Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady gospodarowania populacją daniela. Formy rozwojowe poroża daniela Szpicak Łyżkarz Łopatacz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady gospodarowania populacją daniela. Formy rozwojowe poroża daniela Szpicak Łyżkarz Łopatacz."— Zapis prezentacji:

1 Zasady gospodarowania populacją daniela

2 Formy rozwojowe poroża daniela Szpicak Łyżkarz Łopatacz

3 Łopatacz regularny Kształt łopat prawidłowy

4 Łopatacz nieregularny Kształt łopat nieprawidłowy

5 Klasa wieku Poroże rok życia Opis porożaOcena I klasa wieku 1 poroże 2 rok życia * guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,O * szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm, X * szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm. XX 2 poroże 3 rok życia * szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk poniżej 40 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 6 cm, O * łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 6 do 8 cm, X * mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 8 cm oraz łopatacze. XX II klasa wieku 3-6 poroże 4-7 rok życia * wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach O * łopatacze nieregularneX * łopatacze regularneXX III klasa wieku 7 poroże i powyżej 8 rok życia i starsze * wszystkie formy poniżej regularnego łopatacza oraz regularne łopatacze o masie poroża poniżej 2,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny, O * mocne, regularne łopatacze niemedalowe o masie poroża od 2,5 kg pozyskane na odstrzał selekcyjny, X * byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjnyXX Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli - byków łopatacz regularny – to byk o porożu, w którym obydwie łopaty mają długości większe niż połowy długości ich tyk; łopatacz nieregularny – to byk o porożu, w którym jedna z łopat ma długość mniejszą niż połowa długości jej tyk.

6 Ustalenia dodatkowe: 1. Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach. 2. Podawana masa poroża jest masą brutto (poroże z czaszką, bez żuchwy). 3. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich. 4. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).


Pobierz ppt "Zasady gospodarowania populacją daniela. Formy rozwojowe poroża daniela Szpicak Łyżkarz Łopatacz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google