Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.czystepiekno.pl Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej Dr Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.czystepiekno.pl Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej Dr Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości."— Zapis prezentacji:

1 www.czystepiekno.pl Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej Dr Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

2 www.czystepiekno.pl Alergeny zapachowe

3 www.czystepiekno.pl Opinia SCCS/1459/11  Aktualizacja (powiększenie) wykazu substancji mogących powodować alergie, o których konsument powinien być poinformowany  Spośród substancji zapachowych mogących powodować alergie u ludzi, wyróżniono kilka, na które należy zwrócić szczególną uwagę  Substancje mogące powodować alergie: HICC, atranol, chloroatranol, nie powinny być stosowane w kosmetykach  Konieczna jest ilościowa ocena ryzyka działania uczulającego (QRA), która pozwoli na bardziej precyzyjne określenie wartości granicznych dla substancji zapachowych

4 www.czystepiekno.pl Decyzja Komisji  Zmiana załącznika III do rozporządzenia 1223/2009, wprowadzająca dodatkowe alergeny kontaktowe w wykazie składników  Proponowany okres przejściowy wynosi 3 lata  Zmiana załącznika II do rozporządzenia 1223/2009, polegająca na zakazaniu stosowania substancji HICC, atranol, chloroatranol w produktach kosmetycznych

5 www.czystepiekno.pl  Zmiana załącznika II do rozporządzenia 1223/2009, polegająca na zakazaniu stosowania substancji HICC, atranol, chloroatranol w produktach kosmetycznych  Przemysł popiera wprowadzenie ww. zakazu Stanowisko przemysłu

6 www.czystepiekno.pl Informowanie konsumentów  Zmiana informowania konsumentów - cele:  Bardziej skuteczne informowanie konsumentów o występujących w produkcie alergenach  Ułatwienie dla dermatologów – szybsza pomoc pacjentom  Opracowanie systemu, który pozwoli firmom na swobodę wyboru w sposobie wymiany informacji z konsumentem

7 www.czystepiekno.pl Informacje dla konsumentów – propozycje zmian  Zwięzłe, wspólne nazwy w całej UE – umieszczone na opakowaniu  Możliwość wprowadzenia 90 substancji zapachowych do zakresu etykietowania  Krótkie nazwy – łatwiejsze do zapamiętania dla konsumentów  Ułatwienie odczytania i identyfikacji na liścia składników na opakowaniu  Możliwość oznakowania opakowań o niewielkich rozmiarach  Możliwość włączenia nazwy do nomenklatury INCI – poprawa międzynarodowej spójności

8 www.czystepiekno.pl  Dostarczenie informacji konsumentom w formie elektronicznej  E-etykietowanie - preferowane przez konsumentów  Umożliwia przekazanie większej ilości aktualnych informacji  Możliwość sprawdzenia produktu w momencie zakupu  Ułatwienie dla dermatologów podczas konsultacji z pacjentem  Uniknięcie wprowadzenia zmian graficznych na opakowaniu  Ograniczenie kosztów dla przedsiębiorstw  Korzyści dla środowiska (zmniejszenie odpadów)  Możliwość umieszczenia dodatkowych informacji np. zasady postępowania w przypadku wystąpienia alergii Informacje dla konsumentów – propozycje zmian

9 www.czystepiekno.pl Skanowanie kodu kreskowego – obiecująca przyszłość  Rozszerzenie istniejących kodów (add-on number) umożliwi wprowadzenie aktualizacji informacji bez potrzeby wprowadzania nowych kodów kreskowych.  Dodane numery w kodzie kreskowym mogą zostać zsynchronizowane z nowymi informacjami o produkcie np. obecnymi alergenami zapachowymi.

10 www.czystepiekno.pl Odniesienie na opakowaniu - propozycja  Propozycja umieszczenia na opakowaniu poniższego logo jako punktu odniesienia do informacji o produkcie w formie elektronicznej  „i” – standaryzowane logo ISO dla informacji  „@” – oznacza formę elektroniczną  „+” – oznacza dostępność dodatkowych informacji

11 www.czystepiekno.pl Program edukacyjny  Niezbędny w przypadku każdych informowania konsumentów  Grupa docelowa  konsumenci uczuleni na substancje zapachowe  dermatolodzy, którzy następnie będą edukować swoich pacjentów

12 www.czystepiekno.pl Informacja konsumencka – Okres przejściowy  SCCS proponuje okres przejściowy wynoszący 3 lata dla produktów wprowadzanych na rynek  Przemysł uważa, że 3 lata to zbyt krótki okres, proponuje 6-7 lat  Podkreśla wagę o długi czas trwania pierwszego etapu – metody analizy nowych syntetycznych substancji zapachowych  Zaznacza, że wprowadzenie nowych zasad wiąże się z kosztami dla przemysłu  CE stwierdza, że opanowanie skomplikowanych prac przygotowawczych oraz wyzwania praktyczne wymagają okresu przejściowego 6-7 lat

13 www.czystepiekno.pl Deklaracje marketingowe typu ” Free of”

14 www.czystepiekno.pl Deklaracje marketingowe Podlegają:  Dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych  Dyrektywie 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.2006/114/WE  Rozporządzeniu kosmetycznemu 1223/2009  Rozporządzeniu 655/2013, które określa wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń w związku z produktami kosmetycznymi

15 www.czystepiekno.pl Deklaracje typu Free of  Ilość tego typu deklaracji – znacznie wzrosła w ostatnich latach  Deklaracja typu „free of” – podkreśla brak określonego składnika, lub grupy składników w produkcie  Deklaracja taka często umożliwia dokonanie świadomego wyboru określonej grupie odbiorców  Może jednak powodować negatywne postrzeganie danego składnika przez odbiorcę

16 www.czystepiekno.pl Stanowisko przemysłu  Przemysł popiera stosowanie deklaracji typu „free of” pod warunkiem, że umożliwiają one konsumentowi dokonanie świadomego wyboru  Pewne grupy odbiorców – unikanie określonych składników ze względu na wiek, specyficzny stan włosów, skóry, wegetarianizm, religię  Przemysł nie wspiera stosowania tej deklaracji, w przypadku gdy prowadzi ona do negatywnego postrzegania danej grupy składników  Producent powinien pamiętać, że stosowanie takiej deklaracji utrudnia późniejszą obronę danego składnika.

17 www.czystepiekno.pl Konserwanty

18 www.czystepiekno.pl Parabeny 26 września w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowanie rozporządzenia Komisji nr 1004/2014 –stosowanie mieszaniny propyloparabenu i butyloparabenu w kosmetykach – zmiany w zał V Zakaz stosowania obydwu parabenów w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do nakładania na skórę na obszarze przykrytym pieluchą u dzieci poniżej 3 roku życia Ograniczenia dotyczące stężenia stosowanych parabenów –suma indywidualnych stężeń obu związków nie może przekraczać 0.14% (jako kwas) Podtrzymanie maksymalnego stężenia 0.8% dla sumy wszystkich parabenów zawartych w produkcie kosmetycznym

19 www.czystepiekno.pl Propyloparaben i butyloparaben - terminy Od 16 kwietnia 2015 roku należy wprowadzać do obrotu tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia 1004/2014 Od 16 października 2015 roku na rynku udostępnia się tylko kosmetyki zgodne z przepisami rozporządzenia 1004/2014.

20 www.czystepiekno.pl Metylochloroizotiazolinon /Metyloizotiazolinon 26 września – opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia 1003/2014 dotyczącego stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu w kosmetykach – zmiany w załączniku V do rozporządzenia 1223/2009 Ograniczenie stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu (3:1) do produktów spłukiwanych, przy maksymalnym stężeniu w produkcie gotowym do użycia nie większym niż 0,0015%

21 www.czystepiekno.pl Metylochloroizotiazolinon /Metyloizotiazolinon - terminy Od 16 lipca 2015 roku należy wprowadzać do obrotu tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia 1003/2014 Od 16 kwietnia 2016 roku na rynku udostępnia się tylko kosmetyki zgodne z przepisami rozporządzenia 1003/2014


Pobierz ppt "Www.czystepiekno.pl Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej Dr Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google