Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja testu EXTENDED DISC Analiza Indywidualna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja testu EXTENDED DISC Analiza Indywidualna"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja testu EXTENDED DISC Analiza Indywidualna
Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

2 Podstawy Teoretyczne Testu Extended DISC
Teoria Junga 1920 ,, Typy Psychologiczne” Podział styli zachowań w oparciu o przeciwstawne osie: I Percepcja – Intuicja II Myślenie – Uczucie Percepcja – analizowanie sytuacji, upewnienie się, że każde działanie jest słuszne. Utrzymuje stały rytm pracy Intuicja – szukanie wyzwań, wolności, kreatywność. Rozpoczynanie różnych projektów, wykonywanie kilku czynności na raz Myślenie – analiza faktów, sytuacji, zasad, niezależna praca, dystans dla osiągnięcia swoich celów Uczucie – poznanie opinii innych, dobra atmosfera i poczucie wspólnoty Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 2 2

3 Podstawy Teoretyczne Testu Extended DISC c.d
Na podstawie przeciwności Percepcja – Intuicja Myślenie – Uczucie Powstały 4 główne style zachowań: D - Dominacja I - Towarzyskość S - Spokój, Stabilność C - Szczegółowość Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 3 3

4 Model graficzny C D S I OBIEKTYWIZM Myślenie
SZCZEGÓŁ Zmysły Intuicja OGÓŁ Uczucie SUBIEKTYWIZM C D S I Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

5 D Dominance – Dominacja, Zorientowanie na fakty
Określenia: Lider, Reorganizator, Pionier, Twórca Pomysłów Charakterystyka osoby z dominującym stylem D Łatwo podejmuje decyzje, twardy, inicjujący Nieustępliwy, odważny Lubi konkurować Jest wymagający w stosunku do innych Niezależny, skoncentrowany na sobie Motywacja: Wolność, wyzwania, rywalizacja, kontrola, poprawa wyników Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 5 5

6 Jak poznać osobę o stylu D?
Często przerywa, nie słucha rozmówcy Śpieszy się, zajmuje się wieloma projektami na raz Nie zawsze jest uprzejmy Lubi rywalizację, dyscyplinę Komunikacja: Jednokierunkowa – od niego do innych Własne opinie komunikowane jako fakty nie podlegające dyskusji Mówi to co myśli, nie przejmuje się innymi Często jest bezpośredni, wybuchowy, Komunikuje się w sposób skrótowy – nie lubi wyjaśniać i motywować Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 6 6

7 I – Influence - Towarzyskość
Określenie: Showman, Dusza Towarzystwa, Kolekcjoner Pomysłów Charakterystyka osoby z dominującym stylem I Towarzyski, rozmowny, komunikatywny Otwarty, lubi rozmawiać Pełen entuzjazmu, energii, żywiołowy Przekonujący Motywacja: Bycie z ludźmi w różnych sytuacjach Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

8 Jak poznać osobę o stylu I?
Otwarty, entuzjasta Kiedy zgadza się z rozmówcą wyrażą to Podkreśla pozytywne aspekty spraw i problemów Komunikacja: Sprzedaje tematy, inspiruje Uwielbia dużo mówić, ale unika szczegółów Nie lubi poruszać trudnych tematów Dobrze czuje się udzielając pozytywnej informacji zwrotnej Inspiruje innych, wprowadza w dobry nastrój Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

9 S – Submission – Spokój, Stabilizacja
Określenia : Siła spokoju, Twardo stąpa po ziemi, Coach, Stanowi wsparcie dla zespołu, nie rzuca się w oczy Charakterystyka osoby z dominującym stylem S Spokojny, opanowany Ostrożny, cierpliwy, skromny Dobry słuchacz, wzbudza zaufanie Stabilny, systematyczny Motywacja: Dobrze zdefiniowane cele, zadania, spokój Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 9 9

10 Jak poznać osobę o stylu S?
Spokojny, stabilny, systematyczny Postępuje ostrożnie Słucha i przytakuje Komunikacja: Często jednokierunkowa – on/ona słucha Odpowiada tylko wtedy, kiedy jest pytany Mówi spokojnie, monotonnie Preferuje tematy na których się zna Preferuje rozmowy 1:1 Dobrze instruuje, szkoli Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 10 10

11 C – Complience – Dokładność, Szczegółowość
Określenia : Perfekcjonista, Postępuje zgodnie z zasadami, Obawia się popełnienia błędu Charakterystyka osoby z dominującym stylem C Dokładny, pedantyczny Przestrzega zasad Logiczny, analityczny, ostrożny Formalny, zdyscyplinowany Motywacja: Gruntowne planowanie, przygotowanie zadań do realizacji Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 11 11

12 Jak poznać osobę o stylu C?
Ceni porządek np. na biurku Skupia się na detalach Jest uprzejmy, dyplomatyczny Komunikacja: Preferuje komunikację pisemną Wykazuje dużą dbałość o szczegóły, przez co może stracić główny wątek Nie lubi dyskutować o opiniach i kwestiach abstrakcyjnych Jest opanowanym rozmówcą, nie naśmiewa się z innych, nie atakuje, ale może zbytnio krytykować pracę innych Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 12 12

13 Diagnoza potencjału pracowników
Analiza Indywidualna Analiza Stanowiska Analiza Pary Poziom Rozwoju Zespołu Analiza Zespołu Ocena Kompetencji 3600 Badania Ankietowe Uwarunkowania kulturowe Zachowania nieświadome Filtry Zachowań Zachowania świadome Analiza Indywidualna 3600 Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

14 Czym jest Extended DISC?
Prosty model identyfikujący podstawowe typy zachowań w celu ułatwienia interakcji między ludźmi Katalog naturalnych reakcji respondenta Dlaczego warto z niego skorzystać? Aby dowiedzieć się więcej na swój temat Aby lepiej zrozumieć innych ludzi Aby zainicjować dyskusję Aby dawać i otrzymywać informacje zwrotną Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 14 14

15 Co mierzy Extended DISC?
Mierzy naturalne (spontaniczne) odpowiedzi respondenta na stymulatory z zewnątrz ( bodźce, specyficzne sytuacje) Czego nie mierzy? Model jest narzędziem służącym do obserwacji i analizowania zachowania - nie do analizowania pełnej osobowości respondenta Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych lub złych ani na mniej lub bardziej inteligentnych Nie mierzy wiedzy, ani umiejętności zawodowych Żaden ze stylów zachowań nie jest lepszy, bądź gorszy Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 15 15

16 Analiza Indywidualna – Krok po kroku
Wypełnienie kwestionariusza w języku ojczystym Przygotowanie Raportu Analizy Indywidualnej Prezentacja stylów zachowań i Diamentu Extended DISC Przedstawienie i wyjaśnienie Raportu Zaprezentowanie możliwych modyfikacji zachowania, mających na celu doskonalenie działań Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 16 16

17 Kwestionariusz testu Extended DISC
Kolumna M - opisuje Ciebie najtrafniej Kolumna L - opisuje Ciebie w najmniejszym stopniu X X X X X X X X Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 17 17

18 Na czym opiera się Analiza Indywidualna?
Czterostrefowy model stylów zachowań Extended DISC® Diament Extended DISC® Profile Extended DISC® Procenty Profilu Raport: Profil i Diament Strefy elastyczności Strona tekstowa Część graficzna Czynniki motywujące Dodatkowe strony – style Rola w zespole – 1 z 10 Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 18 18

19 Profile i Diament Profile Tabela Procentowa Punkty Profilu Diament
Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 19 19

20 Strefy Elastyczności Strefa elastyczności : Twoja strefa komfortu
Strefy najłatwiejszego rozwoju Poziomy energii wymaganej do wykonywania różnego typu zadań Obszary wymagające mało energii Obszary wymagające dużo energii Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 20 20

21 Strona tekstowa Opis jak przedstawiciel danego
stylu jest zazwyczaj postrzegany przez innych Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 21 21

22 Strona Testowa Instrukcja Atrybuty Czynniki motywujące
Stara się unikać Idealny przełożony Styl komunikacji Sposób podejmowania decyzji Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 22 22

23 Część Graficzna Naturalne – wymaga mniej energii – po prawej
Nienaturalne – wymaga więcej energii – po lewej To nie jest skala „może – nie może” Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 23 23

24 Część Graficzna Obszary wymagające dużo energii mało energii
Strefa neutralna Profil II Profil I Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

25 Czynniki Motywujące Czynniki motywujące - lubi
Stara się unikać / Obawia się - nie lubi To nie jest skala typu „może – nie może” Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

26 Czynniki Motywujące Mocne strony - wymagają mniej wysiłku
Reakcje na sytuacje stresowe - wymagają więcej wysiłku Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 26 26

27 Style zachowania Styl Zarządzania Styl Zachowań Przywódczych
Styl zachowań Przedsiębiorczych Styl Zachowań Administracyjnych Styl Sprzedaży Styl Zachowań na stanowisku Informatycznym Styl Zachowań w Projekcie Styl Zachowań Trenerskich Styl Zachowań w Zespole Styl Obsługi Klienta Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 27 27

28 Dodatkowe Strony Obsługa Klienta Sprzedaż Zarządzanie Przywództwo
Członek Zespołu Administracja i Nadzór Przedsiębiorca Projekt Szkolenie - Trener Informatyka Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/

29 Analiza Stylu na Stanowisku
Porównanie wymagań na danym stanowisku z naturalnymi preferencjami danej osoby Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 29 29

30 Rola w zespole Opis preferowanej roli w zespole (1 z 10 ról)
Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 30 30

31 Role w zespole Reformator – bezpośredni, zdecydowany, niecierpliwy, podejmuje szybkie decyzje, wie, czego chce zespół Inspirator – pomysłowy, spontaniczny, dużo mówi, nieustannie w ruchu umie przekonać do swoich racji, kieruje się instynktem Planista – ostrożny, skoncentrowany na celu, wymagający, systematyczny postępuje zgodnie z oczekiwaniami zespołu Projektant – skupia się na faktach, jest twórczy, wymagający, zdystansowany, zachowuje zimną krew, dostarcza nowych pomysłów Entuzjasta – ekstrawertyk, otwarty, towarzyski, zawsze ma coś do powiedzenia, zadowolony ze swojego stanowiska, łatwy we współpracy Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 31 31

32 Role w zespole c.d Uczestnik – przyjemny, koleżeński, spokojny, uczynny nie faworyzuje siebie, rozumie innych Emisariusz – koleżeński, dokładny, wyrozumiały, otwarty pojmuje różne opinie, otwarcie głosi stan rzeczy Realizator – ostrożny, zrównoważony, spokojny, godny zaufania chętnie pomaga innym, Gwarant – ostrożny, dokładny, cichy, przesadnie poprawny nie zdradza negatywnych opinii, nienagannie wykonuje swoją pracę Specjalista – dąży do perfekcjonizmu, pedantyczny, uparty, zadaje dużo pytań zauważa wszystkie detale, szczegóły Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 32 32

33 Powiązania z pozostałymi narzędziami Extended DISC:
Analiza Pary zestawienie wyników 2 Analiz Indywidualnych Analiza Zespołu zestawienie powyżej 2 Analiz Indywidualnych Analiza Stanowiska porównanie Analizy Indywidualnej do wyników Analiza Indywidualna 360 wykorzystanie Analizy Indywidualnej osoby ocenianej i osób oceniających Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/ Slide 33 33

34 Dziękujemy za uwagę Testy manualne - Xpert
Lublin, Marzec 2009r. Katarzyna Mróz Adecco Poland Lublin Sądowa 2/


Pobierz ppt "Prezentacja testu EXTENDED DISC Analiza Indywidualna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google