Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKĄD NASZ RÓD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKĄD NASZ RÓD."— Zapis prezentacji:

1 SKĄD NASZ RÓD

2 SYMOLE NARODOWE POLSKI

3 POCHODZENIE NAZWY NASZEGO KRAJU
Żyjemy w kraju, o nazwie Rzeczpospolita Polska. Polska-nazwę zawdzięcza plemieniu Polan, które w X wieku zjednoczyło plemiona polskie. Sama nazwa wzięła swój początek od pola uprawnego; rolnictwo było głównym zajęciem ówczesnych mieszkańców naszych ziem.

4 POLSKA

5 POLANIE PLEMIONA POLSKIE WIŚLANIE MAZOWSZANIE POMORZANIE LĘDZIANIE

6 SIEDZIBY WIĘKSZYCH PLEMION POLSKICH 1000 LAT TEMU

7 NARÓD POLSKI Naród polski tworzą wszyscy Polacy, nawet ci, którzy mieszkają w innych państwach, ale czują się związani z Ojczyzną. Łączy nas Polaków w kraju i poza jej granicami: -wspólny język, -kultura (tańce, stroje, pieśni, literatura…), -historia, -tradycja (religia, zwyczaje świąteczne).

8 POLACY W ŚWIECIE POLONIA

9 POLSKA A INNE NARODOWOŚCI
Polskę zamieszkują też inne narodowości –Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy, Białorusini, Żydzi. Ojczyzna nasza sąsiaduje z innymi państwami-narodami. Nasi sąsiedzi to: Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie.

10 SĄSIEDZI POLSKI

11 POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
GODŁO POLSKI-BIAŁY ORZEŁ W ZŁOTEJ KORONIE, UMIESZCZONY NA CZERWONYM TLE

12 HISTORIA GODŁA Jeszcze przed powstaniem państwa polskiego inne narody jak Grecy czy Rzymianie wybierali orła jako symbol geniuszu, majestatu i wielkości. Orzeł był i jest godłem wielu państw świata: Rosji, Niemiec, USA. Początki tego znaku w Polsce związane są z legendą o Lechu, który założył stolicę państwa polskiego w miejscu, gdzie było gniazdo orła. Stąd nazwa pierwszej stolicy Polski-Gniezno.

13 HISTORIA GODŁA W świetle historii rysunek tego ptaka pojawił się na monetach Bolesława Chrobrego pierwszego króla Polski (XI wiek). W owym czasie był jeszcze bez korony, malowany na czerwonych tarczach –już wtedy towarzyszył wielu uroczystościom na dworze królewskim.

14 HISTORIA GODŁA Jako znak panującego rodu Piastów czyli znak heraldyczny Orzeł Biały z koroną na czerwonym polu tarczy pojawił się po raz pierwszy podczas koronacji władcy Polski Przemysława II czerwca 1295 roku. W ten sposób Orzeł Biały stał się herbem Królestwa Polskiego przyjmowanym przez kolejnych królów Polski.

15 WYGLĄD ORŁA BIAŁEGO NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
Wiek XIII-początki.

16 WYGLĄD ORŁA BIAŁEGO NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
Orły królów polskich od XIII do XVII wieku.

17 HISTORIA GODŁA Od XIV wieku Polska złączyła się z Litwą tworząc unię czyli związek dwóch państw połączonych w jedno za sprawą wspólnego króla. Odtąd herb Polski został połączony z herbem Litwy Pogonią (w czerwonym polu rycerz zbrojny na koniu, z tarczą błękitną, na której krzyż podwójny złoty).

18 GODŁO RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

19 ORZEŁ BIAŁY JAKO ORDER Wizerunek Orła Białego spotykamy na najstarszym polskim odznaczeniu Orderze Orła Białego-ustanowiono go w 1705 roku. Obecnie przyznaje się to odznaczenie za ,,znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej”.

20 ORDER ORŁA BIAŁEGO

21 HISTORIA GODŁA Współczesny wygląd Orła Białego jako godła Rzeczpospolitej Polski został ustanowiony lutego 1990 roku-ze złotą koroną na głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczonym w czerwonym polu tarczy.

22 FLAGA Barwy narodowe naszego państwa są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony.

23 HISTORIA FLAGI Barwy flagi są pochodne od herbu państwa-biały od Orła Białego, czerwony od tła czerwonego, na którym widnieje godło Polski. W przeszłości kolejność barw była różna, używano flag biało-czerwonych jak i czerwono-białych. Podsumowując kolory godła stały się z czasem samodzielne, pojawiając się na tarczach, chorągwiach rycerzy, proporcach, sztandarach.

24 HISTORIA FLAGI Od 1831 roku biel i czerwień stały się barwami narodowymi Polski. Biel symbolizuje dobro i czystość dążeń narodu polskiego. Czerwień dostojność, majestat i potęgę władców polskich. Konstytucja Polski z 1997 roku określa, że barwy te są barwami państwowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

25 RÓŻNE WERSJE FLAGI Bandera marynarki handlowej.

26 RÓŻNE WERSJE FLAGI Bandera marynarki wojennej.

27 SZTANDAR WOJSKA POLSKIEGO
Prezydent RP Lech Kaczyński obejmuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi składając hołd sztandarowi Wojska Polskiego- w głębi proporzec Prezydenta RP.

28 ZNACZEK NSZZ SOLIDARNOŚĆ
NSZZ SOLIDARNOŚĆ to ruch społeczny, który uczynił Polskę krajem suwerennym w 1989 roku.

29 HISTORIA HYMNU POLSKI Polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego. Hymn to najbardziej uroczysta pieśń danego państwa, którą śpiewa się w chwilach szczególnie uroczystych dla narodu w postawie szacunku. Słowa tej pieśni napisał w 1797 roku Józef Wybicki.

30 HISTORIA HYMNU POLSKI ,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” to pierwotna nazwa hymnu śpiewana była na melodię mazurka ludowego z Podlasia. Powstała w szczególnym okresie: państwo polskie było pod zaborem Austrii, Rosji i Prus Polacy tworzyli polskie oddziały, pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego poza granicami zajętej Polski, aby w sojuszu z Francją odzyskać niepodległość.

31 JAN HENRYK DĄBROWSKI

32 HISTORIA HYMNU POLSKI Pieśń ta miała zagrzewać polskie wojsko-Legiony w walce o wolny kraj. Inne narody słowiańskie wzorowały się na naszym hymnie pisząc teksty swoich. Hymn Chorwacji: ,, Jeszcze Chorwacja nie przepadła…” Hymn Ukrainy: ,,Jeszcze nie umarła Ukraina…”

33 JÓZEF WYBICKI AUTOR SŁÓW HYMNU

34 RĘKOPIS HYMNU

35 TEKST PIERWOTNY HYMNU

36 WSPÓŁCZESNA WERSJA HYMNU

37 ZAPAMIĘTAJ

38 SPRAWDŹ SWOJE WIADOMOŚCI
Od czego pochodzi nazwa naszego kraju? Podaj przykładowe nazwy polskich plemion. Co łączy wszystkich Polaków? Co mówi legenda o polskim godle? Co mówi historia o początkach polskiego godła? Opisz współczesny wygląd godła. Co symbolizują barwy polskiej flagi? Podaj autora oraz tytuł polskiego hymnu narodowego oraz datę jego powstania. Wymień polskie symbole narodowe.


Pobierz ppt "SKĄD NASZ RÓD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google