Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książki dostępne w naszej bibliotece

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książki dostępne w naszej bibliotece"— Zapis prezentacji:

1 Książki dostępne w naszej bibliotece
Do wykorzystania przez nauczycieli

2 W. Jochemczyk i inni Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym –zeszyt ćwiczeń + CD-ROM
Zeszyt zawiera zestaw ilustrowanych ćwiczeń dla uczniów, którzy potrafią już czytać krótkie teksty - szczególnie rekomendowany dla klas 2 i 3. W każdej z 38 lekcji znajdują się ćwiczenia do wykonania bezpośrednio w zeszycie oraz ćwiczenia komputerowe (oznaczone na marginesie ikoną komputera lub ikoną płyty). Proponowane ćwiczenia służą zarówno poznaniu tematów z zakresu technologii informacyjnej, jak i rozwijaniu kluczowych umiejętności w zakresie: mówienia, czytania i pisania; języka i słownictwa; działań i obliczeń; poznawania najbliższego otoczenia i bezpiecznego poruszania się w nim; ekspresji plastycznej i muzycznej. Dzięki temu dzieci nabędą wprawy w posługiwaniu się komputerem oraz poznają możliwości stwarzane przez technologię informacyjną w zakresie: rysowania i malowania, pisania i czytania, sterowania ruchem żółwia, grania melodii i ich tworzenia, obliczania, porozumiewania się, planowania i porządkowania, uczenia się. Ikona płyty, umieszczona na kolorowym marginesie w zeszycie, wskazuje na ćwiczenie znajdujące się na dołączonej płycie CD-ROM i ściśle związane z tematem danej lekcji. Zadania dodatkowe dla ucznia zdolnego lub pracującego szybciej niż inni są oznaczone rysunkiem smoka. Zeszyt ćwiczeń wraz z płytą może być wykorzystywany: - na lekcjach nauczania zintegrowanego (szczególnie w klasach 2 i 3), - w trakcie wydzielonych zajęć z technologii informacyjnej (szczególnie w klasach 2 i 3), - a także w świetlicy szkolnej i w domu, do pracy samodzielnej ucznia lub z pomocą rodziców

3 Agnieszka Kornacka i inni Rymowana gimnastyka dla smyka
24 piosenki (płyta CD) zapraszają do gimnastyki i tańca, zabaw w domu, w przedszkolu i szkole. Wesołe melodie i zabawne teksty porwą dzieci do zabawy. Książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4 Rymowane zabawianki masażyki i kołysanki
Rymowane zabawianki masażyki i kołysanki to 24 piosenki o bardzo zróżnicowanej tematyce i tempie zabaw, mogą być wykorzystywane podczas zajęć w przedszkolach i szkołach oraz w domach do wspólnej zabawy z dziećmi.

5 Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej 5 największych problemów u dzieci Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dotyczący pięciu największych problemów u dzieci: ADHD, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i wstyd. W książce tej znajdziemy odpowiedzi na następujące pytania: Jak stwierdzić u dziecka dysleksję i jak z nią walczyć? W jaki sposób pomóc uczniowi z dysortografią? Jak wesprzeć dziecko z dyskalkulią? Jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD? Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w walce ze wstydem? Wskazówki, jak oderwać dziecko od komputera. Rady dla rodziców telewizyjnego maniaka. Metody postępowania z fanem sieci fast food. Rady na czas dojrzewania.

6 Mariola Jąder Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię + CD
Książka jest zestawem przykładowych technik plastycznych stymulujących dyspozycje twórcze dzieci: myślenie wyobrażeniowe, fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia. Różnorodność i atrakcyjność stosowanych technik plastycznych oraz zastosowanie w zajęciach niekonwencjonalnych materiałów (ze względu na ich fakturę, możliwości przekształcania i zestawiania z innymi) sprzyja stymulowaniu wyobraźni twórczej, pobudza fantazję, podnosi atrakcyjność działań i zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Proponowany zbiór technik plastycznych jest praktycznym podręcznikiem dostosowanym do użytku w pracy z dziećmi. Zawiera ponad 60 przykładów działań rozwijających dyspozycje twórcze dziecka. Techniki celowo nie są przyporządkowane do poszczególnych grup wiekowych, ponieważ każde z proponowanych działań można dostosować zarówno do pracy z dziećmi młodszymi, jak i starszymi

7 Barbara Dyl Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia
Autorka w krótkich rymowanych wierszykach przybliża dzieciom zasady ortografii. W prosty, przystępny sposób wyjaśnia kiedy użyć „ó” „ch”, „h”, „rz”, „ż” oraz podaje przykłady spółgłosek zmiękczanych przez „i” oraz znak zmiękczenia. Wiersze są łatwe do zapamiętania, co pomoże dzieciom poznać podstawowe tajniki ortograficzne, a rodzicom i nauczycielom daje przyjazne narzędzie do pracy z dziećmi.

8 red. Barbara Bleja-Sosna Żyć w radości Ćwiczenia zapobiegające agresji w szkole podstawowej
Ćwiczenia profilaktyczno- wychowawcze zapobiegające agresji u dzieci w wieku szkolnym klas 4-6. Żyć w radości - ćwiczenia zapobiegające agresji to kolejna książka z serii STOP AGRESJI. Książka zawiera program, plan pracy, przykłady ćwiczeń i zajęć z dziećmi oraz scenariusze spotkań z rodzicami. Proste i łatwe ćwiczenia wpłyną na przyjazny wzajemny kontakt dorosłych z dziećmi. Rozumienie swoich uczuć, nastrojów, przekonań prowadzi dzieci i dorosłych do życia w radości.

9 Rosemarie Portmann Gry i zabawy przeciwko agresji
Agresywni i bezwzględni - w taki sposób opisywane są dzieci i młodzież naszych czasów. Jak można temu zaradzić Często jedyną metodą jest karanie; jednak o wiele więcej sukcesów osiągniemy dzięki świadomej pracy nad złością i napastliwością. Przeciwstawne zdania i interesy to nieodłączna część naszego życia. Dlatego warunkiem właściwej komunikacji interpersonalnej jest umiejętność "dobrej kłótni", która pozwala odreagować emocje, nie upokarza i prowadzi do twórczych rozwiązań. Ponad 150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych, zawartych w tej książce, stanowi łatwą do zastosowania metodę zapoczątkowania procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą nauczyć się akceptować i wyrażać swoje uczucia, lepiej rozumieć siebie i innych oraz przy poszanowaniu wzajemnych racji dochodzić do satysfakcjonujących kompromisów.

10 Krzysztof Zajączkowski Program profilaktyczno-wychowaczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej + CD Książka jest adresowana do nauczycieli klas I-III. Składa się z: części teoretycznej, zawierającej podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne), scenariusze zajęć do przeprowadzenia z uczniami (40), scenariusze spotkań z rodzicami dzieci, załączników (czarno-białe rysunki, ankiety itp..), płyty CD_ROM zawierającej kolorowe pomoce dydaktyczne oraz materiały informacyjne dla rodziców. Treści zawarte w książce mają charakter profilaktyczny, są zgodne z treściami ścieżki edukacyjnej "Edukacja prozdrowotna" zatwierdzonej przez MEN. Książka podejmuje problematykę zawartą w "Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących" zatwierdzonych przez MEN.

11 Lucyna Bzowska i inni Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka
Lucyna Bzowska i inni Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. Gry, zabawy, pomysły metodyczne + CD Publikacja ma charakter konkretnych gier, zbaw oraz pomysłów metodycznych, wplecionych w naturalny rytm pracy z dziećmi 6-letnimi w ciągu całego roku szkolnego. Podkreśla rolę rodziny, zwraca uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów, wprowadza w świat baśni, będący inspiracją do poznawania siebie, innych, przyrody, zwyczajów. Dużo miejsca poświęca figurom geometrycznym, uwzględnia potrzebę zabawy w teatr, podkreśla niezwykle ważną umiejętność twórczej aktywności dzieci. Zawiera scenariusze lekcji oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Do książki dołączona jest płyta CD z muzyką instrumentalną do pląsów i zabaw zawartych w ostatnim oddziale.

12 Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t
Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t. 1,2 Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki Dwa tomy książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. Obydwa tomy zawierają wiersze na różne okazje, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia o tematyce edukacyjnej, opisy zwyczajów i tradycji polskich oraz ciekawy rozdział "Polska w legendach".

13 Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t
Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t. 1,2 Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki III. PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE Zajęcia edukacyjne Izabela Brańska-Oleksy Poznajemy historię swojej rodziny - drzewo genealogiczne Czas zatrzymany obiektywem Krystyna Roloff Wszechświat wokół nas Co unosi balony? Polskie zwyczaje i tradycje Izabela Brańska-Oleksy Andrzejki - wróżby panieńskie Pisanki, kraszanki a może byczki? Jajko - symbol wielkanocny Na ludowo - tradycyjne wyroby sztuki ludowej Św. Mikołaj - prawda czy legenda? Polska w legendach Krystyna Roloff 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległooci Powstanie państwa polskiego wg legendy "O Lechu, Czechu i Rusie" Kraków w legendzie "O dwóch wieżach koocioła Mariackiego" Warszawa w legendzie "Wars i Sawa" Lwy gdańskie nadzieji dla Rzeczypospolitej Poznań w legendzie "Poznańskie koziołki" Poznań w legendzie "Srebrnorogi jeleń" Joanna Domagała Legenda toruńska - "O flisaku i żabach" Izabela Brańska-Oleksy Bursztynowy pałac - skarb morskich głębin IV. ZABAWY ŚWIETLICOWE Anna Dobrowolska Wiosna w kolorach tęczy W krainie zwierząt Być przyjacielem V. ZAGADKI Barbara Bleja-Sosna - Zagadki Izabela Brańska-Oleksy - Zagadki Spis treści: TOM I: I. WIERSZE NA RÓŻNE OKAZJE Magdalena Pawińska W świetlicy Skąd przychodzi bajka? W krainie zimowej bajki... Pan Listopad Wścibski Łukasz Tolerancja Dla tych, których już nie ma... Dla Ojca Świętego "Nie lękajcie się" Tobie Ojcze przyrzekamy Po prostu - człowiek Dla Judyty, Michałka i innych dzieci... II. INSCENIZACJE Ola w świetlicy Wędrówki wiewiórki Lusi cz. I Boże Narodzenie z wiewiórki Lusi- cz. II Wiewiórka Lusia wita wiosnę cz. III Mariola Wolnik. Drzewo młodości Andrzej Wróblewski. O kurcze!

14 Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t
Barbara Blaja-Sosna Świetlicowe zajęcia t. 1,2 Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki TOM II: I. WIERSZE, WIERSZYKI, TRUDNIKI O czym każdy uczniak powinien pamiętać? Dwie ptaszyny Marzenie Komara Lew Mrówka Dobre Rady Reklama przyrody Przekorna Marzena Żywot ptaków i zwierzaków Ostre smaki Żabożona i żabomąż Halny i halka Hanki Śliczna Calineczka Ptasia sfora Hejnalista Dżdżownica-mistrzyni Wiosna Wół-zuch Ślimacze śniadanie Honoratka Mistrz w trzcinie Kubraczek U Paulinki II. INSCENIZACJE PRZYRODNICZE, PROZDROWOTNE, EKOLOGICZNE, ŚWIĄTECZNE Co nam brzęczy koło ucha, czyli o owadach na wesoło Jak nasz chwat pozbył się wad Zdrowy pokaz mody Grzybica jest wśród nas Jezioro Łabędzie XXI wieku Kilka słów o ochronie wód Święto odzyskania niepodległości Hej, kolęda, kolęda... III. PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nasza Ziemia Skąd się biorą trzęsienia ziemi - budowa Ziemi Woda na Ziemi Skarby Ziemi - minerały Ziemia - to co najwyższe, najdłuższe, największe Ziemia - zabawa w ciepło i zimno Z małej chmury duży deszcz - opady atmosferyczne Nasze korzenie - rodzina i dom: Korzenie polskich rodzin Magiczny świat domostw Wznoszenie domu - zwyczaje i obrzędy Rola zwierząt domowych w gospodarstwie wiejskim Przyroda - zdrowie - ekologia: Lasy bogactwem naszej Ziemi Konkurs. Zdrowy uśmiech Konkurs ekologiczny Jestem przyjacielem Ziemi IV. ZAGADKI, BAJKI, GRY I ZABAWY RUCHOWE Zagadki Zabawy w kolory - czerwony, biały, zielony Bajka jest dobra na wszystko Bajka o Jasiu Spółdzielnia mieszkaniowa "Oczko" Hipnotyzująca piłka Poznajemy siebie Zabawy z chustą animacyjną Bezpieczne zabawy Zabawy ruchowe Jesienny pejzaż Wiosenne porządki w sadach i ogrodach

15 Zofia Gajewska Ćwiczenia ortograficzne dla klas 1-3 szkoły podstawowej
Zbiór różnorodnych zadań i ćwiczeń wdrażających, utrwalających i sprawdzających, które pomogą dzieciom opanować reguły ortograficzne. Ćwiczenia te mogą być wykorzystywane w czasie realizacji wszystkich programów nauczania i stanowią uzupełnienie towarzyszących programom podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego-zintegrowanego.

16 Joanna Bladowska Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem
Ćwiczenia kształtują umiejętność pisania zdaniami. Zadania trudne przeplatane są ćwiczeniami relaksującymi, takimi jak: labirynty, kolorowanie, rysowanie, krzyżówki.

17 Sto wierszy na każdą okazję
Sto wierszy na każdą okazję. Wiersze - ćwiczenia edukacyjne - scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych Wiersze do antologii zostały wybrane z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 9 lat, ich rodzicach i nauczycielach. Antologia podzielona jest na 25 rozdziałów. Tematem każdego rozdziału są ważne święta, daty i okazje w kalendarzu szkolnym ucznia: początek roku szkolnego, polski wrzesień, Dzień Nauczyciela, Święto Zmarłych, Święto Niepodległości, andrzejki itd. Poszczególne rozdziały zawierają po kilka wierszy, a każdy z wierszy porusza odmienne zagadnienie dotyczące tematu rozdziału. Ostatnie strony każdego rozdziału zawierają opracowanie edukacyjne (ogólną charakterystykę tematu, pytania, scenariusze zajęć z dziećmi, zadania oraz definicje trudniejszych słów). W antologii znajduje się 118 wierszy najwybitniejszych polskich poetów. Antologia Sto wierszy na każdą okazję została pomyślana jako podręcznik uzupełniający w klasach I-III szkoły podstawowej. Jest doskonałym narzędziem do pracy w klasie, zwłaszcza przy omawianiu świąt i ważnych dat w kalendarzu szkolnym oraz przy przygotowaniu uroczystości szkolnych.

18 Sto wierszy na każdą okazję
Sto wierszy na każdą okazję. Wiersze - ćwiczenia edukacyjne - scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych Spis rozdziałów (okazji): 1. Początek roku szkolnego - 1 września; 2. Rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września; 3. Początek jesieni - 23 września; 4. Dzień Nauczyciela października; 5. Święto Zmarłych - 1 listopada; 6. Święto Niepodległości listopada; 7. Andrzejki - 30 listopada; 8. Dzień Górnika - 4 grudnia; 9. Przyszła zima grudnia; 10. Wigilia, Boże Narodzenie grudnia; 11. Nowy Rok, karnawał! - 1 stycznia; 12. Dzień Babci, Dzień Dziadka - 21, 22 stycznia; 13. Dzień Zakochanych - 14 lutego; 14. Dzień Kobiet - 8 marca; 15. Pierwszy dzień wiosny - 21 marca; 16. Prima aprilis - 1 kwietnia; 17. Święta wielkanocne - marzec, kwiecień; 18. Dzień Ziemi - 22 kwietnia; 19. Święto Pracy - 1 maja; 20. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja; 21. Święto Konstytucji 3 maja - 3 maja; 22. Dzień Matki - 26 maja; 23. Dzień Dziecka - 1 czerwca; 24. Dzień Ojca - 23 czerwca; 25. Początek lata, wakacje - koniec czerwca.

19 Dziękuję


Pobierz ppt "Książki dostępne w naszej bibliotece"

Podobne prezentacje


Reklamy Google