Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza - dotychczasowe wyniki z realizacji projektu Dr inż. Aleksander Buczacki Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza - dotychczasowe wyniki z realizacji projektu Dr inż. Aleksander Buczacki Warszawa, 26 kwietnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza - dotychczasowe wyniki z realizacji projektu Dr inż. Aleksander Buczacki Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.

2 Główne Priorytety Regionalnej Strategii Innowacji Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, Działania wspierające rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, Przyspieszenie rozwoju regionu poprzez wykorzystanie potencjału Warszawy, Promocja innowacyjności wśród przedsiębiorców, sektora B+R oraz władz regionu, Edukacja – kreowanie postaw proinnowacyjnych na Mazowszu, Proponowanie narzędzi wspierania innowacyjności (Agencja Rozwoju Mazowsza, system finansowania innowacji, parki naukowe i technologiczne, inkubatory itp.).

3 RIS Instytucje wsparcia Parki i inkubatory Przemysł Instytuty badawcze Instytucje finansowe Uniwersytety Władze regionalne i lokalne materiał KPK 6PR

4 Harmonogram prac w projekcie – struktura Etapy tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji: Etap 1 (faza 0) – 12 miesięcy; zdefiniowanie strategii, prace organizacyjne (zakończenie do 31 maja 2006 r.) Etap 2 (faza 1) – 12 miesięcy; proces badań, analiza regionu, diagnoza (od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r.) diagnoza (od 1 czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r.) Etap 3 (faza 2) – 8 miesięcy; prace nad dokumentem strategii, akcje pilotażowe, monitoring (od 1 czerwca 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.) Zatwierdzenie dokumentu nt. Regionalnej Strategii Innowacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – I kwartał 2008 r.

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Ośrodek Transferu Innowacji-OTI Konsorcjum projektu - struktura Koordynator Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Partnerzy META Group S.r.l. Firma Doradcza, Umbria (Terni, Barcelona, Lubljana, Buenos Aires) ZAB - ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH Agencja Rozwoju Brandenburgii

6 Rola Komitetu Sterującego – struktura Patron (mentor) projektu –Określa strategiczne kierunki projektu –Nadzorowanie realizacji harmonogramu projektu (w razie potrzeby jego modyfikacja) Opiekun projektu –Wspiera politycznie realizację projektu, również przed Komisją Europejską Promotor projektu –Wspiera budowę konsensusu wokół projektu –Promuje w różnych środowiskach w Polsce oraz Unii Europejskiej

7 Skład Komitetu Sterującego – struktura Przewodniczący Komitetu – Marszałek Województwa Mazowieckiego Członkowie –Rektorzy wiodących Wyższych Uczelni na Mazowszu (7) –Przedstawiciele banków, przedsiębiorstw, instytucji wsparcia biznesu (7) –Przedstawiciele innych kluczowych podmiotów z Województwa Mazowieckiego (7)

8 Znaczenie Grup Roboczych w projekcie Stanowią forum dyskusyjne, opiniotwórcze i rekomendujące w procesie opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji, Są „generatorami” idei i pomysłów, Umożliwiają kontakty między osobami z różnych środowisk (biznes, nauka, administracja, inne organizacje wspierające), Ludzie zaangażowani w działania Grup Roboczych poprzez swoje kontakty przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o celach projektu i budują wkoło tej idei szeroko rozumiane poparcie dla projektu.

9 Obszary tematyczne Grup Roboczych 1. Nauka dla przedsiębiorczości, 1. Nauka dla przedsiębiorczości, 2. Przedsiębiorczość – popyt na innowacje, 2. Przedsiębiorczość – popyt na innowacje, 3. Instytucje pośredniczące i działania wspierające 3. Instytucje pośredniczące i działania wspierające Innowacyjność i przedsiębiorczość, Innowacyjność i przedsiębiorczość, 4. Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji, 4. Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji, 5. Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego. 5. Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego.

10 Model pracy Grupy Roboczej

11 Badania i ekspertyzy zrealizowane w ramach prac Grup Roboczych 1.Nauka dla przedsiębiorczości: 1.Nauka dla przedsiębiorczości: - Strategia Innowacji Mazowsza na podstawie analizy potencjału nauki – raport z badań i rekomendacje do strategii (prof. W. Dominik UW) - Strategia Innowacji Mazowsza na podstawie analizy potencjału nauki – raport z badań i rekomendacje do strategii (prof. W. Dominik UW) - Analiza statystyczna nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia wśród jednostek naukowych Warszawy i Mazowsza (A. Więch OPI) - Patenty (A. Więch OPI) - Promocja osiągnięć badawczych jednostek naukowych wśród przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu ma przykładzie Mazowsza – podejmowane działania, potrzeby i bariery (K. Pietruszyńska OPI)

12 Badania i ekspertyzy zrealizowane w ramach prac Grup Roboczych 2.Przedsiębiorczość – popyt na innowacje: 2.Przedsiębiorczość – popyt na innowacje: - Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu – raport z badań i rekomendacje do strategii (prof. B. Brocka- Palacz SGH) - Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu – raport z badań i rekomendacje do strategii (prof. B. Brocka- Palacz SGH) - Analiza trendów regionalnych i narodowych w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego – wyniki analizy, SWOT i rekomendacje (dr E. Wojnicka)

13 Badania i ekspertyzy zrealizowane w ramach prac Grup Roboczych 3.Instytucje pośredniczące i działania wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość: 3.Instytucje pośredniczące i działania wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość: - Badanie instytucji wsparcia w Województwie Mazowieckim – raport z badań i rekomendacje do strategii (dr. K. Matusiak UŁ) - Badanie instytucji wsparcia w Województwie Mazowieckim – raport z badań i rekomendacje do strategii (dr. K. Matusiak UŁ)

14 Badania i ekspertyzy zrealizowane w ramach prac Grup Roboczych 4.Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji: 4.Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji: - Badanie jakościowe świadomości proinnowacyjnej radnych i burmistrzów z terenu Woj. Mazowieckiego (Stowarzyszenie TONUS) - Badanie jakościowe świadomości proinnowacyjnej radnych i burmistrzów z terenu Woj. Mazowieckiego (Stowarzyszenie TONUS) - Badanie diagnozujące charakterystyki gmin sprzyjające innowacyjnej przedsiębiorczości z terenu Woj. Mazowieckiego (WSPiZ im. L. Koźmińskiego) - Raport dotyczący rozwoju innowacyjnej i ambitnej przedsiębiorczości (prof. T. Tyszka, J. Cieślik WSPiZ)

15 Badania i ekspertyzy zrealizowane w ramach prac Grup Roboczych 5.Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego: 5.Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego: - Raport w zakresie wskaźników rozwoju, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w działalności badawczej i innowacyjnej, kierunków badań, prognozowania regionalnego i technologicznego (dr J. Kuciński – IPPT PAN) - Raport w zakresie wskaźników rozwoju, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w działalności badawczej i innowacyjnej, kierunków badań, prognozowania regionalnego i technologicznego (dr J. Kuciński – IPPT PAN)

16 Inne badania i ekspertyzy Ekspertyza dotycząca elementów Regionalnej Strategii Innowacji i Rozwoju Mazowsza – komponent rolnictwo (SGGW) Ekspertyza dotycząca elementów Regionalnej Strategii Innowacji i Rozwoju Mazowsza – komponent rolnictwo (SGGW) Sposoby wdrażania innowacji w dużych przedsiębiorstwach Województwa Mazowieckiego (Millward Brown SMG/KRC) Sposoby wdrażania innowacji w dużych przedsiębiorstwach Województwa Mazowieckiego (Millward Brown SMG/KRC)

17 Oczekiwane wyniki projektu (1) Obszerna analiza i opis regionalnego potencjału innowacyjnego uwzględniająca zarówno najbardziej innowacyjne sektory i firmy, sektor B+R, instytucje wspierające przedsiębiorczość i samorząd, Opracowanie „przewodnika” i listy usług dla systemu wsparcia MŚP zapewniającego przedsiębiorcom i osobom zakładającym nowe firmy dostęp do kompleksowej informacji i pomocy w zamierzonych działaniach (one-stop-shop),

18 Oczekiwane wyniki projektu (2) Utworzenie systemu wsparcia dla nowo powstających firm poprzez zintegrowanie działań pomiędzy sektorem badawczym, przemysłem a regionalnym samorządem i administracją (inkubatory, parki technologiczne, agencje rozwoju), Zawarcie w dokumencie Regionalnej Strategii Innowacji strategicznego planu dla przyszłych działań wzmacniających innowacyjność regionu, Zwiększenie poziomu współpracy z regionami UE w zakresie innowacyjności – utworzenie platformy współpracy między regionem Mazowsza a regionami Umbrii i Brandenburgii.

19 Powiązanie z innymi działaniami realizowanymi w Urzędzie Marszałkowskim Powiązanie Regionalnej Strategii Innowacji z innymi dokumentami programowymi Województwa Mazowieckiego, takimi jak: Wojewódzka Strategia Rozwoju, Strategia e-Rozwoju; Współpraca z Zespołem ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Mazowieckiego;Współpraca z Zespołem ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Mazowieckiego; Współpraca z Departamentem Funduszy Strukturalnych i Pomocowych – działanie 2.6. ZPORR Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy; Współpraca z zespołami realizującymi inne działania (Strategia e-Rozwoju, Foresight regionalny, Projekt InnoMazovia, INTERREG).

20 Dziękuję za uwagę Kontakt Wydział Innowacyjności Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Kłopotowskiego 5; 03-718 Warszawa Tel. 22 59 79 779, e-mail: a.buczacki@mazovia.pl


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza - dotychczasowe wyniki z realizacji projektu Dr inż. Aleksander Buczacki Warszawa, 26 kwietnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google