Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Od wykluczenia do znaczenia.” Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Od wykluczenia do znaczenia.” Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością."— Zapis prezentacji:

1 „Od wykluczenia do znaczenia.” Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Urząd Miasta Poznania

2 PROBLEM KTÓRY NARODZIŁ SZANSE… MIASTO POZNAŃ APLIKOWAŁO DO MECHANIZMU NORWESKIEGO O FINANSOWANIE UTWORZENIA CALL CENTER BEZSKUTECZNIE. Niepowodzenie było bodźcem do analizy problemów i poszukiwania ukrytych w nich szans. Szanse dostrzeżono w takich problemach jak : niedostateczna reprezentacja osób z orzeczoną niepełnosprawnością wśród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania, brak medium za pośrednictwem którego mieszkańcy/klienci administracji mogliby otrzymywać niezbędne im informacje w sposób kompetentny, a przy tym zrozumiały i przystępny, brak środków na zapewnienie zaplecza technologicznego i organizacyjnego dla utworzenia miejsca pracy w którym zatrudnienie mogliby znaleźć niepełnosprawni. Usługa: Bezpośredni *Kontakt Klienta z aktualną informacją z zakresu administracji i usług miejskich – pod ręką, na telefon. Narzędzie: call center powołane dzięki zastąpieniu pustego kosztu, Inwestycją w Ludzi. Dźwignia: przepisy ustawy o rehabilitacji i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ProblemSzansa Misja

3 PROBLEM KTÓRY NARODZIŁ SZANSE cd Pomysł oparto na skojarzeniu ze sobą potrzeb reprezentowanych przez pkt. 2 i 3 z możliwością z pkt. 1 osiągnięcia wymiernego efektu finansowego jaki pracodawca może uzyskać zwiększając wśród zatrudnionych odsetek osób z orzeczoną niepełnosprawnością. O efektach możemy mówić na kilku płaszczyznach. Efektem jest stworzenie trwałego miejsca zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością, miejsca które przez swą obecność i potwierdzoną rozwojem, racje bytu promieniuje na otoczenie pracownicze przyczyniając się do przełamywania stereotypów. Efektem jest zastąpienie „pustego kosztu” jakim była opłata karna na PFRON na mechanizm finansowania potrzebnego i znajdującego naśladowców rozwiązania w zakresie informacji i komunikacji społecznej. Efektem wreszcie jest zastąpienie wykluczenia jakiego doznają niepełnosprawni znaczeniem jakie związane jest z samorozwojem i pracą na rzecz ogółu mieszkańców. Usługa oferowana mieszkańcom i urzędnikom dzięki pracy osób których zatrudnienie wspiera PFRON W 2013 w POZnan*Kontakt utworzono 4 nowe stanowiska pracy z czego kwota refundacji PFRON jednego z nich wyniosła: 14 210 PLN ProblemSzansa Cyfry:

4 Adekwatność zgłaszanego rozwiązania… Jest adekwatne do potrzeb. U podstaw przedsięwzięcia legła identyfikacja trzech problemów, –po stronie kierownictwa dostrzeżono znaczny koszt stały ponoszony przez Budżet Miasta wynikający z braku osiągania przez pracodawcę (Urząd Miasta Poznania) 6% pułapu zatrudnienia osób. z orzeczoną. niepełnosprawnością; –po stronie pracowników dostrzeżono nasilający się dyskomfort wynikający z konieczności obsługiwania rosnącej liczby prostych masowych procedur informacyjnych ze stratą czasu niezbędnego dla skupienia się na zadaniach bardziej wymagających; –po stronie klientów dostrzeżono wzrost wymagań dotyczących dostępności, przejrzystości prostoty i szybkości świadczonych przez administracje usług. Cyfry: od 50 000 rocznie do 350 000 w 2013r. Problem Szansa Cyfry: Wzrost W 2013r. POZnan*Kontakt przekroczył 320 000 rozmów.

5 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania… Jest skuteczne. Przedsięwzięcie zarówno w płaszczyźnie procesu jak i efektu zostało z powodzeniem powtórzone dowodząc poprawności założeń i regularnej osiągalności zamierzonego skutku. Wdrożenie przyczyniło się do poprawienia wyników działalności podmiotu w sferze finansowej - trwale obniżono opłatę karną do PFRON jak i w sferze społecznościowej - trwale wkomponowano pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w zespół, który pracuje na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Zmianie uległo nastawienie stron: po stronie pracodawcy nieufność zastąpiło uznanie, po stronie pracowników bierność zastąpiła wiara w możliwości i aktywność. 12 osób permanentnie podnosi kwalifikacje w tym 3 osoby podniosły formalne wykształcenie (wyższe licencjackie i wyższe magisterskie) 12 osób uzyskało certyfikaty znajomości j. angielskiego na różnych poziomach 20 000 PLN miesięcznie mniej opłaty karnej UMP na rzecz PFRON… ProblemSzansa Cyfry:Wzrost

6 Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania… Zostało wprowadzone w przejrzysty sposób. Przedsięwzięcie było wynikiem udziału autora projektu w programie wspierania inicjatyw pracowniczych. W ramach tej procedury projekt był oceniany przez komisję, której członkami byli przełożeni oraz współpracownicy autora, a głos opiniujący miała zakładowa organizacja związkowa. Rok rocznie pracownicy oceniają Kierownika. Zgodnie z regulaminem Wspierania Inicjatyw Pracowniczych projekt był oceniany następczo po 1 roku funkcjonowania. Obecnie współpracujemy z FIR oraz Kawalerami Maltańskimi w zakresie organizacji płatnych staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia w jednostkach takich jak POZnan*Kontakt ProblemSzansa Partnerzy:

7 Trwałość zgłaszanego rozwiązania… Jest trwałe. Projekt ma cechy trwałości. Pomimo upływu 3 letniego okresu, na który opiewała umowa z PFRON utrzymano utworzone w 2009 roku stanowiska, a ponadto w 2013 dodano do nich 4 kolejne. Na rok 2014 planuje się, w związku z dynamicznym rozwojem usług, zatrudnienie kolejnych brokerów informacji. Rozwiązanie było przedmiotem wizytacji audytorów systemu ISO, na którym opiera się system zarządzania w UMP Cyfry: –2009 – 12 etatów –2013 -16 etatów –V. 2014 – 26 etatów Nowi pracownicy Monika, Ania, Eliza i Szymon Wzrost nowi pracownicy ProblemSzansa

8 Możliwość zastosowania w innych jednostkach samorządowych: Jest replikowalne. Przedsięwzięcie nie wymaga unikalnych warunków, oparte jest na zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odnosi się do zaspokojenia potrzeb występujących w większości instytucji administracji publicznej oraz jej klientów. Cyfry: Na konferencje Petent 2.0 między innymi promującą poznańskie rozwiązanie, która miała miejsce 03.04.2014r. Akredytowało się 120 uczestników reprezentujących samorządy i administracje z całego kraju. Konferencja: SzansaProblem

9 Dlaczego warto głosować na ten projekt… Jak bez udziału znacznych środków i angażowania grantów np. Mechanizmu Norweskiego zbudować potrzebną, a wkrótce nieodzowną, w administracji usługę. Jak przełamać stereotyp niepełnosprawnego pracownika w zespole i zmniejszyć koszty utrzymania administracji. Jak osiągnąć efektywność kosztową realizując ważny projekt społeczny. Wiemy jak i potrafimy pokazać: SzansaProblem


Pobierz ppt "„Od wykluczenia do znaczenia.” Budowa i rozwój platformy usług informacyjnych POZnan*Kontakt, w oparciu o program zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google