Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Fedorowicz 10A Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Fedorowicz 10A Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego"— Zapis prezentacji:

1 Karolina Fedorowicz 10A Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego
Życie w pustyni, Wilgotne lasy równikowe, Lasy strefy klimatu umiarkowanego Karolina Fedorowicz 10A Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego

2 Życie w pustyni Pustynia to powierzchnia na lądzie, gdzie podczas roku spada na każdy metr kwadratowy mniej niż 250 milimetrów wody, natomiast parowanie znacznie przewyższa sumę opadów. wysokich temperatur powietrza (średnie około 30C, ekstremalne do 50C, nocą dochodzą do 0C; najwyższa temperatura- to 57,8C).

3 Typy pustyń pustynie piaszczyste pustynie kamieniste pustynie żwirowe
pustynie ilaste pustynie skaliste Pustynie lodowe

4 Pustynie piaszczyste Pokryte piaskami, stale przemieszczanymi przez wiatry. Na obszarze tych pustyń występują suche doliny zwane wadi, którymi płynie woda w okresie rzadkich, ale gwałtownych opadów. Przykładem może być Wielki Erg Zachodni i Wschodni na Saharze, Nefud na Półwyspie Arabskim.

5 Pustynie kamieniste Pustynie kamieniste (hamada) - całkowicie pozbawione drobnego materiału, który zostaje wywiany, a występują tylko nagie skały. Do tego rodzaju skał należą: znaczna część Sahary, zwłaszcza masywy Ahaggaru, Tibesti i Derfur oraz Hamada - el – Hamra.

6 Pustynie żwirowe Pustynie żwirowe (serir) - zbudowane głównie z nieco grubszego materiału, mniej lub bardziej ogładzonego - taki charakter ma większość pustyń wchodzących w skład Sahary oraz większa część Gibsona w Australii.

7 Pustynie ilaste Pustynia ilasta odznacza się tym, że jej powierzchnię pokrywa twardy, spękany ił. Najczęściej jest ona zasolona, a w jej obrębie często spotykane są charakterystyczne wykwity węglanu wapnia, soli kamiennej bądź gipsu. W momencie wystąpienia opadów przekształca się ona w bagnisty, grząski teren, lub też całkowicie zakryta zostaje wodą tworząc dno epizodycznego jeziora. Występuje w Ameryce Środkowej oraz Pólnocnej.

8 Pustynie skaliste Pustynie skaliste zajmują stosunkowo duże powierzchnie. Ich rzeźbę charakteryzuje skalistość i wyrazistość form. Dominują w W Afryce Północnej i na Półwyspie Arabskim.

9 Pustynie lodowe Obszar praktycznie pozbawiony pokrywy roślinnej, występuje w strefie podbiegunowej. Obszar pustyni lodowej pokrywa lądolód, czyli gruba warstwa lodu przykrywająca wielki obszar ziemi, o grubości kilku kilometrów, który powstaje w warunkach klimatu polarnego.

10 Roślinność Roślinność występująca na pustyniach jest albo rzadką roślinnością o charakterze stałym, która jest bardzo wytrzymała na działanie skrajnych czynników pogodowych, albo pojawia się tylko okresowo, po opadach deszczu. Przystosowanie roślin do warunków pustynnych polega na wykształceniu grubych łodyg, braku liści, wytworzeniu twardych kolców tkanek gromadzących zapasy wody.

11 Zwierzęta w pustyni Zwierzęta pustyni są przeważnie nieduże, o jasnej barwie ciała; w dzień ukrywają się w norach, jamach i zagłębieniach skalnych lub zakopują się w piasku, gdzie panuje dużo niższa temperatura i większa wilgotność niż na powierzchni; nocą na pustyni panują niskie temperatury i może pojawiać się rosa, a zjadanie pokrytych nią roślin dostarcza roślinożercom wody

12 Zwierzęta

13 Wilgotne lasy równikowe
Charakteryzuje, wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna.

14 Lasy równikowe Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew). Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii. Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa.

15 Piętra lasu Piętro pojedynczych drzew sięgających m. Przykładowe rośliny: puchowiec pięciopręcikowy ("Drzewa Giganty"). Piętro korony lasu stanowią wiecznie zielone drzewa, osiągające wysokość m. Piętro to jest doskonałym przystosowaniem dla owadów i małych zwierząt. Charakterystyczne rośliny – epifity, glony, grzyby, hebanowce, mahoniowce, palmy, mchy, porosty.

16 Piętra lasu 3. Piętro średnie - piętro lian, nagich pni i konarów stanowią niższe drzewa, zaś poniżej nich (8-15 m) występuje zwarta warstwa koron drzew. Należą do nich storczyki , kaktusowate. 4. Piętro najniższe - piętro zarośli i runa ponieważ gęste korony drzew ograniczają dostęp światła słonecznego (1-2%) do dolnych partii, zarośla i ściółka leśna stanowią rośliny zielne, czasami w ogóle nie występuje. Na zacienionym dnie tropikalnego lasu spotyka się tylko drobne glony, mchy, porosty.

17 Flora lasu paprocie drzewiaste
W lasach równikowych rosną drzewa, takie jak: bananowce paprocie drzewiaste palmy kakaowce

18 Flora lasu A także takie rośliny jak: - orchidea - bromelia
- kwiat reflezji - hebanowce - filodendrody

19 Fauna lasu Lasy deszczowe cechują się bogactwem gatunków zwierząt. Spośród ssaków występują tu np. małpy, także człekokształtne hipopotamy, bawoły, leniwce, okapi. Część zwierząt wykazuje przystosowanie do życia w gęstwinach leśnych, np. zmniejszenie rozmiaru ciała (słoń afrykański leśny). Ich bogactwo jest wprost zadziwiające. Są wśród nich goryle, motyle wielkości ptaka i żaby, których skóra wydziela truciznę.

20 Fauna lasu Najliczniejszą grupą wśród wszystkich zwierząt żyjących w wilgotnym lesie równikowym są owady np. termity. Bardzo liczną i pięknie ubarwiona grupą owadów są motyle. W poszczególnych warstwach lasu żerują liczne drapieżniki należące do bezkręgowców, takie jak pająki, skorpiony, modliszki. Z dużych drapieżnych ssaków należy wymienić jaguara i lamparta.

21 Lasy strefy klimatu umiarkowanego
Wyróżnia się tu północną strefę lasów iglastych, wiecznie zielonych, o klimacie z ostrą zimą i umiarkowanie ciepłym latem, z dość równomiernym rocznym rozkładem opadów, oraz pasmo południowe lasów mieszanych i liściastych, zielonych latem, o klimacie z ciepłym latem i dość chłodną zimą, z równomiernym rozkładem opadów. Strefa umiarkowana charakteryzuje średnia roczna temperatura od 0ºC od 10ºC.

22 Lasy strefy klimatu umiarkowanego
Lasy tej strefy obejmują tysięcy ha, co stanowi 47,9 % ogólnej powierzchni lasów na Ziemi. O wielkości bazy tej strefy decydują dwa potężne kompleksy leśne: Eurosyberyjskie lasy Rosji, stanowiące około 21 % lasów całego świata, oraz północnoamerykański, obejmujący około 19 % lasów świata. Oba kompleksy obejmują łącznie 40 % lasów świata.

23 Roślinność Charakterystyczną formacją roślinną dla klimatu umiarkowanego w części chłodniejszej jest tajga, gdzie w większej części strefy lasów iglastych występuje wieczna zmarzlina, a grunt jest bardzo głęboko zamarznięty i tylko latem rozmraża się na głębokość 1 m.

24 Roślinność Wieczna zmarzlina uniemożliwia odpływanie wód opadowych, co sprzyja tworzeniu się rozległych obszarów bagiennych. Natomiast dla części cieplejszej formacją roślinną są lasy liściaste i mieszane (kraje Europy środkowej i południowa, czasem też środkowa część Skandynawii).

25 Roślinność W klimacie umiarkowanym ciepłym, w kontynentalnym typie klimatu wykształciły się również formacje trawiaste zwane stepami, preriami (w Ameryce Północnej), pampą (w Ameryce Południowej) lub pusztą (na Węgrzech), zaś w południowej części strefy klimatów umiarkowanych chłodnych rosną borealne lasy iglaste zwane inaczej tajgą, gdzie często występują bagna i torfy.

26 Zwierzęta Zwierzęta stepów to przede wszystkim szybkobiegacze, jak suhaki, gazele, widłorogi, oraz gryzonie jak susły, bobaki, pieski preriowe, myszy, nornice chroniące się w norach. Występują tu również drapieżcy – wilki, rysie, lisy.

27 Zwierzęta Wśród ptaków pospolite skowronki, przepiórki, kuropatwy oraz dropie; dużo jest ptaków drapieżnych. Z owadów najliczniejsze są szarańczaki i mrówki. Dawniej na stepach występowały duże stada wielkich zwierząt kopytnych, np. dzikich koni w Eurazji i bizonów amerykańskich na preriach.

28 Zwierzęta Fauna lasów liściastych strefy umiarkowanej to liczne zwierzęta roślinożerne: dziki, sarny, jelenie, łosie, żubry. Bogaty tu świat owadów jest pożywieniem licznych gatunków ptaków owadożernych. Bezkręgowce żyjące w ściółce leśnej są pokarmem dla kretów, jeży i ryjówek. Wśród drapieżników występują wilki, lisy, rysie i niedźwiedzie.

29 Zwierzęta Fauna tajgi w porównaniu z innymi lasami jest uboga. Tylko niektóre gatunki ptaków, jak np. mysikrólik, sikory, głuszce i sójki, zamieszkują tajgę przez cały rok, inne odlatują na zimę w cieplejsze rejony. Bardzo liczne tu gryzonie, np. zające i żywiące się nasionami wiewiórki, a także niewielkie drapieżniki – kuny, sobole i rysie. Typowe owady to mrówki, kleszcze i komary. Największymi zwierzętami zamieszkującymi tajgę są niedźwiedzie.

30 Dziękuję za uwagę! 


Pobierz ppt "Karolina Fedorowicz 10A Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google