieszkańcy Sudany Południowego żyją w ubóstwie – 80% społeczeństwa żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie. 123 mln młodzieży w wieku 15-24 lat nie potrafi czytać i pisać

9 Osiągalna – darmowa i opłacona przez rząd danego kraju. Dostępna – systemy edukacji nie dyskryminuje nikogo. Akceptowalna – szkoła jest miejscem bezpiecznym. Elastyczna – edukacja dostosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

10

11 Uczennice w drodze do szkoły. Afganistan 2009r.

12 Znajduje się na drugim miejscu państw pod względem liczby dzieci, które nie uczęszczają do szkoły 2/3 tej liczby stanowią dziewczynki. Jako główną przyczynę takiej sytuacji UNESCO wskazuje ubóstwo. Dodatkową barierą jest mniejsza liczba szkół dla dziewcząt niż chłopców, ich duża odległość od domu, ogranicza kulturowo.

13 W Sudanie ponad połowa dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w długotrwałym konflikcie zbrojnym. System edukacji nie jest dofinansowany, a nauczyciele nie są wystarczająco przygotowani do nauczania, brakuje klas oraz podręczników szkolnych. Najważniejszymi barierami w dostępie do edukacji są ubóstwo i odległość domów do szkół.

14 Ubóstwo oraz praca dzieci Długa droga do szkoły Konflikty zbrojne Nierówności płciowe

15

16

17 Przyczyny: Fizyczne i geograficzne Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie Katastrofy naturalne Ubóstwo Uwarunkowanie polityczne i wynik konfliktów zbrojnych Skutki: Poziom wyżywienia mieszkańców, czyli zagrożenie głodem i niedostatkiem żywności Zacofanie rozwoju społeczno- gospodarczego państwa Wzrost zachorowalności na choroby wynikające z osłabienia lub pasożytów żyjących w wodzie Zmiany w środowisku naturalnym Wzrost tendencji migracyjnych do innych regionów lub państw

18

19

20 Kobiety przed szkołą Ducuum w Pakwau, gdzie PAH ufundowała studnię

21 Ślad wodny mierzy ilość wody, która została zużyta lub została zanieczyszczona. W ten sposób ślad wodny stanowi miarę ilości dostępnej wody wykorzystanej przez człowieka.

22 Wirtualna woda – ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania danego produktu spożywczego, a także produkty, które są sprzedawane państwom, w których nie są uprawiane (bądź uprawiane w małej ilości) ze względu na niedostępność wody

23

24 Wirtualna woda daje szanse krajom o małych zasobach wodnych na import produktów, które w procesie produkcji wymagają użycia dużej ilości wody – głównie artykułów żywnościowych. W takich sytuacjach kraje o niskich zasobach wodnych mogą je oszczędzać kupując produkty wymagające dużej ilości wody od innych krajów. Dzięki temu mogą skupić swoją produkcję na artykułach, które takiej ilości wody nie potrzebują.

25

26

27

28

29

30

31

32 CI, KTÓRZY SĄ WYSTARCZAJĄCO SZALENI, BY MYŚLEĆ, ŻE SĄ W STANIE ZMIENIĆ ŚWIAT, SĄ TYMI, KTÓRZY GO ZMIENIAJĄ. ~STEVE JOBS


Pobierz ppt "Wykonały: Izabela Wandas & Karolina Kasprzycka IIIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google