Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej
Dr Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

2 Alergeny zapachowe

3 Opinia SCCS/1459/11 Aktualizacja (powiększenie) wykazu substancji mogących powodować alergie, o których konsument powinien być poinformowany Spośród substancji zapachowych mogących powodować alergie u ludzi, wyróżniono kilka, na które należy zwrócić szczególną uwagę Substancje mogące powodować alergie: HICC, atranol, chloroatranol, nie powinny być stosowane w kosmetykach Konieczna jest ilościowa ocena ryzyka działania uczulającego (QRA), która pozwoli na bardziej precyzyjne określenie wartości granicznych dla substancji zapachowych

4 Decyzja Komisji Zmiana załącznika III do rozporządzenia 1223/2009, wprowadzająca dodatkowe alergeny kontaktowe w wykazie składników Proponowany okres przejściowy wynosi 3 lata Zmiana załącznika II do rozporządzenia 1223/2009, polegająca na zakazaniu stosowania substancji HICC, atranol, chloroatranol w produktach kosmetycznych

5 Stanowisko przemysłu Zmiana załącznika II do rozporządzenia 1223/2009, polegająca na zakazaniu stosowania substancji HICC, atranol, chloroatranol w produktach kosmetycznych Przemysł popiera wprowadzenie ww. zakazu

6 Informowanie konsumentów
Zmiana informowania konsumentów - cele: Bardziej skuteczne informowanie konsumentów o występujących w produkcie alergenach Ułatwienie dla dermatologów – szybsza pomoc pacjentom Opracowanie systemu, który pozwoli firmom na swobodę wyboru w sposobie wymiany informacji z konsumentem

7 Informacje dla konsumentów – propozycje zmian
Zwięzłe, wspólne nazwy w całej UE – umieszczone na opakowaniu Możliwość wprowadzenia 90 substancji zapachowych do zakresu etykietowania Krótkie nazwy – łatwiejsze do zapamiętania dla konsumentów Ułatwienie odczytania i identyfikacji na liścia składników na opakowaniu Możliwość oznakowania opakowań o niewielkich rozmiarach Możliwość włączenia nazwy do nomenklatury INCI – poprawa międzynarodowej spójności

8 Informacje dla konsumentów – propozycje zmian
Dostarczenie informacji konsumentom w formie elektronicznej E-etykietowanie - preferowane przez konsumentów Umożliwia przekazanie większej ilości aktualnych informacji Możliwość sprawdzenia produktu w momencie zakupu Ułatwienie dla dermatologów podczas konsultacji z pacjentem Uniknięcie wprowadzenia zmian graficznych na opakowaniu Ograniczenie kosztów dla przedsiębiorstw Korzyści dla środowiska (zmniejszenie odpadów) Możliwość umieszczenia dodatkowych informacji np. zasady postępowania w przypadku wystąpienia alergii

9 Skanowanie kodu kreskowego – obiecująca przyszłość
Rozszerzenie istniejących kodów (add-on number) umożliwi wprowadzenie aktualizacji informacji bez potrzeby wprowadzania nowych kodów kreskowych. Dodane numery w kodzie kreskowym mogą zostać zsynchronizowane z nowymi informacjami o produkcie np. obecnymi alergenami zapachowymi.

10 Odniesienie na opakowaniu - propozycja
Propozycja umieszczenia na opakowaniu poniższego logo jako punktu odniesienia do informacji o produkcie w formie elektronicznej „i” – standaryzowane logo ISO dla informacji – oznacza formę elektroniczną „+” – oznacza dostępność dodatkowych informacji

11 Program edukacyjny Niezbędny w przypadku każdych informowania konsumentów Grupa docelowa konsumenci uczuleni na substancje zapachowe dermatolodzy, którzy następnie będą edukować swoich pacjentów

12 Informacja konsumencka – Okres przejściowy
SCCS proponuje okres przejściowy wynoszący 3 lata dla produktów wprowadzanych na rynek Przemysł uważa, że 3 lata to zbyt krótki okres, proponuje 6-7 lat Podkreśla wagę o długi czas trwania pierwszego etapu – metody analizy nowych syntetycznych substancji zapachowych Zaznacza, że wprowadzenie nowych zasad wiąże się z kosztami dla przemysłu CE stwierdza, że opanowanie skomplikowanych prac przygotowawczych oraz wyzwania praktyczne wymagają okresu przejściowego 6-7 lat

13 Deklaracje marketingowe typu ” Free of”

14 Deklaracje marketingowe
Podlegają: Dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych Dyrektywie 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. Rozporządzeniu kosmetycznemu 1223/2009 Rozporządzeniu 655/2013, które określa wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń w związku z produktami kosmetycznymi

15 Deklaracje typu Free of
Ilość tego typu deklaracji – znacznie wzrosła w ostatnich latach Deklaracja typu „free of” – podkreśla brak określonego składnika, lub grupy składników w produkcie Deklaracja taka często umożliwia dokonanie świadomego wyboru określonej grupie odbiorców Może jednak powodować negatywne postrzeganie danego składnika przez odbiorcę

16 Stanowisko przemysłu Przemysł popiera stosowanie deklaracji typu „free of” pod warunkiem, że umożliwiają one konsumentowi dokonanie świadomego wyboru Pewne grupy odbiorców – unikanie określonych składników ze względu na wiek, specyficzny stan włosów, skóry, wegetarianizm, religię Przemysł nie wspiera stosowania tej deklaracji, w przypadku gdy prowadzi ona do negatywnego postrzegania danej grupy składników Producent powinien pamiętać, że stosowanie takiej deklaracji utrudnia późniejszą obronę danego składnika.

17 Konserwanty

18 Parabeny 26 września w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowanie rozporządzenia Komisji nr 1004/2014 stosowanie mieszaniny propyloparabenu i butyloparabenu w kosmetykach – zmiany w zał V Zakaz stosowania obydwu parabenów w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do nakładania na skórę na obszarze przykrytym pieluchą u dzieci poniżej 3 roku życia Ograniczenia dotyczące stężenia stosowanych parabenów suma indywidualnych stężeń obu związków nie może przekraczać 0.14% (jako kwas) Podtrzymanie maksymalnego stężenia 0.8% dla sumy wszystkich parabenów zawartych w produkcie kosmetycznym

19 Propyloparaben i butyloparaben - terminy
Od 16 kwietnia 2015 roku należy wprowadzać do obrotu tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia 1004/2014 Od 16 października 2015 roku na rynku udostępnia się tylko kosmetyki zgodne z przepisami rozporządzenia 1004/2014.

20 Metylochloroizotiazolinon /Metyloizotiazolinon
26 września – opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia 1003/2014 dotyczącego stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu w kosmetykach – zmiany w załączniku V do rozporządzenia 1223/2009 Ograniczenie stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu (3:1) do produktów spłukiwanych, przy maksymalnym stężeniu w produkcie gotowym do użycia nie większym niż 0,0015%

21 Metylochloroizotiazolinon /Metyloizotiazolinon - terminy
Od 16 lipca 2015 roku należy wprowadzać do obrotu tylko produkty kosmetyczne zgodne z przepisami rozporządzenia 1003/2014 Od 16 kwietnia 2016 roku na rynku udostępnia się tylko kosmetyki zgodne z przepisami rozporządzenia 1003/2014


Pobierz ppt "Zmiany prawne – kierunki prac w Komisji Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google