Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: 306 515 486 EUR Dofinansowanie z EFS: 260 538 163 EUR, Wkład EFS - 85% (€) Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: 306 515 486 EUR Dofinansowanie z EFS: 260 538 163 EUR, Wkład EFS - 85% (€)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.12. 2010 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zatwierdzone wnioski o płatność *Stan na dzień 30.11. 2010 r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej *Stan na dzień 31.12. 2010 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Ogółem PO KL 3 404 577 061,27 (5504) 933 880 810,00 (1187) 776 440 822,99 (839) 708 736 713,56 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu *Stan na dzień 31.12.2010r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową ( wartość ogółem w PLN oraz liczba Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Priorytet VI933 961 679,05 (944) 389 310 717,22 (250) 350 835 474,98 (146) 301 409 036,30 Działanie 6.1589 362 487,27 (505) 315 115 510,28 (169) 286 812 223,66 (74) 252 871 071,26 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowy) 329 064 675,29 (437) 79 075 228,11 (107) 36 820 275,99 (51) 38 251 415,10 Poddziałanie 6.1.1 (Innowacyjne) 4 477 142,00 (4) 00 Poddziałanie 6.1.1 (systemowy) WUP 2 458 000,00 (1) 2 458 000,00 (1) 2 458 000,00 (1) Poddziałanie 6.1.2 (systemowy) WUP 16 522 044,46 (3) 10 997 044,46 (2) 10 997 044,46 (2) 10 997 044,46 Poddziałanie 6.1.3 (systemowy) PUP 236 840 625,25 (60) 222 585 237,71 (59) 236 536 903,21 (20) 203 622 611,70 Działanie 6.2328 772 878,38 (190) 72132 509,75 (39) 62 217 474,81 (34) 46 521 708,00 Działanie 6.3 15 003 313,20 (249) 2 062 697,19 (42) 1 805 776,51 (38) 2 016 257,04 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość ogółem oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Priorytet VII 573 675 029,18 (1057) 179 863 152,57 (316) 143 629 990,09 (202) 136 803 815,96 Działanie 7.1 82 548 085,17 (102) 83 676 057,89 (102) 80 509 413,53 (35) 81 868 812,92 Poddziałanie7.1.1 (systemowy) OPS 25 442 182,54 (64) 18 959 304,95 (48) 17 396 485,84 (17) 21 317 245,95 Poddziałanie 7.1.2 (systemowy) PCPR 85 953 988,39 (68) 58 836 757,94 (51) 57 480 503,51 (17) 54 794 653,63 Poddziałanie 7.1.3 (systemowy) ROPS 11 079 995,00 (4) 5 879 995,00 (3) 5 632 424,18 (1) 5 756 913,34 Działanie 7.2 435 833 935,32 (344) 90 644 958,16 (101) 58 061 397,51 (63) 50 717 525,20 Poddziałanie 7.2.1 347 574 159,30 (218) 68 055 848,18 (73) 36 599 091,56 (36) 29 494 159,75 Poddziałanie 7.2.2 88 259 776,02 (126) 22 589 109,98 (28) 21 462 305,95 (27) 21 223 365,45 Działanie 7.3 26 279 519,39 (596) 5 542 136,52 (113) 5 059 179,05 (104) 4 217 477,84 Innowacyjne29 013 489,30 (15) 13 074 801,87 (8) 010434197,00 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Priorytet VIII 997 593 384,80 (1327) 182 554 999,45 (239) 130 121 372,93 (167) 147 224 469,00 Działanie 8.1 913 130 326,11 (1255) 158 603 156,81 (226) 108 352 236,18 (155) 123 934 040,00 Poddziałanie 8.1.1 706 159 824,94 (1000) 116 100 868,29 (183) 75 877 694,90 (121) 74 390 424,00 Poddziałanie 8.1.2 190 643 280,81 (228) 32 812 840,01 (31) 23 676 408,87 (23) 44 486 863,00 Poddziałanie 8.1.2 (systemowy) PUP 3 351 091,72 (5) 3 772 616,51 (5) 3 772 616,51 (5) 15 000 000,00 Poddziałanie 8.1.3 9 976 128,64 (20) 2 916 832,00 (5) 2 025 515,90 (4) 2 056 753,00 Poddziałanie 8.1.4 (systemowy) WUP 3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 Działanie 8.2 67 671 915,08 (62) 22 827 092,64 (12) 21 769 136,75 (12) 23 290 429,00 Poddziałanie 8.2.1 51 073 387,08 (62) 6 228 564,64 (9) 5 792 179,95 (9) 7 063 469,00 Poddziałanie 8.2.2 (systemowy) WUP 16 598 528,00 (3) 16 598 528,00 (3) 15 976 956,80 (3) 16 226 960,00 Innowacyjne 16 791 143,61 (7) 1 124 750,00 (1) 010 696 608,00

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość ogółem oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN 2007-2010 Priorytet IX899 346 968,24 (2176) 182 151 941,76 (382) 151 853 984,99 (322) 123 299 392,30 Działanie 9.1487 363 610,30 (610) 119 405 123,19 (141) 107 258 963,70 (122) 69 528 637,40 Poddziałanie 9.1.188 806 926,42 (121) 26 969 346,11 (43) 23 546 438,39 (39) 21 596 479,69 Poddziałanie 9.1.2394 842 493,78 (487) 88 721 586,98 (96) 80 001 147,56 (82) 44 220 779,96 Poddziałanie 9.1.3 (systemowy)WUP stypendia 3 714 190,10 (2) 3 714 190,10 (2) 3 711 377,75 (2) 3 711 377,75 Działanie 9.2142 139 168,44 (240) 27 260 927,78 (56) 24 295 340,18 (51) 30 628 378,29 Działanie 9.2 (Innowacyjne) 1 952 786,94 (2) 00 Działanie 9.3123 532 732,37 (171) 10 457 041,40 (16) 7 741 404,00 (13) 9 520 365,00 Działanie 9.497 223 154,74 (165) 18 352 725,03 (28) 6 857 522,60 (13) 7 308 021,56 Działanie 9.547 135 515,45 (988) 6 676 124,36 (141) 5 700 754,51 (122) 6 313 990,05 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu 102 462 2Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej3 669 3 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 4 342 4 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 7 544 5 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 1 753 6 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie 2 908 7 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 4 316 Stan na 11.01.2011r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 1 229 11 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 13 465 12 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 13Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe160 14 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 269 15 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe 297 18 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na 11.01.2011r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 2 828 20 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 2 681 21 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na 11.01.2011r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) 300 221 937 Euro Podział krajowej rezerwy wykonania został dokonany w oparciu o poziom wykonania komponentu regionalnego/ priorytetu PO KL mierzony kryterium tempa wydatkowania. Stopień wykonania programu bazował na poziomie certyfikacji wydatków w ramach danego komponentu regionalnego/ priorytetu według stanu na dzień 31.12.2010 r. Dodatkowo do powyższej kwoty doliczone zostały wydatki dotyczące wartości wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI do dnia 31.12.2010 r., które nie zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej przed 31.12.2010 r. Kwota dodatkowej alokacji ze środków KRW nie może przekroczyć 30% dotychczasowej alokacji EFS na dane województwa. Kryteria podziału KRW:

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział 160 044 38720 254 039 94918 348 035 51016 442 031 07114 536 026 63212 630 022 19410 718 013 3166 812 008 8784 Alokacja KRW300 221 937100 Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google