Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki pracy w projekcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki pracy w projekcie"— Zapis prezentacji:

1 Techniki pracy w projekcie
dr inż. Paweł Pietras

2 Ogólny model cyklu projektowego

3 Etapowanie projektu Kamień milowy M1 do dnia dd-mm-rr Kamień milowy M2
Zakres Prac FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 START KONIEC Kamień milowy M3 do dnia dd-mm-rr

4 Planowanie projektu

5 WBS – Struktura Podziału Prac
Projekt A. Projekt A.1. Lokalizacja A 1.1. Zadanie 1 A 1.2. Zadanie 2 A 1.3. Zadanie 3 A 2. Plany A 2.1. Zadanie 4 A 2.2. Zadanie 5 A 2.3. Zadanie 6 B. Budowa B 1. Konstrukcja B 1.1. Zadanie 7 B 1.2. Zadanie 8 B 2. Instalacje B 2.1. Zadanie 9 B 2.2. Zadanie 10 B 2.3. Zadanie 11 B 3. Wykończenie B 3.1. Zadanie 12 B 3.2. Zadanie 13 C. Wyposażenie C 1. Umeblowanie C 1.1. Zadanie 14 C 1.2. Zadanie 15 C 1.3. Zadanie 16 C 1.4 Zadanie 17 C 2. Przeprowadzka C 2.1. Zadanie 18 C 2.2. Zadanie 19 C 2.3. Zadanie 20

6 Diagram sieciowy Wskazuje na zależności pomiędzy realizacją poszczególnych zadań oraz pozwala wyliczyć czas realizacji projektu

7 START A C E B D F H KONIEC G Wskazanie, że jest jeden start i jeden koniec. I na zależności – że podstawowa to FS, ale może być FF, SS, SF, a także pewne uzależnienia czasowe +2, -2

8 Karta Zadania Wczesny start Zapas całkowity Wczesny koniec
Czas trwania Nazwa zadania (kod) Przypisane Zasoby Późny start Zapas swobodny Późny koniec Omówienie jak definiujemy zadania w ramach diagramy – na razie wskazujemy, na te pogrubione

9 Wyznaczanie czasów 6 ZAD.D 4 ZAD.B 4 ZAD.G 2 ZAD.E 2 ZAD.H 2 ZAD.A Uczestnicy dostają Diagram w wersji papierowej i wypełniamy razem… 8 ZAD.C 5 ZAD.F

10 Wczesny start + czas trwania = wczesny koniec
6 ZAD.D 4 ZAD.B 4 ZAD.G 2 ZAD.E 2 ZAD.H 2 ZAD.A 8 ZAD.C 5 ZAD.F

11 Relacja FS (Finish – Start)
Wczesny koniec Zad. A = Wczesny start Zad. B 6 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 4 ZAD.G 2 ZAD.E 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 5 ZAD.F

12 6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 10 15 5 ZAD.F

13 Wczesny start Zad. G = najpóźniejszy wczesny koniec zadań poprzedzających (Zad. D i E)
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 10 15 5 ZAD.F

14 6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 10 15 5 ZAD.F

15 W ostatnim zadaniu (H) wczesny koniec = późny koniec
Późny koniec – czas trwania = późny start 6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 10 15 5 ZAD.F

16 Relacja FS (Finish – Start) Późny start Zad. H = późny koniec Zad. F
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 10 12 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 3 11 10 15 5 ZAD.F 11 16

17 Późny koniec Zad. B = najwcześniejszy późny start zadań następujących (Zad. D i E)
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 8 2 ZAD.E 10 12 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 10 8 ZAD.C 3 11 10 15 5 ZAD.F 11 16

18 Zapas całkowity Zapas całkowity to czas, o jaki może opóźnić się dane zadanie, nie opóźniając całego projektu

19 Zapas całkowity = późny start – wczesny start
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 4 8 2 ZAD.E 10 12 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 1 10 8 ZAD.C 3 11 10 1 15 5 ZAD.F 11 16

20 Zapas swobodny Zapas swobodny to czas, o jaki może opóźnić się dane zadanie, nie opóźniając kolejnych zadań

21 Zapas swobodny Zad. F = wczesny start Zad. H – wczesny koniec zad. F
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 4 8 2 ZAD.E 10 12 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 1 10 8 ZAD.C 3 11 10 1 15 5 ZAD.F 11 16

22 Ścieżka krytyczna Ścieżka krytyczna to ciąg następujących po sobie zadań mających zerowe zapas czasu

23 Ścieżka krytyczna: A,B,D,G,H
6 12 ZAD.D 2 6 4 ZAD.B 12 16 4 ZAD.G 6 4 8 2 ZAD.E 10 12 16 18 2 ZAD.H 2 ZAD.A 2 1 10 8 ZAD.C 3 11 10 1 15 5 ZAD.F 11 16

24 Harmonogram projektu wykres Gantta

25 Macierz ról i odpowiedzialności
Pakiet roboczy Jan Ola Ewa Biuro IT Pełnomocnik Zarządu Pakiet A.1 W R E A Pakiet A.2 Pakiet B.1 RW Pakiet B.2. RA Pakiet C R Responsibility – Odpowiedzialność A Authority – Władza (kontrola, decyzje, ograniczenia) E Expertise – Wiedza ekspercka (pomoc dla wykonawcy) W Work – Wykonawstwo (fizyczny lub koncepcyjny wysiłek)

26 Monitorowanie postępu realizacji zadań

27 1) Metoda kamieni milowych
Jest to wyznaczenie wydarzeń (kamieni milowych), których przekroczenie oznacza zrealizowanie określonego procentu zaawansowania Np. przy budowie stanu surowego budynku: → zalanie stropu oznacza zrealizowanie 30% pakietu zadań „Stan surowy” → wykonanie wieńca ściany kolankowej 70% pakietu zadań „Stan surowy” Osiągnięcie kamienia milowego -zalanie stropu- oznacza postęp 30%, niewykonanie oznacza postęp 0%

28 2) Metoda 50-50 Ewidencjonowane są dwa fakty: → przygotowanie do „fizycznego” zrealizowania monitorowanego zadania (50%) → zrealizowanie monitorowanego zadania (50%) Np. opracowanie projektu graficznego plakatu – 50% gdy realizator zaproponuje elementy twórcze grafiki, 50% gdy je przetworzy na nośnik Przydatne, gdy dla postępu zadania bardzo ważne jest przygotowanie

29 3) Metoda 0-100 Tylko zakończenie jest ewidencjonowane
Zadanie ma status albo 0% albo 100% Przydatna, gdy okres realizacji jest krótki, krótszy okres sprawozdawczy Przydatna dla monitorowania projektów mocno rozdrobnionych o dużej szczegółowości zadań (pakietów/działań)

30 4) Metoda proporcjonalności
Jednostkowy procent wykonania jest wyznaczony jako stosunek ilości jednostkowej do ilości całkowitej Warunkiem poprawności jest jak najbardziej równomierne rozdzielenie planowanych ilości przez okres realizacji

31 Monitorowanie postępu harmonogramu
Metoda analizy trendu kamieni milowych

32 Procedura Zdefiniowanie rezultatów kamieni milowych i związanych z nimi harmonogramów Okresowe sprawdzenie harmonogramów kamieni milowych Oszacowanie zmodyfikowanych harmonogramów kamieni milowych Wprowadzenie harmonogramu kamieni milowych Analiza i wnioskowanie

33 Przykładowy wynik Terminy raportowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/12 1/09
Terminy kamieni milowych 1/06 1/03

34 Przykład W projekcie portalu internetowego zaprojektowano trzy kamienie milowe: M1 wykonanie silnika bazy danych – 30/04 M2 wykonanie interfejsu – 31/08 M3 integrację z systemem CRM – 31/10

35 Przykład Data weryfikacji M1 M2 M3 Plan 30/04 31/08 31/10 1 10/05
25/07 2 20/05 20/07 3 30/05 15/07 4 10/06 10/07 5 15/06 5/07 6 Osiągnięty 15/06 7 - Osiągnięty 9/07 8 9 10 Osiągnięty 31/10 11

36 Monitorowanie postępu Kosztów
Metoda analizy trendu kosztów

37 Budżet projektu a wykres Gantta

38 Budżet projektu a wykres Gantta

39 Krzywa kosztów budżetowych zadań planowanych

40 Analiza trendu kosztów
Metoda umożliwia regularne szacowanie finalnego kosztu wykonania Niezbędne jest określenie uzyskanej wartości wykonanych zadań (budżetowego kosztu zadań wykonanych)

41 Przykład Okres raportu BAC AC EV AC/EV EAC 1 200 25 20 1,25 250 2 50 40 3 80 60 1,33 266 4 100 5 140 1,40 280 6 170 120 1,42 284 7 180 1,29 258 8 160 9 215 1,19 238 10 230 1,15

42 Przykład

43 Monitorowanie PROJEKTU
Metodą Earned Value

44 Metody kontroli kosztów i czasu
Metoda Earned Value uwzględnia w ocenie stanu projektu wartość wypracowaną tj. planowaną wartość rzeczywiście wykonanych prac Jest stosowana w USA od lat 60-tych i jest obowiązkowa we wszystkich projektach realizowanych ze środków budżetu Min. Obrony

45 Metody kontroli kosztów i czasu
Metoda Earned Value wprowadza trzy rodzaje kosztów: koszty budżetowe zadań planowanych (PV) koszty rzeczywiste zadań wykonanych (AC) koszty budżetowe zadań wykonanych (EV) Do analizy Earned Value oblicza się dwa rodzaje odchyleń: odchylenia harmonogramu (EV-PV) odchylenia kosztów (EV-AC)

46 Metody kontroli kosztów i czasu
Inne wskaźniki wykorzystywane w EVA: Wskaźnik wykonania kosztów CPI = EV / AC Wskaźnik wykonania harmonogramu SPI = EV / PV Procentowe odchylenie kosztów CV% = (EV-AC)/EV * 100% Procentowe odchylenie harmonogramu SV% = (EV-PV)/PV * 100%

47


Pobierz ppt "Techniki pracy w projekcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google