Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny katalog motywowania uczniów do nauki. Naczelna zasada Stwórzmy możliwości osiągania drobnych sukcesów indywidualnych każdemu uczniowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny katalog motywowania uczniów do nauki. Naczelna zasada Stwórzmy możliwości osiągania drobnych sukcesów indywidualnych każdemu uczniowi."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny katalog motywowania uczniów do nauki

2 Naczelna zasada Stwórzmy możliwości osiągania drobnych sukcesów indywidualnych każdemu uczniowi.

3 Podstawą motywacji u uczniów jest postawa i zaangażowanie nauczyciela

4 Jak motywować uczniów do nauki? Środki realizacji:

5 Dokonajmy diagnozy potrzeb i możliwości ucznia:  Edukacyjnych  Społecznych  Emocjonalnych

6 Jednym z czynników pobudzających pozytywną motywację do uczenia się jest gra równych szans.  Wszyscy uczniowie mogą odnieść sukces w szkole i starać się osiągnąć coś więcej, bez względu na to jak radzą sobie inni.

7 Reguły gry równych szans Zapewnienie równego dostępu do nagród Nagradzanie osiągnięć i ciekawości Docenienie wielu różnych umiejętności Oferowanie alternatywnych motywacji Proponowanie zadań angażujących uczestników

8 W grze równych szans ważny jest system oceniania oparty na obiektywnych kryteriach. Pozwala uczniom sprawować kontrolę nad procesem nauki, mają wpływ na zdobycie nagród Uczniowie zyskują większą wiarę w siebie i własne możliwości Nauczyciel staje się sprzymierzeńcem i współpracownikiem, ustala poziom i jakość zadań, udziela informacji zwrotnej

9 Sposób oceniania jest postrzegany jako bardziej sprawiedliwy niż w systemie opartym na konkurencji. Wyraźnie określa się wymagania – co i jak muszą zrobić uczniowie, aby zasłużyć na określona nagrodę. Rozczarowujący stopień oznacza jedynie, że uczeń nie osiągnął celu, a nie, że się sam nie sprawdził.

10 Postrzegajmy uczniów „przeciętnych” jako potencjalnie zdolnych.  Stwórzmy sytuacje edukacyjne, w których mogą zaistnieć jako jednostki i ujawnić własne możliwości.

11 Jak pracować z uczniem zdolnym?  Kształtujmy systematyczność.  Pracujmy metodą problemową.  Dostrzegajmy jego miejsce w grupie.

12 Wykorzystajmy jego mocne strony Pomagajmy w pokonywaniu trudności Zasadę „tak i nie” ucznia z dysfunkcją propagujmy wśród rodziców Jak pracować z uczniem z dysfunkcją?

13 Pracujmy metodą projektów:  Dokonajmy właściwej diagnozy zespołu projektowego.  Podzielmy cele projektu na etapy (dekompozycja celów).  Dostosujmy zadania do preferencji poszczególnych uczniów.

14 Stosujmy techniki efektywnego uczenia się i pomóżmy uczniowi w wyborze i zastosowaniu odpowiednich technik do danego materiału.  Mnemotechniki: np. wizualizacja, skojarzenia, mapy myśli, piktogramy, haki, rymowanki, akrostychy, akronimy.  „Gimnastyka mózgu”- ćwiczenia i działania psychoruchowe.  „Apteka Pana Boga”– picie czystej wody, zdrowe odżywianie, trzymanie kondycji.  Planowanie czasu, rozkładanie nauki na części.  Stosowanie powtórek.  Wzmacnianie swojej motywacji.

15 Kształtujmy inteligencję emocjonalną u uczniów: Dokonajmy diagnozy rodzaju inteligencji u uczniów Dostosujmy odpowiednie formy pracy do rodzaju inteligencji

16 Dostosujmy proces nauczania do różnych rodzajów doznań docierających do ucznia. wzrokowiecsłuchowiec kinestetyk

17 „Zmiana nieznanego w znane wymaga wysiłku i odwagi” A. Kępiński

18 Bibliografia  Covington M. V., Mmanheim Teel K., Motywacja do nauki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.  Heidtman J., Czytaj napisy. „Charaktery”, 2003 nr 1, s. 32-35.  Sikora B., Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u uczniów, „Dyrektor Szkoły”, 2001, nr 5, s. 24-29.


Pobierz ppt "Szkolny katalog motywowania uczniów do nauki. Naczelna zasada Stwórzmy możliwości osiągania drobnych sukcesów indywidualnych każdemu uczniowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google