Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: EUR Dofinansowanie z EFS: EUR, Wkład EFS - 85% (€) Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: EUR Dofinansowanie z EFS: EUR, Wkład EFS - 85% (€)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji *Stan na dzień r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zatwierdzone wnioski o płatność *Stan na dzień r.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej *Stan na dzień r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Ogółem PO KL ,27 (5504) ,00 (1187) ,99 (839) ,56 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu *Stan na dzień r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową ( wartość ogółem w PLN oraz liczba Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Priorytet VI ,05 (944) ,22 (250) ,98 (146) ,30 Działanie ,27 (505) ,28 (169) ,66 (74) ,26 Poddziałanie (konkursowy) ,29 (437) ,11 (107) ,99 (51) ,10 Poddziałanie (Innowacyjne) ,00 (4) 00 Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (1) ,00 (1) ,00 (1) Poddziałanie (systemowy) WUP ,46 (3) ,46 (2) ,46 (2) ,46 Poddziałanie (systemowy) PUP ,25 (60) ,71 (59) ,21 (20) ,70 Działanie ,38 (190) ,75 (39) ,81 (34) ,00 Działanie ,20 (249) ,19 (42) ,51 (38) ,04 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową ( wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość ogółem oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Priorytet VII ,18 (1057) ,57 (316) ,09 (202) ,96 Działanie ,17 (102) ,89 (102) ,53 (35) ,92 Poddziałanie7.1.1 (systemowy) OPS ,54 (64) ,95 (48) ,84 (17) ,95 Poddziałanie (systemowy) PCPR ,39 (68) ,94 (51) ,51 (17) ,63 Poddziałanie (systemowy) ROPS ,00 (4) ,00 (3) ,18 (1) ,34 Działanie ,32 (344) ,16 (101) ,51 (63) ,20 Poddziałanie ,30 (218) ,18 (73) ,56 (36) ,75 Poddziałanie ,02 (126) ,98 (28) ,95 (27) ,45 Działanie ,39 (596) ,52 (113) ,05 (104) ,84 Innowacyjne ,30 (15) ,87 (8) ,00 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Priorytet VIII ,80 (1327) ,45 (239) ,93 (167) ,00 Działanie ,11 (1255) ,81 (226) ,18 (155) ,00 Poddziałanie ,94 (1000) ,29 (183) ,90 (121) ,00 Poddziałanie ,81 (228) ,01 (31) ,87 (23) ,00 Poddziałanie (systemowy) PUP ,72 (5) ,51 (5) ,51 (5) ,00 Poddziałanie ,64 (20) ,00 (5) ,90 (4) ,00 Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (2) ,00 (2) ,00 (2) ,00 Działanie ,08 (62) ,64 (12) ,75 (12) ,00 Poddziałanie ,08 (62) ,64 (9) ,95 (9) ,00 Poddziałanie (systemowy) WUP ,00 (3) ,00 (3) ,80 (3) ,00 Innowacyjne ,61 (7) ,00 (1) ,00

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wnioski rekomendowane do dofinansowania wraz z listą rezerwową (wartość ogółem w PLN oraz liczba) Wartość ogółem oraz liczba podpisanych umów Kontraktacja w PLN Priorytet IX ,24 (2176) ,76 (382) ,99 (322) ,30 Działanie ,30 (610) ,19 (141) ,70 (122) ,40 Poddziałanie ,42 (121) ,11 (43) ,39 (39) ,69 Poddziałanie ,78 (487) ,98 (96) ,56 (82) ,96 Poddziałanie (systemowy)WUP stypendia ,10 (2) ,10 (2) ,75 (2) ,75 Działanie ,44 (240) ,78 (56) ,18 (51) ,29 Działanie 9.2 (Innowacyjne) ,94 (2) 00 Działanie ,37 (171) ,40 (16) ,00 (13) ,00 Działanie ,74 (165) ,03 (28) ,60 (13) ,56 Działanie ,45 (988) ,36 (141) ,51 (122) ,05 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 22 8Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS255 9 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Stan na r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 10 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 89 16Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone87 17 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 96 Stan na r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu cd. Lp.Nazwa wskaźnikaSuma 19 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu 812 Stan na r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) Euro Podział krajowej rezerwy wykonania został dokonany w oparciu o poziom wykonania komponentu regionalnego/ priorytetu PO KL mierzony kryterium tempa wydatkowania. Stopień wykonania programu bazował na poziomie certyfikacji wydatków w ramach danego komponentu regionalnego/ priorytetu według stanu na dzień r. Dodatkowo do powyższej kwoty doliczone zostały wydatki dotyczące wartości wniosków o płatność zarejestrowanych w KSI do dnia r., które nie zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej przed r. Kwota dodatkowej alokacji ze środków KRW nie może przekroczyć 30% dotychczasowej alokacji EFS na dane województwa. Kryteria podziału KRW:

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Krajowa Rezerwa Wykonania – dodatkowa alokacja Miejsce w rankinguDodatkowa alokacja% udział Alokacja KRW Województwo Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Opolskie Podkarpackie Kujawsko – Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie -


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzka Rada Zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin, dnia 01.02.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google