Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, dnia 23 października 2014 r. Kongres Smart Metropolia 2014 debata nt. „Gospodarka odpadami” Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, dnia 23 października 2014 r. Kongres Smart Metropolia 2014 debata nt. „Gospodarka odpadami” Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, dnia 23 października 2014 r. Kongres Smart Metropolia 2014 debata nt. „Gospodarka odpadami” Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rok po wprowadzeniu

2 Koszt funkcjonowania nowego systemu, bez względu na wybraną przez Radę Miasta Gdańska metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest taki sam dla każdej z metod i wynosi 100%. MIT 1: MIASTO „ZBIERZE” WIĘCEJ PIENIĘDZY OD MIESZKAŃCÓW NA „WYBRANEJ” PRZEZ SIEBIE METODZIE WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI MIEJSKIE MITY I LEGENDY „ODPADOWE”

3 MIT 2: WSZYSTKIE OSOBY PRODUKUJĄ PODOBNĄ ILOŚĆ ODPADÓW http://awmep.org/index.php/ago/article/view/186 MIEJSKIE MITY I LEGENDY „ODPADOWE”

4 Obciążenie portfela mieszkańców dla różnych metod. PORÓWNANIE METOD WYLICZENIA OPŁAT Obciążenie portfelaWskaźnikowo na jedną osobę w gospodarstwie domowym Współczynnik niesprawie- dliwości METODA Liczba osób1 (1,5 os.) 2345 Osobowa0,71,0 1,5 Wodna 1,0 m 3 /os 0,20,3 12,5 3,2 m 3 /os 0,71,0 5,0 m 3 /os 1,01,6 6,0 m 3 /os 1,21,9 8,0 m 3 /os 1,62,5 Powierzchniowa 35 m 2 /os 1,00,80,50,40,3 10,6 50 m 2 /os 1,51,10,80,60,5 59 m 2 /os 1,71,30,90,70,5 75 m 2 /os 2,21,71,10,80,7 110 m 2 /os 3,22,51,71,21,0 Ryczałtowa1,61,30,80,60,5 3,2

5 UWARUNKOWANIA WYBORU METODY WYLICZENIA OPŁATY L.p. Zasadnicze uwarunkowania wyboru metody wyliczenia opłaty za odbiór odpadów Metoda „Osobowa” „Wodna” „Powierz- chniowa” „Ryczałtowa” 1Brak konieczności częstego składania deklaracji korygujących. 2Mała rozpiętość opłat w przeliczeniu na głowę. 3Prosty i przejrzysty sposób naliczania opłat. 4Metoda akceptowalna społecznie. 5Metoda odporna na nadużycia. 6Stabilność stawki i wpływu z opłat. 7Łatwość postępowania dowodowego przy weryfikacji deklaracji. 8Niższe koszty prowadzenia i obsługi administracyjnej systemu. RAZEM:4468

6 461 500 – tylu mieszka nas w Gdańsku 203 200 – liczba lokali wg GUS 204 900– liczba lokali wg deklaracji 12 084 800 – powierzchnia lokali w m 2 wg GUS 11 942 000 – powierzchnia lokali w m 2 ujęta w deklaracjach 325 – tyle kg odpadów produkuje każdy z nas w ciągu roku 86– % liczby mieszkańców deklarujących segregację odpadów STATYSTYKA SYSTEMU GOK

7 W GDAŃSKU ZDECYDOWANIE TANIEJ Maksymalna wielkość opłaty za wywóz odpadów komunalnych Lp.Metoda Maksymalna wielkość opłaty * (zgodnie z ustawą ucpg) Miasto Gdańsk 1. Od mieszkańca - 2% dochodu rozporządzalnego 25,98 zł10,22 zł 2. Za m 3 zużytej wody - 0,7% dochody rozporządalnego 9,09 zł3,34 zł 3. Za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego - 0,08% dochodu rozporządzalnego 1,04 zł0,44 zł 4. Za gospodarstwo domowe - 5,6% dochodu rozporządzalnego 72,74 zł23,27 zł * Dochód rozporządzalny wg GUS za 2013 rok - 1.299 zł Ad.1. Liczba mieszkańców Gdańska - 462.427 osób Ad.2. Zużyta woda w gospodarstwach domowych - 16.965.000 m 3 Ad.3. Powierzchnia lokali mieszkalnych 11.942.000 m 2 Ad.4. Liczba gospodarstw mieszkalnych - 203.200

8 23,27 zł ryczałt Wysokość opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych segregujących odpady 6,98 m 3 zużycia wody w lokalu 52,88 m 2 pow. lokalu PORÓWNANIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ DO INNYCH METOD 23,23 m 2 46,45 m 2 69,68 m 2 92,91 m 2 116,14 m 2

9 ZMIANY W USTAWIE UCPG Lp.Art.Istotne zmiany 1Art. 2 Rozszerzono pojęcie właściciela nieruchomości oraz obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku spółdzielni mieszkaniowych: „a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych - zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443).” 2Art. 3Ograniczono pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako stacjonarnego 3Art. 4 Zobowiązano Ministra Środowiska do określenia: rodzaju odpadów komunalnych podlegających obowiązkowemu selektywnemu zbieraniu sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów warunków określających spełnienie wymogu selektywnego zbierania odpadów 4Art. 6 Odwrócono podejście ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uznano jako podstawową, stawkę opłaty przy deklaracji selektywnego zbierania odpadów (potwierdzenie założeń Gdańska) 5Art. 6d Wprowadzono obowiązek odrębnego zlecania odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dotychczas można zlecać łączną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów (Gdańsk już w 2012 r. podjął decyzję zgodną z obecnymi zmianami) 6Art. 6k Ustalono maksymalne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w oparciu o dochód rozporządzalny ustalany przez GUS

10


Pobierz ppt "Gdańsk, dnia 23 października 2014 r. Kongres Smart Metropolia 2014 debata nt. „Gospodarka odpadami” Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google