Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowane w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” www.eeagrants.org www.norwaygrants.org PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem? mgr Urszula Pawłucka

2 „ Przywództwo to nie jest co ś, co robi si ę ludziom, ale co ś co robi si ę z lud ź mi” Ken Blanchard Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

3 Przywództwo to: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka -Proces oddziaływania na aktywność zorganizowanych grup ludzkich w kierunku ustanawiania i realizacji celów. W tym kontekście przywódcami są zarówno kierownicy, jak i liderzy. -Umiejętność do kształtowania bez przymusu celów grupy/organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy/organizacji -Właściwość rozumiana jako zestaw cech, czyli połączenie wrodzonego talentu z umiejętnościami nabytymi w trakcie edukacji oraz doświadczeniem

4 Przywódca to: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Osoba, która potrafi oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły. Osoba, która uzyskuje akceptację ze strony innych do przyjęcia roli przywódcy.

5 Styl przywództwa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

6 Przywództwo a zarządzanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

7 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Przywództwo to nie jest synonim zarządzania, to coś znacznie więcej… natomiast …jeśli zarządzanie ma charakter przywódczy (przywództwo menedżerskie), to daje najlepsze rezultaty!!!

8 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

9 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Menedżer koncentruje się na metodzie pracy oraz jej zastosowaniu. Istotą działań menedżerskich jest organizowanie pracy i podtrzymywanie aktywności członków zespołu. Przywódca (lider) koncentruje się na celach organizacji. Istotą liderowania jest przewodzenie, podejmowanie ryzyka i budowanie wizji przyszłości.

10 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Tworzenie programu – podejmowane decyzje: Zarządzanie – to planowanie i sporządzenie budżetu. Ustalenie szczegółowych kroków i harmonogramów osiągania potrzebnych wyników. Przywództwo – polega na ustalaniu kierunków/tworzeniu wizji przyszłości oraz strategii mających doprowadzić do zmian potrzebnych do urzeczywistnienia tej wizji.

11 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Praca z ludźmi ukierunkowana jest na:  Zarządzanie (kierowanie) - zatrudnieniu, doborze osób do adekwatnych stanowisk, wydawaniu poleceń, nagradzaniu  Przywództwo – zapoznanie i przekonanie ludzi do podzielenia tej samej wizji

12 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Praca organizacyjna polega na:  Zarządzanie (kierowanie) – planowaniu szczegółów, rozwiązywaniu problemów, monitorowaniu i kontroli przebiegu  Przywództwo – motywowaniu i inspirowaniu, wyzwalaniu energii u innych do podejmowania ryzyka/przezwyciężania własnych ograniczeń

13 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Rezultaty/wyniki:  Zarządzanie (kierowanie) – stwarza pewien zakres przewidywalności poprzez porządek oraz konsekwencję działań.  Przywództwo – przynosi innowacyjne rezultaty, użyteczne zmiany.

14 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Jako ZARZĄDCA: Jako PRZYWÓDCA: -Wyznaczasz cele -Planujesz działania -Koordynujesz realizację -Podejmujesz decyzje -Oceniasz pracowników -Kontrolujesz zadania -Delegujesz i zlecasz -Rekrutujesz pracowników - Tworzysz wizję i misję - Kierujesz poprzez wartości - Komunikujesz i informujesz - Motywujesz do osiągnięć - Inspirujesz do rozwoju - Integrujesz zespół - Rozwiązujesz konflikty - Nadajesz sens pracy

15 Przywództwo ≠ Zarządzanie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

16 Przywództwo menedżerskie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Istotą przywództwa menedżerskiego jest zdolność przewidywania oraz posiadania wizji, która pociąga za sobą odpowiedzialność wszystkich zatrudnionych wobec zaistniałych problemów poprzez przejrzysty i spójny styl zarządzania

17 Przywódca menedżer przewodzi: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka INSPIRUJĄC UNIKAJĄC DESPOTYZMU POMAGAJĄC BEZ OCZEKIWANIA ZAPŁATY BEZ PRZEMOCY

18 Koncepcje przywództwa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

19 Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Styl Styl Styl autokratyczny demokratyczny partycypacyjny (koncentracja na szefie) (koncentracja na pracownikach)

20 Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Przed wyborem odpowiedniego stylu kierowania przywódca powinien rozpatrzyć 3 najważniejsze elementy pracy, które wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie:  Jakie zadania trzeba wykonać, aby praca została skończona?  Jakie są potrzeby zespołu, aby stworzyć i utrzymać „ducha grupy”?  Jakie są potrzeby jednostek, aby zharmonizować indywidualne potrzeby z wymaganiami zadań i możliwościami całego zespołu?

21 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Polecanie – kierownik podejmuje decyzje i poleca wykonanie określając sposób działania. Np. Koniecznie należy ograniczyć wydatki administracyjne firmy o 30%.  Sprzedawanie – kierownik podejmuje decyzję i stara się przekonać grupę do jej zaakceptowania/\. Np. Aby firma przetrwała trudny okres musimy ograniczyć wydatki administracyjne (np. telefoniczne) o 30%, od tego zależy nasze być, albo nie być. Dlatego liczę na Wasze zrozumienie w tej sprawie.

22 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Testowanie – kierownik proponuje rozwiązanie i pyta grupę o reakcję. Np. Aby ograniczyć koszty administracyjne o 30% musimy kontrolować rozmowy telefoniczne, wydawania materiałów biurowych. Czy zgadzacie się Państwo na to?  Konsultowanie – kierownik przedstawia problem grupie, proponuje rozwiązanie i prosi o pomoc. Np. Musimy ograniczyć koszty administracyjne o 30%. Proponuję w pierwszej kolejności zmniejszenie ilości rozmów telefonicznych oraz wydawania materiałów biurowych. Co Wy na to? Czy są inne pomysły?

23 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Współpraca – kierownik formułuje problem i prosi grupę o rozwiązanie. Np. Musimy ograniczyć koszty utrzymania firmy. Przedyskutujemy problem i zaproponujmy wspólnie jakieś rozwiązania.  Delegowanie – kierownik pozostawia całkowitą swobodę w rozwiązaniu problemu. Np. Zaproponujcie rozwiązania, aby ograniczyć koszty utrzymania firmy o 30%. Spotkamy się za tydzień i przedstawicie mi Wasze propozycje.

24 Style oddziaływania wg. B.Bass’a Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

25 Style oddziaływania wg. Bass’a: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl transakcyjny  Styl transformacyjny

26 STYL TRANSKACYJNY: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

27 STYL TRANSFORMACYJNY: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

28 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

29 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Skuteczność przywództwa jest funkcją dopasowania swojego stylu do tzw. sytuacji przywódczej

30 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Efektywność lidera jest zdeterminowana przez interakcję jego cech osobowościowych i sytuacji oraz poziomu kontroli nad sytuacją. Panowanie nad sytuacją zależy od 3 czynników:  Relacji między liderem, a kierowanym (zaufanie, lojalność)  Struktury zadań: praca rutynowa i powtarzająca się vs zmienna i złożona  Zakresu władzy związanej ze stanowiskiem lub poziomu wzbudzanego autorytetu

31 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Lider zorientowany na zadania jest bardziej efektywny w sytuacjach, które są dla niego ekstremalnie trudne lub korzystne (niepopularny vs popularny).  Lider zorientowany na ludzi jest bardziej efektywny w sytuacji umiarkowanie korzystnej.

32 Przywództwo sytuacyjne wg. P.Hersey i K.Blanchard Styl przywództwa jest efektywny, gdy dopasowany jest do sytuacji! Dobry lider = elastyczny lider!!! Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

33 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl dyrektywny  Styl perswazyjny  Styl partycypacyjny  Styl delegacyjny

34 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl dyrektywny: - Pracownik ma niski poziom dojrzałości - Komunikacja jednokierunkowa - Kierownik definiuje rolę pracowników (mówi kto, co, jak, kiedy i gdzie ma być zrobione)

35 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl perswazyjny: - Nieco wyższy poziom dojrzałości pracownika (nadal większość decyzji podejmuje lider) - Komunikacja dwustronna w celu wyjaśnienia i przekonania pracownika do swoich pomysłó w

36 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl partycypacyjny: - Wyższy poziom dojrzałości pracownika - Lider i pracownik wspólnie podejmują decyzje w procesie komunikacji dwustronnej

37 4 Style Przywództwa wg. P.Hersey i K.Blanchard: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl delegacyjny: - Wysoki stopień dojrzałości - Lider pozwala pracownikom podążać ich własną drogą. - Deleguje odpowiedzialność za podjęcie decyzji i ich wykonanie.

38 Siatka kierownicza Blake’a i Moutona Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

39 Siatka kierownicza Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Styl przywódczy zależy od kombinacji i nasilenia 2óch wymiarów związanych z osobą przywódcy:  Ukierunkowania na produktywność współpracowników/wyniki (oś X)  Ukierunkowania na stosunki międzyludzkie/ludzi (oś Y) + poziomu dojrzałości pracownika

40 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl anemiczny (bierny, nieintegrujący) (1.1) – zarządzanie zubożone – menedżer pozostawia swym pracownikom pełną swobodę

41 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl klubowy (demokratyczny, integratywny) (1.9) – menedżer skupia się głównie na utrzymaniu zadowalających stosunków i na zrozumieniu pracowników, w mniejszym stopniu na dbaniu o wydajność ich pracy i o rezultaty

42 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl autokratyczny (dyrektywny)(9.1) – menedżer koncentruje się wyłącznie na wydajności pracy. Pracownikom nie pozostawia żadnej swobody działania.

43 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Styl zespołowy (przywódczy - idealny) (9.9) – styl harmonijnego współdziałania całej grupy. Zapewnia maksimum produktywności, jak i pełne zrozumienie pracowników. Traktowanie celów organizacji jako wspólnej sprawy.

44 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

45 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Dojrzałość pracownika to zdolność do wykonania określonej pracy. Zależy od kompetencji i stopnia motywacji pracownika Dojrzałość pracownika zdefiniowana została w systemie współrzędnych (X,Y):

46 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Dojrzałość (X1,Y1) – pracownik niekompetentny i nie posiadający żadnej motywacji do wykonania powierzonych mu czynności.

47 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona : Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Dojrzałość (X9.Y1) – pracownik kompetentny, któremu brak dostatecznej motywacji, bądź nie ma dostatecznej pewności siebie dla podjęcia zleconych mu zadań.

48 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Dojrzałość (X1,Y9) – pracownik ogromnie zainteresowany wykonaniem powierzonej mu pracy, ale całkowicie niekompetentny.

49 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Dojrzałość (X9,Y9) – pracownik, który jest w pełni kompetentny i mający duża motywację do wykonania zadania.

50 Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Efektywny styl zarządzania to taki, który jest dopasowany do sytuacji oraz dojrzałości pracowniczej !!!

51 Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka Nie ma idealnego stylu przewodzenia! Efektywni liderzy to tacy, którzy dopasowują swój styl do 3-ech elementów: -Osoby lidera -Zespołu, którym lider przewodzi -Sytuacji (zadania do wykonania oraz kontekstu organizacyjnego)

52 Przywództwo a władza Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka

53 Skuteczna władza przywódcza to: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 mgr Urszula Pawłucka  Władza ekspercka – związana jest z wiedzą profesjonalną i umiejętnościami. Kwalifikacje te mogą być nabywane i doskonalone.  Władza formalna – to władza wynikająca z podziału władzy w ramach organizacji formalnej.  Władza przypisana – związana jest z cechami osobowymi. Zwana jest charyzmą – którą przyciąga i fascynuje. Jest raczej wrodzona, niż nabyta.

54 Przywództwo charyzmatyczne: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 CHARYZMA – przejawia się w umiejętności generowania wizji, którą podwładni gotowi są uznać za własną, nie tyle ze względu na jej racjonalne uzasadnienie, ale przez odwołanie się do wartości, które są dla nich ważne, atrakcyjne i jednoznacznie rozumiane

55 Przywództwo charyzmatyczne: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141  Jest w znacznym stopniu stylem paternalistycznym – między podwładnymi, a przełożonym tworzą się stosunki jak między ojcem, a dzieckiem.  Kierownik jest wzorem do naśladowania oraz uosobieniem władzy.  Podwładni mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w zamian za lojalność i oddanie.

56 Charyzmatyczny przywódca: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141  Nie ukrywa przed otoczeniem swoich słabości, dzięki czemu wydaje się przystępny i ludzki.  Opiera się na intuicji przy określaniu swoich działań.  Interpretuje informacje dotyczące tzw. miękkich aspektów zarządzania – przywiązuje wagę do atmosfery w pracy dzięki czemu rozumie z czego wynikają zachowania pracowników.  Przejawia wobec pracowników tkz. „twardą empatię” – ma zdolność wczuwania się w określone role, ale jednocześnie jest wymagający

57 Charyzmatyczny przywódca: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141  Podkreśla swoją odrębność – wyostrza swój wizerunek.  Kreuje kulturę organizacji w oparciu o cele oraz potrzeby/wartości pracowników.  Integruje pracowników.  Wzbudza zaufanie.  Stwarza poczucie pewności wśród członków załogi.  Łatwo dokonuje zmian w środowisku organizacji.

58 LIDER mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

59 mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 = + Lider = osobowość + styl zarządzania (kultura organizacyjna)

60 mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 Jakie cechy wyróżniają lidera na tle członków grupy, której przewodzi?

61 W badaniach jako specyficzne cechy lidera wymienia się: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141  Inteligencję społeczną – umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach  Sprawność intelektualną – kreatywność i otwartość na doświadczenia  Silny układ nerwowy, odporność na stres i frustrację  Stabilność emocjonalną i samokontrolę emocji  Silną motywację wewnętrzną - przejawiającą się w wytrwałości i konsekwencją w działaniu  Planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy pracowników  Ekstrawersja, otwartość, pragmatyzm

62 Lider mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141  Inspiruje  Słucha i słyszy  Buduje relacje partnerskie  Pozytywnie wzmacnia

63 Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

64 Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

65 Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

66 Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

67 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

68 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

69 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

70 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

71 mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 Droga lidera…

72 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

73 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

74 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

75 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

76 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 5. Kształtuj siebie i swój charakter, staraj się osiągnąć mistrzostwo: -Jedną z podstawowych cech prawdziwego przywódcy jest PASJA -Samorozwój polega na wyjściu poza „strefę komfortu” -W procesie uczenia się dostrzegaj otaczający świat, oceń jaki jest, a jaki być powinien i działaj zgodnie z tym rozumieniem!

77 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 6. Zdobywaj względy innych ludzi, ich szacunek i zaufanie: -Warunkiem rozwoju jest unikanie samotności. -W zespole bądź wiarygodny = autentyczny = uczciwy! -Nic tak nie wzmacnia w oczach innych, jak konsekwentne działanie w zgodzie ze sobą (np.publiczne wyrażenie tego, że jesteś siebie świadomy, rozumiesz swoje silne strony oraz swoje ograniczenia).

78 Analiza przypadku mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

79 mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 Albert Einstein:  Urodził się w Ulm, w Niemczech, 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i Pauliny z domu Koch. Einstein był milczącym chłopcem. Jego droga do nauki rozpoczęła się od matematyki, do której zachęcił go wuj, inżynier Jakub Einstein. W wieku około 12 lat Einstein samodzielnie nauczył się geometrii i postanowił, że pewnego dnia rozwiąże zagadki świata.  Einstein nie potrafił bez pomocy drugiej osoby wypełnić deklaracji podatkowej. „To jest zbyt skomplikowane dla matematyka - mawiał - do tego trzeba być filozofem”  Na pytanie 9-letniego syna czym się wsławił w nauce, Albert Einstein odpowiedział: „Gdy ślepy żuczek pełznie po powierzchni kuli, nie zauważa, że jego droga jest zakrzywiona. Mnie szczęśliwie udało się to zauważyć”.

80 Albert Einstein: mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

81 Bibliografia: 1.Adair J. (1998). „Być liderem”. Warszawa: Petit. 2.Adair J. (2007). Rozwijanie umiejętności przywódczych. Kraków: ABC. 3.Moscovici S. (1998). Psychologia społeczna w relacji ja- inni. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 4.Brzezińska E., Paszkowska – Rogacz A. (2001). Kształtowanie relacji pracowniczych: podręcznik dla uczestników studiów i szkoleń menedżerskich. Łódź: Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. 5.Griffin R.W. (1996). Podstawy Zarządzania Organizacjami. Warszawa: PWN. 6.Kanarski L. (2005). Przywództwo we współczesnych organizacjach. Warszawa: Elipsa. mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

82 Dziękuję serdecznie za uwagę! mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 http://www.zol.krakow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141


Pobierz ppt "Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76."

Podobne prezentacje


Reklamy Google