Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching personalny i zawodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching personalny i zawodowy"— Zapis prezentacji:

1 Coaching personalny i zawodowy

2 „Coach jest kimś, kto mówi Ci czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć-po to żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być” Tom Landry

3 Coaching jest w ostatnich latach jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin na świecie. Powodem jest to, że przynosi niezwykłe efekty- czyli pomaga ludziom w osiągnięciu sukcesów zarówno na polu zawodowym jak i osobistym.

4 Coaching jest rodzajem wsparcia, nie jest to ani terapia ani doradzanie
Coach (trener) pomaga drugiej osobie uporządkować wewnętrzny świat, zadając odpowiednie pytania-jest to podstawowe narzędzie jego pracy Coach jest przekonany, że klient ma w sobie niezbędny potencjał, by dojść dokąd zmierza

5 Coaching-definicja „Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania ". [R. Dilts.]

6 Coaching Coaching w moim rozumieniu to partnerstwo, gdzie dwóch podróżników jest zaangażowanych we wspólną podróż, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Podstawowym zadaniem profesjonalnego coacha jest pomóc klientowi nauczyć się pomagać sobie samemu Celem każdego coachingu jest uświadomienie klientowi, że tak naprawdę ma wybór i może wybierać różne sposoby myślenia, odczuwania i zachowywania się.

7 Elementy coachingu przekazywanie informacji zwrotnej aktywne słuchanie
zadawanie pytań stawianie wyzwań sugerowanie kolejnych kroków w rozwoju i nauce tworzenie sytuacji, w których klient się uczy oferowanie wsparcia na każdym etapie rozwoju

8 Czym nie jest coaching Nie jest pomaganiem- jest wsparciem, towarzyszeniem Nie jest naprawianiem ludzi-zakłada świadomość i autonomię osoby w szukaniu swojej drogi Nie jest pogawędką przy kawce- celem rozmowy jest to, by osoba posuwała się do przodu w osiąganiu swoich celów Nie jest dawaniem odpowiedzi-jego zadaniem jest usprawnianie komunikacji osoby z sobą samym

9 Definicje Coaching to podparte wiedzą i umiejętnościami wsparcie i zachęta oraz nowy sposób widzenia rzeczy To sformalizowana relacja pomiędzy Tobą a coachem (trenerem), która ma na celu eliminację złych nawyków, osiągnięciu więcej niż można samemu Profesjonalny coaching jest stałą relacja, która ukierunkowuje działanie klienta, by zrealizował swoje cele, wizje i pragnienia

10 Rodzaje Możemy wyróżnić coaching personalny i biznesowy
W praktyce oba te rodzaje wzajemnie się przeplatają i wpływają na siebie Coaching biznesowy jest przydatny gdy: chcesz podnieść swoje kwalifikacje, potrzebujesz indywidualnego planu wsparcia i rozwoju, Twojej firmie zależy na skuteczności pracowników

11 Kiedy coaching personalny
kiedy chcesz zwiększyć swoja pewność siebie, podwyższyć poziom umiejętności chcesz umocnić swoją pozycję zawodową potrzebujesz wyklarowania swoich celów i wartości pragniesz stałej stymulacji intelektualnej chcesz jasności w relacjach z innymi ludźmi

12 Jak przebiega proces coachingu?
Proces coachingu zawsze poprzedzony jest zawarciem kontraktu między zainteresowanym a coachem Kontrakt, tak jak w terapii określa m.in. czas trwania, częstotliwość spotkań, miejsce, opłaty za sesję Klient decyduje nad czym chciałby pracować podczas procesu Wraz z coachem ustala jakie kroki podejmie po każdej sesji

13 Jak przebiega proces coachingu?
Proces coachingu zawsze poprzedzony jest zawarciem kontraktu między zainteresowanym a coachem Kontrakt, tak jak w terapii określa m.in. czas trwania, częstotliwość spotkań, miejsce, opłaty za sesję Klient decyduje nad czym chciałby pracować podczas procesu Wraz z coachem ustala jakie kroki podejmie po każdej sesji

14 Proces coachingu Klient zobowiązuje się, że będzie wykonywał wyznaczone zadania i podejmował wyzwania To zobowiązanie i odpowiedzialność klienta jest bardzo ważne w procesie coachingu Zanim rozpocznie się prawdziwa praca, ważne jest określenie mocnych i słabych stron klienta- jest to jedna z najważniejszych rzeczy w coachingu i podstaw do dalszej pracy

15 Mocne/Słabe strony A Ty jak byś określił/określiła swoje Mocne strony

16 Coaching jako proces p. twórczy-każdy człowiek sam tworzy, odkrywa siebie na nowo p. żywy- zaskakuje, nie da się go zaplanować p. indywidualny, coach jest jedynie towarzyszem p. celowy- w trakcie jego trwania określony jest konkretny cel, do którego się dąży i sposoby jego osiągnięcia p. świadomy-najważniejsze jest w nim poszerzanie procesów świadomości

17 Coaching jako proces c.d.
p. rozwojowy p. wartościowy-docieramy do głębi własnych wartości, niejako porządkujemy swoje JA „Życie jest najlepszym coachem. Naprawdę nie ma lepszego”

18 Trudność w coachingu wymaga POKORY-nie jest łatwo człowiekowi przyznać się do błędu i wziąć odpowiedzialność, dużo łatwiej jest obwiniać innych ludzi wymaga ODWAGI-bo nie jest łatwo poddać się krytyce, nie jest łatwo odkrywać siebie prawdziwego, poza przyjmowaną na co dzień „maską” wymaga SZCZEROŚCI- trudno nam być szczerym i wnikliwym na swój temat

19 c.d. wymaga CIERPLIWOŚCI- by odkryć prawdę o sobie samym
wymaga SZACUNKU- do siebie i swojego życia oraz do innych ludzi wymaga WIARY-w siebie is woje możliwości, wymaga MIŁOŚCI- do samego siebie, nie jest to wcale proste, gdyż wielu ludzi siebie nie lubi

20 Obszary funkcjonowania człowieka wg Diltsa
1. Środowisko-Kiedy? Gdzie? Z kim? W jakim otoczeniu 2. Zachowania-Jak się zachowuję? Jak coś robię? 3. Umiejętności- Co umiem 4. Przekonania- Jak myślę o sobie, o świecie, o innych ludziach, Co jest możliwe? 5. Wartości- Co jest dla mnie ważne, Po co coś robię?

21 c.d. 6. Tożsamość- Kim jestem? 7. Misja- Jaki mam cel? Dokąd zmierzam?
8. Duchowość- Kto jeszcze? Co istnieje więcej, Jaka jest globalna intencja? Spróbuj określić się na wszystkich 8 obszarach w poszczególnych rolach np. matki/ ojca, pracownika, córki/syna

22 Samodoskonalenie W każdej dziedzinie jest tak, że większość ludzi wykonuje coś średnio, inni beznadziejnie, a jeszcze inni świetnie-od czego to zależy? W ciągu kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzone wiele badań na temat- dlaczego niektórzy ludzie osiągają mistrzostw w jakiejś dziedzinie np. medycynie, szachach, w nauce, muzyce itp.

23 Czego można nauczyć się od mistrzów?
Większość ludzi myśli, ze osiągnięcie mistrzostwa w jakiejś dziedzinie to wynik posiadanego talentu. Jednakże zostało udowodnione, że mistrzowie w danej dziedzinie stawiali na wieloletnie ćwiczenia i praktykę- potęgujące ich ROZWÓJ. Jeśli więc skupimy się na tym co możemy w sobie rozwijać, a nie na tym czy mamy niezwykłe talenty, czy nie- osiągniemy większy sukces

24 Jak się rozwijać w dobrym kierunku?
1. Określ swoje cele Ustal co dokładnie chcesz rozwijać i w jaki sposób chcesz to zrobić Pomocne będzie rozpisanie celu na drobne kroki, które będziesz w stanie osiągnąć w krótkich okresach czasu Pamiętaj, że czasami, gdy nie uda się osiągnąć celów, może spaść motywacja do działania

25 Jak się rozwijać w dobrym kierunku?
2. Ważne jest by stale otrzymywać konkretne i precyzyjne informacje zwrotne Wyobraź sobie, że strzelasz z zawiązanymi oczami z broni palnej do celu, ważne by ktoś powiedział Ci w jaki sposób można robić to lepiej Warto mieć osobę, konsultanta, coacha, która da Ci informację zwrotną i zmotywuje do dalszych kroków

26 Jak się rozwijać? 3. Zwróć uwagę na swoje nawyki i przyzwyczajenia
Człowiek przyzwyczaja się do czegoś i uważa, ze tak właśnie ma być, boi się wprowadzać zmiany Mówi się, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, tylko że Rutynowe czynności powodują, ze działamy jak AUTOMAT, nie zastanawiamy się nad tym co i jak robimy Zadaj sobie pytanie jak dany nawyk oddziałuje na Twoje życie, zdrowie samopoczucie, rozwój

27 Moje nawyki Nawyki, które mi służą: Nawyki, które są dla mnie zgubne

28 Jak się rozwijać w dobrym kierunku?
4. Sposób myślenia Ważne jest monitorowanie własnych przekonań o sobie (Jaka jestem?), świecie innych ludziach, przyszłości Utrwalone przekonania są źródłem automatycznych myśli, które wpływają na nasze emocje i zachowania Zastanów się czy Twoje przekonania nie przeszkadzają Ci w rozwoju osobistym

29 Jak się rozwijać w dobrym kierunku?
5. Ważna jest INTELIGENCJA EMOCJONALNA Co sprawia, ze jedni z nas są dobrymi pracownikami, doskonałymi rodzicami, przyjaciółmi, a inni odnoszą na tym polu ciągłe porażki? Większość ludzi myśli, ze za sukces osobisty odpowiedzialny jest intelekt, współczynnik IQ, status materialny i społeczny

30 c.d. Badania dowodzą, że sukces w dużej mierze zależy od naszej inteligencji emocjonalnej i jest przez nią uwarunkowany Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć u siebie i u innych ludzi, zdolność motywowania samego siebie, oraz umiejętność kierowania emocjami swoimi i innych ludzi Pojęcie to do psychologii wprowadził Daniel Golaman

31 Inteligencja emocjonalna to:
W ujęciu daniela Golemana na inteligencję emocjonalną składa się 5 podstawowych kompetencji: 1. Samoświadomość 2. Samoregulacja 3. Motywacja 4. Empatia 5. Umiejętności społeczne

32 Samoświadomość Jest to wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach, ocenach intuicyjnych czyli świadomość emocjonalna, adekwatna samoocena, wiara w siebie czyli silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich umiejętności i możliwości

33 Samoregulacja Jest to panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami czyli samokontrola, utrzymywanie norm uczciwości i prawości, sumienność, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian, innowacyjność

34 Motywacja Są to skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa, optymizm

35 Empatia Polega na uświadamianiu sobie uczuć, potrzeb ale również niepokojów innych ludzi, czyli rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie na usługi wobec innych

36 Umiejętności społeczne
Umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji, czyli wpływanie na innych, porozumienie, łagodzenie konfliktów, przewodzenie, tworzenie bliskich więzi, współpraca, współdziałanie, umiejętności zespołowe Jak oceniasz swoją inteligencję emocjonalną?

37 Składniki poczucia sukcesu
Sukces przez wielu ludzi utożsamiany jest z pieniędzmi, statusem materialnym, tymczasem już Arystoteles wysunął pogląd, że dążeniem człowieka jest przede wszystkim poczucie szczęścia Czym dla Ciebie jest sukces?

38 Składniki poczucia sukcesu
Spokój ducha Zdrowie Dobre relacje z innymi ludźmi są dla nas potwierdzeniem, ze jesteśmy ważni, kochani, szanowani inni ludzie motywują nas do zmian, przekraczania własnych granic, do rozwoju

39 Składniki poczucia sukcesu
Praca A w zasadzie sensowna praca, mamy potrzebę czucia,że nasza praca jest celowa, sensowna i ma znaczenie dla świata, człowiek czuje się szczęśliwy gdy czuje że to co robi ma SENS. Z pracą wiąże się kolejny składnik: Niezależność finansowa-która daje poczucie bezpieczeństwa

40 Składniki poczucia sukcesu
Samorealizacja związana z pragnieniem zrealizowania całego swojego potencjału, poczucia że osiągamy wszystko na co nas tak naprawdę stać, wiąże się z przekonaniem, ze przeżywamy własne życie tak, jak tego chcemy Jest to najwyższa potrzeba człowieka według piramidy potrzeb Maslowa

41 Piramida potrzeb Maslowa

42 Poczucie sukcesu Skutki poczucia sukcesu w życiu:
Znajomość siebie-wiedza o sobie samym Wysokie poczucie własnej wartości i skuteczności Duma Szacunek dla samego siebie i dla innych ludzi Wykorzystywanie w pełni własnego potencjału

43 Porażka Lęk przed porażką jest jedną z przyczyn, przez które człowiek w życiu boi się podejmować wyzwania, wyznaczać sobie cele, rozwijać się. Inne przyczyny to: lęk przed tym co powiedzą inni i związane z tym oczekiwanie odrzucenia, brak umiejętności wyznaczania celów (tym, kto może w tym pomóc jest profesjonalny trener- coach) i doceniania ich znaczenia w życiu

44 Znaczenie porażki w życiu
Warto spojrzeć na porażkę jako na szansę na osiągnięcie sukcesu, szansę na mądrzejsze rozpoczęcie od nowa Powiedzenie „co nas nie zabije, to nas wzmocni” ma w sobie wiele prawdy Czy znasz jakieś przykłady z życia, które potwierdzają tę prawdę?

45 Warto wiedzieć Większość przyczyn tego, że nie potrafimy realizować swoich celów z sukcesem, ma źródło w nas samych, a dokładniej: W naszych wewnętrznych konfliktach W naszych przekonaniach o sobie, świecie, ludziach, przyszłości W braku wiedzy, zaprzestaniu rozwijania się W naszych zgubnych nawykach i BRAKU CHĘCI!

46 Na ratunek-coaching! Co kiedy sam masz problem w realizacji swoich celów? Pomocny może być coaching lub terapia. Przypomnijmy Coaching jest metodą pracy z ludźmi, w efekcie której odkrywają oni swój potencjał oraz potrafią go w pełni wykorzystać i osiągnąć sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym.

47 c.d. Coaching jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe

48 Co możesz osiągnąć w wyniku coachingu ?
poszerzyć samoświadomość odkryć co jest dla Ciebie ważne w życiu i czym się kierować nauczyć się patrzeć na sytuacje z różnych perspektyw świadomie wykorzystywać swój potencjał we właściwy dla siebie sposób podejmować szybciej decyzje, osiągając odpowiedni dystans

49 Co możesz osiągnąć w wyniku coachingu lub
wyznaczyć i osiągnąć swoje cele, podwyższyć poczucie własnej wartości wybrać najlepsze rozwiązania i wyciągać odpowiednie wnioski nauczyć się żyć w zgodzie z sobą samym nauczyć się utrzymywać równowagę między życiem osobistym a zawodowym stać się twórczym, kreatywnym utrzymywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne

50 „Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji”. Albert Einstein

51 „Kto się przestaje rozwijać, umiera” Antoine de Saint-Exupery

52 Dziękujemy za uwagę Ewa Gałek-Franczyszyn Magdalena Kicińska


Pobierz ppt "Coaching personalny i zawodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google