Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Kościele I Ustanowienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Kościele I Ustanowienie."— Zapis prezentacji:

1 O Kościele I Ustanowienie

2 Ekklesia (ek – kalein – „wołać poza”) „ZWOŁANIE” LUD BOŻY
Nazwa Ekklesia (ek – kalein – „wołać poza”) „ZWOŁANIE” LUD BOŻY

3 Spojrzenie socjologiczne. Spojrzenie polityczne
Spojrzenie socjologiczne? Spojrzenie polityczne? Spojrzenie instytucjonalne? „jest on ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada w taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu i skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co doczesne – do miasta przyszłego, którego szukamy” (Vat II, SC, 2).

4 Znak widzialny rzeczywistości niewidzialnej
Kościół sakramentem Znak widzialny rzeczywistości niewidzialnej

5 Zapowiedzi „Świat został stworzony ze względu na Kościół” (Hermas, Pasterz, 2,4,1)

6 ABRAHAM IZRAEL NOWE PRZYMIERZE

7 Ustanowienie przez Chrystusa
Maryja – Nowa Ewa – Córa Syjonu Magowie/Królowie, pasterze, młodzianki Głoszenie Królestwa Bożego Powołanie uczniów – Dwunastu Prymat Piotra (Mt 16,17-19) „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

8 6. Ustanowienie Eucharystii 7. Krzyż – Sen Adama – Ewa 8
6. Ustanowienie Eucharystii 7. Krzyż – Sen Adama – Ewa 8. Zmartwychwstanie 9. Zesłanie Ducha Świętego - PIECZĘĆ

9 Kościół jako świątynia
Święte miejsca Namiot świadectwa/Przybytek Świątynia Jerozolimska

10 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do niego Żydzi: „Czterdzieści lata budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” on zaś mówił o świątyni swego ciała (J 3,18-21).

11 Obecność Boga Modlitwa/Ofiary Zgromadzenie Ludu Bożego

12 Chrystus jest Świątynią

13 Kościół – świątynia Ducha Świętego
„Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół” (Św. Augustyn) Kościół – świątynia Ducha Świętego

14 Świątynia Ducha Świętego
Ożywianie. Kierowanie. 3. Łączenie części – Zasada jedności.


Pobierz ppt "O Kościele I Ustanowienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google