Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Falsyfikacjonizm Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Falsyfikacjonizm Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma"— Zapis prezentacji:

1 Falsyfikacjonizm Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma
Released under the LGPL license.

2 Czym jest falsyfikacjonizm?
Argumenty na rzecz falsyfikacjonizmu. Krytyka falsyfikacjonizmu.

3 Falsyfikacjonizm Falsyfikacja - jest to odmiana jednego z rozumowań zwanego sprawdzaniem Rozpowszechniony za sprawą krytycznego racjonalizmu Karla Poppera ( )

4 Wnioskowanie Wnioskowanie falsyfikujące przebiega według schematu modus tollendo tollens (sposób wnioskowania przez zaprzeczenie): Przesłanka pierwsza: Jeżeli p, to q. Przesłanka druga: nie q. Wniosek: Zatem nie p.

5 Przykład Hipoteza: Wszystkie kruki są czarne
Obserwacja: Nieczarny kruk został zaobserwowany w miejscu x i w czasie t Wniosek: Nie wszystkie kruki są czarne - Hipoteza jest fałszywa

6 Falsyfikowalność teorii
Hipotezy muszą być falsyfikowalne, np: Deszcz nigdy nie pada w środy. Wszystkie substancje rozszerzają się pod wpływem temperatury. Przykłady niefalsyfikowalnych teorii: Pada albo nie pada. Może spotkać Cię szczęście w zakładach sportowych.

7 Stopnie falsyfikacji Dobra teoria – falsyfikowalna w wysokim stopniu.
Mars porusza się po elipsie wokół Słońca. Wszystkie planety poruszają się po elipsach wokół Słońca. Prawo b) lepsze niż prawo a) – falsyfikowalne w większym stopniu.

8 Praca naukowa Polega na proponowaniu hipotez o wysokim stopniu falsyfikowalności a następnie na próbach ich sfalsyfikowania. Popper: “Dlatego też z ochotą przyznaję, że falsyfikacjoniści tacy jak ja wolą śmiały domysł mający na celu rozwiązanie pewnego interesującego problemu, nawet (i zwłaszcza) wtedy, gdy okazuje się on fałszywy, niż jakąkolwiek listę prawdziwych, ale nieistotnych banałów. Sądzimy bowiem, że w ten sposób zyskujemy możliwość uczenia się na własnych błedach, oraz że odkrywając fałszywość naszego domysłu dowiadujemy się wiele o prawdzie i zbliżamy się do niej.”

9 Postęp w nauce Proponowanie falsyfikowalnych hipotez
Poddawanie hipotez krytyce i sprawdzianom Te, które przejdą testy należy poddać jeszcze ostrzejszej krytyce Gdy ulegną one falsyfikacji, należy podać nowy problem i poddać go nowym testom i sprawdzianom Proces taki ciągnie się w nieskończoność

10 problem -> testy -> wyeliminowanie części hipotez -> bardziej surowe sprawdziany -> falsyfikacja hipotez -> nowe hipotezy -> nowy problem -> itd.

11 Falsyfikacjonizm wyrafinowany
Nowa hipoteza powinna być falsyfikowalna w większym stopniu niż hipoteza, którą ma zastąpić Modyfikacje AD HOC nieakceptowalne Potwierdzanie śmiałych hipotez jako oznaka postępu naukowego Akceptacja – tymczasowa, odrzucenie - ostateczne

12 Problemy falsyfikacjonizmu
Zdania obserwacyjne są motywowane subiektywnymi doznaniami Popper: “Każde empiryczne zdanie naukowe można przedstawić w taki sposób, że każdy, kto nauczy się odpowiedniej techniki, może poddać je sprawdzeniu. Jeżeli w rezultacie odrzuci to zdanie, nie wystarczy, jeżeli powie nam, iż odrzucił je ponieważ odczuwał wątpliwości lub brak przekonania wobec własnych postrzeżeń.” Zdania obserwacyjne są omylne – mogą okazać się fałszywe w świetle późniejszych zdobyczy naukowych

13 Wady falsyfikacjonizmu
Złożoność prawdziwych sytuacji eksperymentalnych Historyczna nieadekwatność falsyfikacjonizmu


Pobierz ppt "Falsyfikacjonizm Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma"

Podobne prezentacje


Reklamy Google