Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skala inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych oraz rola środków UE w realizowanych projektach inwestycyjnych Barbara Wieliczko IERiGŻ-PIB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skala inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych oraz rola środków UE w realizowanych projektach inwestycyjnych Barbara Wieliczko IERiGŻ-PIB."— Zapis prezentacji:

1 Skala inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych oraz rola środków UE w realizowanych projektach inwestycyjnych Barbara Wieliczko IERiGŻ-PIB

2 Udział gospodarstw inwestujących Rok Z wydatkami inwestycyjnymiZ wydatkami > 999 zł 200769,166,6 200956,554,9 201255,454,8

3 Poziom wydatków inwestycyjnych 200720092012 InwestycjeŚredniaMedianaŚredniaMedianaŚredniaMediana Ziemia179350280040359570 Budynki294602654026860 Maszyny233023600328474500398787000 Środki transportu190380293300387560 Pozostałe24555285084970181890 SUMA87776328741013332500013546643000 Inwestycje/Sprzedaż63%25%57%17%145%24% Inwestycje/Produkcja44%19%48%14%109%19%

4 Uzyskane środki WPR na rozwój wsi w latach 2004-2013 na 1 ha UR

5 Uzyskane środki WPR na rozwój wsi w latach 2004-2013 na 1 gospodarstwo rolne

6 Inwestycje 1. Ułatwianie startu młodym rolnikom 2. Modernizacja gospodarstw rolnych 3. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 4. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 6. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 7. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 8. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 9. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 10. Wdrażanie projektów współpracy

7 Transfery 1. Renty strukturalne 2. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 3. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 4. Grupy producentów rolnych 5. Wspieranie gospodarowania na obszarach ONW 6. Program rolnośrodowiskowy 7. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 8. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 9. Odnowa i rozwój wsi

8 Wsparcie zasobów ludzkich 1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 2. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 3. Działania informacyjne i promocyjne 4. Funkcjonowanie LGD

9 Struktura środków

10 Udział środków na działania inwestycyjne w strukturze wsparcia

11 Wykorzystanie środków unijnych w latach 2004-2013 Skupienia wyznaczone w oparciu o metodę GDA badającą nadreprezentację danej cechy w stosunku do całej populacji. JPO – żółty Transfery – niebieski Inwestycje – zielony

12 Uzyskane środki WPR na działania inwestycyjne w latach 2004-2013 na 1 ha UR

13 Uzyskane środki WPR na działania inwestycyjne w latach 2004-2013 na gospodarstwo

14 Udział środków WPR w inwestycjach RokUdział 200910,5% 201213,1% Dotacje na zakup/remont kapitalny pojazdów, maszyn i urządzeń

15 Wnioski Większość gospodarstw w populacji Polskiego FADN prowadzi działania inwestycyjne.Większość gospodarstw w populacji Polskiego FADN prowadzi działania inwestycyjne. Systematycznie rośnie poziom wydatków inwestycyjnych przypadających na 1 inwestujące gospodarstwo, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu się grupy gospodarstw podejmujących inwestycje.Systematycznie rośnie poziom wydatków inwestycyjnych przypadających na 1 inwestujące gospodarstwo, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu się grupy gospodarstw podejmujących inwestycje. Środki unijne przeznaczone na działania inwestycyjne stanowią ważny czynniki inicjujący podejmowanie inwestycji.Środki unijne przeznaczone na działania inwestycyjne stanowią ważny czynniki inicjujący podejmowanie inwestycji.


Pobierz ppt "Skala inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych oraz rola środków UE w realizowanych projektach inwestycyjnych Barbara Wieliczko IERiGŻ-PIB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google