Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –"— Zapis prezentacji:

1 Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –
Program DSD ważnym filarem ZfA Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

2 Kto stoi za programem DSD?
BVA / ZfA w Kolonii KMK w Berlinie AA

3 Auswärtiges Amt (Urząd Spraw Zagranicznych)
Nadzór merytoryczny Auswärtiges Amt (Urząd Spraw Zagranicznych) centralna placówka niemieckiej dyplomacji prowadzenie polityki zagranicznej RFN: zagraniczna polityka kulturalna i edukacjyjna

4 Rola KMK KMK – Kultusministerkonferenz (Stała Konferencja Ministrów Kultury RFN) koordynuje pracę rządów krajów związkowych w zakresie edukacji, wychowania, szkolnictwa wyższego, badań naukowych i spraw kultury w obszarze edukacji zapewnia zgodność i porównywalność dróg edukacji w poszczególnych krajach związkowych Centralna Komisja ds. DSD na świecie

5 Zadania ZfA Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą) wspiera naukę języka niemieckiego na świecie: - program DSD - nauczanie dwujęzyczne promuje kulturę i historię Niemiec pomaga niemieckim i zagranicznym szkołom: personalnie, dydaktycznie, materialnie organizuje szkolenia i kursy dla nauczycieli języka niemieckiego

6 Niemieckie szkolnictwo za granicą

7

8 Dwa filary ZfA 140 szkół niemieckich lub „szkół spotkań” w 68 krajach jest wspieranych finansowo i personalnie uczniów 870 szkół z programem DSD przygotowuje swoich uczniów do państwowego egzaminu z języka niemieckiego uczniów

9 Corocznie około 1000 kandydatów DSD w Małopolsce Od 16 lat –DSD II
Program DSD na świecie od 1972 roku niemieckich pedagogów pracuje za granicą dyplomów DSD I i DSD II na świecie w r. 2011 DSD w Polsce Od 16 lat –DSD II Od 2008 r. – DSD A2 oraz DSD I ( B1) W 80 szkołach Corocznie około 1000 kandydatów DSD w Małopolsce Od 16 lat –DSD II Od –Test SUK W 21 szkołach „Model Krakowski DSD” Corocznie około 250 kandydatów

10

11 Model Krakowski DSD w liczbach w br. szkolnym
8 liceów 16 gimnazjów 1350 uczniów 900 gimnazjalistów 450 licealistów 58 germanistów 1 doradca metodyczny 3 oddelegowanych nauczycieli / ZfA - 2 doradców /ADLK - 1 LPLK

12 Stosunek liczby zdających do ilości dyplomandów DSD I 2008-2012

13 Dyplomy DSD I i DSD II

14

15 Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania: - metoda projektu
Cele programu DSD utrwalenie pozycji języka niemieckiego w narodowych systemach szkolnictwa Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania: - metoda projektu - kompetencje interkulturowe - aktywizacja ucznia na lekcjach wzmocnienie kontaktów z Niemcami - stypendia, nagrody, konkursy zmotywowanie nauczycieli języka niemieckiego i uczniów do wymiany doświadczeń

16 Deutsches Sprachdiplom (Niemiecki Dyplom Językowy)
Dyplomy DSD Deutsches Sprachdiplom (Niemiecki Dyplom Językowy) Zdawany przez uczniów poza granicami Niemiec: DSD I (A2 lub B1) DSD II (B2 lub C1)

17 Egzamin: państwowy bezpłatny tylko w szkołach z programem DSD
tworzony i oceniany w Niemczech przeprowadzany przez szkoły w Polsce Od 2008 roku w oparciu o obowiązujące standardy europejskie Dyplom DSD II & polska matura upoważnia do podjęcia studiów na uniwersytetach w Niemczech !!!

18 DSD I w marcu w trzeciej klasie gimnazjum 600 godzin nauki języka
uprawnia do przyjęcia na studia w Studienkolleg część ustna i pisemna

19 Część pisemna produkcja tekstu rozumienie tekstu czytanego
rozumienie tekstu słuchanego

20 Część ustna prezentacja wybranego przez ucznia tematu
rozmowa na jego temat

21 Test pisemny jest opracowywany i poprawiany przez ZfA w Niemczech
Egzamin ustny jest przeprowadzany przez komisję (nauczyciel języka niemieckiego oraz egzaminator oddelegowany z Niemiec)

22 DSD II w grudniu i styczniu w trzeciej klasie liceum
600 godzin nauki języka umożliwia podjęcie studiów w Niemczech część ustna i pisemna

23 Część pisemna produkcja tekstu rozumienie testu czytanego
rozumienie tekstu słuchanego

24 Część ustna prezentacja tematu przygotowanego przez zdającego
przygotowanie referatu (3-5 minut) na temat przydzielony już w trakcie egzaminu

25 Struktura egzaminu DSD

26

27 Strona interentowa ZfA
de

28 Za Państwa uwagę dziękują: Krystyna Götz – doradca metodyczny / ZfA
Podziękowanie Za Państwa uwagę dziękują: Krystyna Götz – doradca metodyczny / ZfA Waldemar Grzebień – doradca / konsultant Urzędu Miasta Krakowa

29


Pobierz ppt "Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google