Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Debata zorganizowana w związku z udziałem uczennic I Liceum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Debata zorganizowana w związku z udziałem uczennic I Liceum."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Debata zorganizowana w związku z udziałem uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, w projekcie „Sejm Dzieci i Młodzieży” Tarnów, 25.03.2014

2 „Nikt nie odbierze obywatelom Stanów Zjednoczonych prawa wyborczego, z wyjątkiem ich samych. A uczynią to, nie idąc do urn wyborczych.” ~ Franklin Delano Roosevelt

3 Udział obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2011 roku (przedział wiekowy)

4 „Przyszłość Polski zależy od was. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary.” ~ Jan Paweł II

5 Społeczeństwo obywatelskie Jest to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Hasło to używane jest dziś najczęściej w odniesieniu do sfery aktywności społecznej, która zorientowana jest na realizację dobra wspólnego, rozumianego jako dobro innych, ale nie własne. Jest to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Hasło to używane jest dziś najczęściej w odniesieniu do sfery aktywności społecznej, która zorientowana jest na realizację dobra wspólnego, rozumianego jako dobro innych, ale nie własne.

6 „Polityka jest sprawą zbyt ważną, aby pozostawić ją w rękach polityków.” ~ Charles de Gaulle

7 Życie społeczne Jest to ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości zachodzącego na wyodrębnionym obszarze Trzeba pamiętać, że człowiek jest istota społeczną - jednostka może się spełniać tylko w kontakcie z innymi ludźmi. Jest to ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości zachodzącego na wyodrębnionym obszarze Trzeba pamiętać, że człowiek jest istota społeczną - jednostka może się spełniać tylko w kontakcie z innymi ludźmi. Definicja uczestnictwa ludzi młodych: Definicja uczestnictwa ludzi młodych: „Proces zaangażowania młodych ludzi w społeczeństwie, niekiedy z wykorzystaniem – w trakcie tworzenia i realizacji idei oraz celów – niekonwencjonalnych metod przez nich zaproponowanych”. „Proces zaangażowania młodych ludzi w społeczeństwie, niekiedy z wykorzystaniem – w trakcie tworzenia i realizacji idei oraz celów – niekonwencjonalnych metod przez nich zaproponowanych”.

8 „Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy.” ~ Sakaguchi Ango

9 Dlaczego ten temat jest ważny? Frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat jest najniższa w kraju i należy do najniższych w Europie. Najmłodsza część elektoratu głosuje na ok. 20% niższym poziomie niż starsi dorośli (54,1% wyborców w wieku 18-25 wobec 73,1% w wieku 56-65 w 2011 r.) Frekwencja wyborcza w grupie 18-25 lat jest najniższa w kraju i należy do najniższych w Europie. Najmłodsza część elektoratu głosuje na ok. 20% niższym poziomie niż starsi dorośli (54,1% wyborców w wieku 18-25 wobec 73,1% w wieku 56-65 w 2011 r.)

10 „Polityka jest sztuką możliwości. Całe życie jest polityką.” ~ Cesare Pavese

11 Dane statystyczne Według danych Polskiego Generalnego Studium Wyborczego udział osób w wieku 18–25 lat w wyborach parlamentarnych stawał się coraz większy. Lekki spadek nastąpił w roku 2005. W 1997 roku w głosowaniu udział wzięło 38,1% młodych, w roku 2001 – 47,2%, Według danych Polskiego Generalnego Studium Wyborczego udział osób w wieku 18–25 lat w wyborach parlamentarnych stawał się coraz większy. Lekki spadek nastąpił w roku 2005. W 1997 roku w głosowaniu udział wzięło 38,1% młodych, w roku 2001 – 47,2%, w 2005 – 44,2%, w 2007 – 55,8%, a w 2011 – 54%. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2007 r., kiedy to głosy młodych osób znacząco przyczyniły się do odsunięcia od władzy ówczesnej koalicji. Owa mobilizacja była dotychczas niespotykanym zjawiskiem. w 2005 – 44,2%, w 2007 – 55,8%, a w 2011 – 54%. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2007 r., kiedy to głosy młodych osób znacząco przyczyniły się do odsunięcia od władzy ówczesnej koalicji. Owa mobilizacja była dotychczas niespotykanym zjawiskiem.

12 „Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.” ~ Arystoteles

13 Sonda uliczna na terenie Tarnowa 5.03.2014r. została przeprowadzona sonda uliczna na temat Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? W ankiecie wzięło udział 66 osób, w wieku 17-25 lat, które odpowiedziało na trzy pytania dotyczące wyborów i społeczeństwa obywatelskiego. 5.03.2014r. została przeprowadzona sonda uliczna na temat Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? W ankiecie wzięło udział 66 osób, w wieku 17-25 lat, które odpowiedziało na trzy pytania dotyczące wyborów i społeczeństwa obywatelskiego.

14 1. Czy młodzi ludzie biorą udział w wyborach i życiu społecznym?

15 2. Co wpływa na tak niskie uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym?

16 Wnioski dotyczące pytania 2 Brak wolnego czasu Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dojazd zajmuje więcej czasu niż sam wolontariat Dojazd zajmuje więcej czasu niż sam wolontariat Co można zrobić? Co można zrobić? Organizacja działań bliżej młodzieży, w optymalnych godzinach, np. zaraz po zajęciach szkolnych Organizacja działań bliżej młodzieży, w optymalnych godzinach, np. zaraz po zajęciach szkolnych

17 Brak odpowiedniego przykładu Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Rodziny młodych ludzi nie chodzą do urn i się nie aktywizują Rodziny młodych ludzi nie chodzą do urn i się nie aktywizują Co można zrobić? Co można zrobić? Propagowanie postaw obywatelskich już od szkoły podstawowej Propagowanie postaw obywatelskich już od szkoły podstawowej Organizacja zajęć rozbudzających empatię Organizacja zajęć rozbudzających empatię

18 Brak wiedzy na ten temat Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Brak propagowania przedsięwzięć Brak propagowania przedsięwzięć Reklamy, które nie trafią do młodych ludzi Reklamy, które nie trafią do młodych ludzi Co można zrobić? Co można zrobić? Reklama w miejscach, gdzie młodzież często przebywa Reklama w miejscach, gdzie młodzież często przebywa Regularne przypominanie o wolontariatach i innych akcjach Regularne przypominanie o wolontariatach i innych akcjach

19 Brak miejsc, gdzie można się rozwijać Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Stowarzyszenia działają tylko w dużych miastach Stowarzyszenia działają tylko w dużych miastach Liczba miejsc, dla chcących brać udział w aktywności społecznej jest ograniczona Liczba miejsc, dla chcących brać udział w aktywności społecznej jest ograniczona Co można zrobić? Co można zrobić? Ciekawsze przedsięwzięcia, które dawałyby obustronne korzyści, nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla wolontariuszy Ciekawsze przedsięwzięcia, które dawałyby obustronne korzyści, nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla wolontariuszy Większa różnorodność działań, różne lokalizacje przedsięwzięć (nie tylko TCK) Większa różnorodność działań, różne lokalizacje przedsięwzięć (nie tylko TCK)

20 Brak wiary we własne możliwości i sens takich działań Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Niska samoocena Niska samoocena Niezadowolenie z sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju Niezadowolenie z sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju Przekonanie, że młodzi nie są w stanie nic zmienić Przekonanie, że młodzi nie są w stanie nic zmienić Co można zrobić? Co można zrobić? poruszanie tematu potencjału młodych na godzinach wychowawczych i organizacja na ten temat warsztatów (np. w Pałacu Młodzieży w Tarnowie) poruszanie tematu potencjału młodych na godzinach wychowawczych i organizacja na ten temat warsztatów (np. w Pałacu Młodzieży w Tarnowie)

21 Brak poparcia ze strony rówieśników Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Owczy pęd (Nie idziesz Ty – nie idę ja) Owczy pęd (Nie idziesz Ty – nie idę ja) Zbyt duże liczenie się ze zdaniem kolegów Zbyt duże liczenie się ze zdaniem kolegów Obawa przed wystąpieniem przed szereg Obawa przed wystąpieniem przed szereg Co można zrobić? Co można zrobić? Przekonywanie młodych (na różnych zajęciach), że samemu również można coś zmienić Przekonywanie młodych (na różnych zajęciach), że samemu również można coś zmienić Przedstawianie młodzieży ambitnych jednostek i ich osiągnięć Przedstawianie młodzieży ambitnych jednostek i ich osiągnięć

22 3. Co zachęciłoby młodzież do wzięcia udziału w wyborach i życiu społecznym?

23 Młodzi głosują W ramach akcji uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

24 Masz Głos, Masz Wybór Celem programu Masz Głos, Masz Wybór jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. Pokazujemy mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku, w gminie, w powiecie. Celem programu Masz Głos, Masz Wybór jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. Pokazujemy mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku, w gminie, w powiecie.

25 Latarnik wyborczy Latarnik wyborczy to interaktywne narzędzie internetowe przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Latarnik pozwala lepiej poznać swoje poglądy polityczne oraz porównać je z programami poszczególnych kandydatów i ich komitetów wyborczych. Latarnik wyborczy to interaktywne narzędzie internetowe przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Latarnik pozwala lepiej poznać swoje poglądy polityczne oraz porównać je z programami poszczególnych kandydatów i ich komitetów wyborczych. Powstaje on przed każdymi wyborami powszechnymi. Kolejną edycję akcji planuje się na 2014 r. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Powstaje on przed każdymi wyborami powszechnymi. Kolejną edycję akcji planuje się na 2014 r. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

26 Młodzież a polityka – stopień zainteresowania

27 Procent Polaków zaangażowanych w działalność społeczną

28 Jakie są Pana/Pani cele, dążenia?

29 Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał. ~ Albert Einstein

30 Dziękujemy za uwagę Agnieszka Żurek Agnieszka Żurek Anna Radlińska Anna Radlińska


Pobierz ppt "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? Debata zorganizowana w związku z udziałem uczennic I Liceum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google