Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”"— Zapis prezentacji:

1 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”

2 Co to jest prawo? Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś. Ten artykuł nie dotyczy tak rozumianego prawa.

3 Prawa, które każdy uczeń powinien znać…

4 …prawo do Zapoznania się z programem nauczania

5 …prawo do Sprawiedliwej oceny swojej pracy

6 …prawo do Poszanowania godności

7 …prawo do Głoszenia poglądów

8 …prawo do Rozwijania swoich zainteresowań

9 …prawo do Życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym

10 …prawo do Organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami własnymi i możliwościami szkoły.

11 …prawo do Korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

12 …prawo do Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową

13 Co to jest obowiązek? Obowiązek szkolny (przymus szkolny) – obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletniości) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego).

14 Obowiązki ucznia…

15 …do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz do zdobywania wiedzy.

16 …do Postępowania z zasadami tolerancji

17 …do Przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły

18 …do Realizowania przyjętych na siebie zobowiązań

19 …do Godnego reprezentowania klasy i szkoły

20 …do Przestrzegania zasad bezpieczeństwa

21 …do Dbania o ład, higienę i porządek oraz mienie wspólne i osobiste

22 …do Dbania o środowisko naturalne

23 …do Rekompensowania wyrządzonych szkód

24 …do Usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności i nadrobienie zaległości

25 Z przeprowadzonej w szkole ankiecie, wynika, że większość uczniów zna swoje prawa i obowiązki.

26 Więcej praw i obowiązków szkolnych znajdziesz w statucie szkolnym

27 Dawid Karpowicz Dziękuję wszystkim za obejrzenie XD


Pobierz ppt "„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google