Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JASTROWSKIE WZGÓRZE projekt edukacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu rok szkolny 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JASTROWSKIE WZGÓRZE projekt edukacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu rok szkolny 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 JASTROWSKIE WZGÓRZE projekt edukacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu rok szkolny 2008/2009

2 W 2007 roku nasza Szkoła obchodziła jubileusz 50- lecia swojego istnienia. Chcąc to wydarzenie uczcić w sposób wyjątkowy, uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu podjęli inicjatywę związaną z nadaniem nazwy najwyższemu wzniesieniu w okolicy naszego miasta, którego wysokość wynosi 168 m n.p.m. Należy podkreślić, że pomysłodawcą przedsięwzięcia jest pan Józef Głazik – emerytowany nauczyciel naszej Szkoły.

3 Wspomniane wzgórza zostały uformowane w fazie krajeńskiego zlodowacenia pomorskiego. Noszą nazwę Pagórków Jastrowskich z kulminacją osiągającą 168 m n.p.m. Wzniesienie to - choć jest wyraźnie zarysowane w terenie - jak dotąd nie doczekało się nazwy. Stąd nasz pomysł, aby zrobić to teraz. Pagórki rozciągające się po zachodniej stronie miasta tworzą wyjątkowe krajobrazy i stanowią wizytówkę Jastrowia. Dlatego też głównym celem projektu ‘’Jastrowskie Wzgórze’’ jest zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczo-turystycznymi okolicznych wzniesień. Projekt obejmuje swym zasięgiem nie tylko społeczność uczniowską, ale i lokalną. Mamy nadzieję, że wspólna inicjatywa Szkoły, władz miejskich oraz Nadleśnictwa Jastrowie wpłynęła na uwrażliwienie mieszkańców miasta i gminy na piękno otaczającej przyrody oraz dała możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w Jastrowiu i jego okolicach.

4 Uczniowie klas I-VI, którzy wzięli udział w konkursie, zdecydowali, że najwyższe wzniesienie będzie nosić nazwę: SOSNOWA GÓRA. Jesteśmy dumni, że najmłodsze pokolenie miasta Jastrowie ma wpływ na upowszechnienie wiedzy na temat otaczających miasto wzgórz. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Mamy nadzieję, że z czasem wycieczki na Sosnową Górę staną się lokalną tradycją.

5 Nasz projekt składał się z kilku etapów: etap I – to wycieczki na najwyższe wzniesienie oraz obserwacja roślinności wzgórza

6

7

8

9 etap II - napisanie listu do Polskiego Towarzystwa Geograficznego w sprawie procedur nadania imienia najwyższemu obiektowi fizjograficznemu

10 etap III- sprawdzenie w Monitorach Polskich, które z obiektów fizjograficznych zostały przyjęte do nazewnictwa polskiego w ramach tzw. Repolonizacji. etap IV - niezwykle ważny ze względów edukacyjnych to ogłoszenie konkursu szkolnego na nadanie nazwy najwyższemu wzniesieniu w okolicy Jastrowia. Należy podkreślić, że komisja konkursowa miała wiele pracy, a po podliczeniu głosów, okazało się, że najwyższe wzgórze będzie nosić nazwę : SOSNOWA GÓRA

11 etap V – wystąpienie do Rady Gminy i Miasta Jastrowie o przyjęcie proponowanej nazwy wzniesienia

12 etap VI –nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w celu utworzenia i oznaczenia tras rowerowych prowadzących na Sosnową Górę. etap VII – przygotowanie i przeprowadzenie przez nauczycieli plastyki konkursów plastycznych: dla klas IV- VI – ‘’Przyroda Jastrowia i okolic’’, a dla klas I-III ‘’Drzewo smutne i wesołe’’. Natomiast nauczyciele języka polskiego zainspirowali uczniów do tworzenia legend o Sosnowej Górze

13 etap VIII – Święto Szkoły – prezentacja owoców naszych działań ekologiczno- przyrodniczych.

14

15

16

17 Uczniowie klas I-III opowiadali o lesie i jego mieszkańcach. Inscenizacja stanowiła podsumowanie pogadanek wśród dzieci na temat właściwego zachowania się w lesie.

18

19

20

21 Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: plastyczny i literacki. Komisje konkursowe podkreślały wysoki poziom rywalizacji.

22 LEGENDA O SOSNOWEJ GÓRZE (jedna z nagrodzonych prac) Jak podają dawniejsze źródła, na południowych obrzeżach Jastrowia, gdzie dziś są piaszczyste pagórki porośnięte drzewami, kiedyś rozciągały się dorodne winnice. Mieszkańcy pielęgnowali je, zbierali winne grona i wytwarzali najlepsze gatunki win. Ludziom wiodło się dobrze i w krótkim czasie stali się zamożni. Jednak co dobre, szybko się kończy. Winnice zaczęły przynosić mniej dochodu, mimo troskliwej pielęgnacji. Wiosną krzewy obsypane były dorodnymi gronami, ale mieszkańcy spostrzegli, że z dnia na dzień owoców na krzewach jest coraz mniej. Trwało to tak kilka lat. Długo zastanawiali się, co począć i uradzili, że będą pilnować winnic dzień i noc, na zmianę. Nie trzeba było długo czekać, by się przekonać, że winowajcami były karły, które co noc pustoszyły uprawy. Winogrona były ich ulubionym przysmakiem. Mieszkańcy postanowili położyć kres tym szkodnikom. Uradzili, że zerwą wszystkie grona, schowają je do piwnic, po czym wykopią bardzo głęboki dół. Znajdował się on około kilometra od winnic. Gdy dół był już wystarczająco głęboki, wsypali do niego wszystkie zebrane grona i w ukryciu czekali co się będzie działo. Noc zapadła i tak jak przewidywali, zgłodniałe karły całą gromadą szły w kierunku dołu z winogronami. Wtedy zebrani ludzie poczęli co sił je zakopywać, piasek znów powędrował do dołu, a gdy nastał świt ludzie, czym tylko mogli, zwozili piach z pobliskiego wykopu i w niedługim czasie usypali pokaźną górę. Aby powstałe wzniesienie się nie obsypało, obsadzili je dużą ilością sosen. Drzewa rosną tam po dziś dzień. Ową górę nazwano zaś „Sosnową Górą”.

23 Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali szereg ciekawych konkurencji sportowych, które dopełniły i urozmaiciły Święto.

24 Nauczyciele przyrody zorganizowali sympozjum z udziałem zaproszonych gości: władz miasta, pracowników Nadleśnictwa, osób, które przyczyniły się do realizacji projektu. Uczniowie naszej Szkoły przygotowali referaty na temat sosny występującej w naszych okolicach, przedstawili działania naszej Szkoły na rzecz ochrony środowiska, odczytali nagrodzone legendy. Zaproszeni goście wzbogacili naszą wiedzę na temat przyrody Jastrowia i okolic. My natomiast mogliśmy pochwalić się uczestnictwem w wielu przyrodniczych przedsięwzięciach, jednym z nich jest właśnie „Jastrowskie Wzgórze”. Należy wspomnieć, że projekt edukacyjny „Jastrowskie Wzgórze’’ jest realizowany od wiosny 2007 roku, a zakończy się z chwilą zatwierdzenia zaproponowanej przez nas nazwy. Wymiernym rezultatem naszych działań będzie naniesienie na mapy topograficzne nazwy najwyższego jastrowskiego wzniesienia - Sosnowa Góra. W czerwcu otrzymaliśmy pismo Wojewody Wielkopolskiego skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mamy zatem nadzieję, że już wkrótce na mapach Polski pojawi się nowa nazwa jastrowskiego wzgórza – „Sosnowa Góra”.

25

26

27

28


Pobierz ppt "JASTROWSKIE WZGÓRZE projekt edukacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu rok szkolny 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google