Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ODSUMOWANIE PROJEKTU „G OTOWI DO STARTU … META : PRACA” Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 17.01.2014 – 15.06.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ODSUMOWANIE PROJEKTU „G OTOWI DO STARTU … META : PRACA” Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 17.01.2014 – 15.06.2014."— Zapis prezentacji:

1 P ODSUMOWANIE PROJEKTU „G OTOWI DO STARTU … META : PRACA” Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 17.01.2014 – 15.06.2014

2 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka główna Filia nr 1 Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 10 pracowników 68 tys. woluminów 17 tys. mieszkańców 3147 zarejestrowanych użytkowników co 5 mieszkaniec miasta jest naszym użytkownikiem W 2014r.: RozPRACUJ to z biblioteką Biblioteka+ Orange dla bibliotek Odjazdowy Bibliotekarz DKK

3 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. G OTOWI DO STARTU … META : PRACA 17.01.2014 – 15.06.2014 Grupa projektowa - 14 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zamieszkująca w internacie szkolnym. Cel główny: Zwiększenie wiedzy na temat świadomego wyboru ścieżki zawodowej. Partnerzy: Urząd Miasta Przasnysz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

4 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. N ASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU spotkania z lokalnymi pracodawcami na temat działalności przedsiębiorstw, urzędów, spółdzielni socjalnej – przedstawienie oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy zajęcia z doradcą zawodowym i kierownikiem szkolenia praktycznego ZSP na temat lokalnego i krajowego rynku pracy i rynku edukacji - zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym/regionalnym rynku pracy i edukacji, wybrane elementy prawa pracy warsztaty z doradcą zawodowym - poznanie zasad skutecznej autoprezentacji zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie aplikacji zawodowych (CV, list motywacyjny ) 20-godzinny kurs komputerowym dla 4 osób 50+ „Cyfrowa sztafeta pokoleń” przeprowadzony przez 4 wolontariuszy z grupy objętej projektem - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych..

5 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. K URS K OMPUTEROWY DLA OSÓB 50+ Korzyści dla uczestników kursu: dotarcie do większej ilości informacji, poszerzenia wiedzy z zakresu technik komputerowych, łatwiejszego kontaktu z bliskimi poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory poznania zasobów ułatwiających codzienne funkcjonowanie np. bankowość elektroniczna poznania nowych ludzi. Korzyści dla wolontariuszy: Zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych Sprawdzenie się w roli trenera Poznanie nowych ludzi i ich problemów spoza własnej grupy wiekowej i własnej rodziny

6 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. S POTKANIE Z OSOBAMI ZAKŁADAJĄCYMI SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ Korzyści: Poznanie osobistej historii osób długotrwale bezrobotnych Wskazanie sposobów wychodzenia z bezrobocia.

7 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. N ASZE KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH Pokazaliśmy w środowisku lokalnym bibliotekę jako miejsce integracji, jeszcze jedną instytucję, która może wspomagać mieszkańców na rynku pracy. Zawiązaliśmy partnerstwa lokalne pomocne przy kolejnych naszych projektach. Złamaliśmy stereotyp biblioteki kojarzonej wyłącznie z wypożyczaniem książek. Z opinii naszych użytkowników, a także władz lokalnych wiemy, że nasz autorytet w środowisku zyskał na znaczeniu. Co jest dla nas wartością dodaną P

8 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. D ZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "P ODSUMOWANIE PROJEKTU „G OTOWI DO STARTU … META : PRACA” Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 17.01.2014 – 15.06.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google