Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Program DSD ważnym filarem ZfA Krystyna Götz & Waldemar Grzebień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Program DSD ważnym filarem ZfA Krystyna Götz & Waldemar Grzebień."— Zapis prezentacji:

1 Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Program DSD ważnym filarem ZfA Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

2 Seite: 2 Kto stoi za programem DSD? BVA / ZfA w Kolonii KMK w Berlinie AA w Berlinie

3 Seite: 3 Nadzór merytoryczny Auswärtiges Amt (Urząd Spraw Zagranicznych) ■centralna placówka niemieckiej dyplomacji ■prowadzenie polityki zagranicznej RFN: zagraniczna polityka kulturalna i edukacjyjna

4 Seite: 4 Rola KMK KMK – Kultusministerkonferenz (Stała Konferencja Ministrów Kultury RFN) ■koordynuje pracę rządów krajów związkowych w zakresie edukacji, wychowania, szkolnictwa wyższego, badań naukowych i spraw kultury ■w obszarze edukacji zapewnia zgodność i porównywalność dróg edukacji w poszczególnych krajach związkowych ■Centralna Komisja ds. DSD na świecie

5 Seite: 5 Zadania ZfA ■Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą) ■wspiera naukę języka niemieckiego na świecie: - program DSD - nauczanie dwujęzyczne ■promuje kulturę i historię Niemiec ■pomaga niemieckim i zagranicznym szkołom: personalnie, dydaktycznie, materialnie ■organizuje szkolenia i kursy dla nauczycieli języka niemieckiego

6 Seite: 6 Niemieckie szkolnictwo za granicą

7 Seite: 7

8 Seite: 8 Dwa filary ZfA ■140 szkół niemieckich lub „szkół spotkań” w 68 krajach jest wspieranych finansowo i personalnie ■79.000 uczniów ■870 szkół z programem DSD przygotowuje swoich uczniów do państwowego egzaminu z języka niemieckiego ■310.000 uczniów

9 Seite: 9 Program DSD na świecie od 1972 roku - 2000 niemieckich pedagogów pracuje za granicą 50000 dyplomów DSD I i DSD II na świecie w r. 2011 ■DSD w Polsce ■Od 16 lat –DSD II ■Od 2008 r. – DSD A2 oraz DSD I ( B1) ■W 80 szkołach ■Corocznie około 1000 kandydatów ■DSD w Małopolsce ■Od 16 lat –DSD II ■Od 2004 -2010 –Test SUK ■W 21 szkołach „Model Krakowski DSD” ■Corocznie około 250 kandydatów

10

11 Seite: 11 Model Krakowski DSD w liczbach w br. szkolnym ■ 8 liceów ■ 16 gimnazjów ■ 1350 uczniów 900 gimnazjalistów 450 licealistów ■ 58 germanistów ■ 1 doradca metodyczny ■ 3 oddelegowanych nauczycieli / ZfA - 2 doradców /ADLK - 1 LPLK

12 Seite: 12 Stosunek liczby zdających do ilości dyplomandów DSD I 2008-2012

13 Seite: 13 Dyplomy DSD I i DSD II 1997- 2012

14 Seite: 14

15 Seite: 15 Cele programu DSD ■utrwalenie pozycji języka niemieckiego w narodowych systemach szkolnictwa ■Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania: - metoda projektu - kompetencje interkulturowe - aktywizacja ucznia na lekcjach ■wzmocnienie kontaktów z Niemcami - stypendia, nagrody, konkursy ■zmotywowanie nauczycieli języka niemieckiego i uczniów do wymiany doświadczeń

16 Seite: 16 Dyplomy DSD Deutsches Sprachdiplom (Niemiecki Dyplom Językowy) Zdawany przez uczniów poza granicami Niemiec: ■DSD I (A2 lub B1) ■DSD II (B2 lub C1)

17 Seite: 17 Egzamin: ■państwowy ■bezpłatny ■tylko w szkołach z programem DSD ■tworzony i oceniany w Niemczech ■przeprowadzany przez szkoły w Polsce ■Od 2008 roku w oparciu o obowiązujące standardy europejskie ■Dyplom DSD II & polska matura upoważnia do podjęcia studiów na uniwersytetach w Niemczech !!!

18 Seite: 18 DSD I ■w marcu ■w trzeciej klasie gimnazjum ■600 godzin nauki języka ■uprawnia do przyjęcia na studia w Studienkolleg ■część ustna i pisemna

19 Seite: 19 Część pisemna ■produkcja tekstu ■rozumienie tekstu czytanego ■rozumienie tekstu słuchanego

20 Seite: 20 Część ustna ■prezentacja wybranego przez ucznia tematu ■rozmowa na jego temat

21 Seite: 21 Test pisemny jest opracowywany i poprawiany przez ZfA w Niemczech Egzamin ustny jest przeprowadzany przez komisję (nauczyciel języka niemieckiego oraz egzaminator oddelegowany z Niemiec)

22 Seite: 22 DSD II ■w grudniu i styczniu ■w trzeciej klasie liceum ■600 godzin nauki języka ■umożliwia podjęcie studiów w Niemczech ■część ustna i pisemna

23 Seite: 23 Część pisemna ■produkcja tekstu ■rozumienie testu czytanego ■rozumienie tekstu słuchanego

24 Seite: 24 Część ustna ■prezentacja tematu przygotowanego przez zdającego ■przygotowanie referatu (3-5 minut) na temat przydzielony już w trakcie egzaminu

25 Seite: 25 Struktura egzaminu DSD

26 Seite: 26

27 Seite: 27 Strona interentowa ZfA ■www.auslandsschulwesen. dewww.auslandsschulwesen

28 Seite: 28 Podziękowanie Za Państwa uwagę dziękują: ■ Krystyna Götz – doradca metodyczny / ZfA krystynagoetz@gmail.com ■ Waldemar Grzebień – doradca / konsultant Urzędu Miasta Krakowa waldkamm@interia.pl

29 Seite: 29


Pobierz ppt "Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Program DSD ważnym filarem ZfA Krystyna Götz & Waldemar Grzebień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google