Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem?"— Zapis prezentacji:

1 PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem?
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem? Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowane w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” mgr Urszula Pawłucka

2 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP „ Przywództwo to nie jest coś, co robi się ludziom, ale coś co robi się z ludźmi” Ken Blanchard mgr Urszula Pawłucka

3 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo to: Proces oddziaływania na aktywność zorganizowanych grup ludzkich w kierunku ustanawiania i realizacji celów. W tym kontekście przywódcami są zarówno kierownicy, jak i liderzy. Umiejętność do kształtowania bez przymusu celów grupy/organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy/organizacji Właściwość rozumiana jako zestaw cech, czyli połączenie wrodzonego talentu z umiejętnościami nabytymi w trakcie edukacji oraz doświadczeniem mgr Urszula Pawłucka

4 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywódca to: Osoba, która potrafi oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły. Osoba, która uzyskuje akceptację ze strony innych do przyjęcia roli przywódcy. mgr Urszula Pawłucka

5 Styl przywództwa: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Styl przywództwa: mgr Urszula Pawłucka

6 Przywództwo a zarządzanie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo a zarządzanie mgr Urszula Pawłucka

7 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Przywództwo to nie jest synonim zarządzania, to coś znacznie więcej… natomiast …jeśli zarządzanie ma charakter przywódczy (przywództwo menedżerskie), to daje najlepsze rezultaty!!! mgr Urszula Pawłucka

8 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: mgr Urszula Pawłucka

9 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Menedżer koncentruje się na metodzie pracy oraz jej zastosowaniu. Istotą działań menedżerskich jest organizowanie pracy i podtrzymywanie aktywności członków zespołu. Przywódca (lider) koncentruje się na celach organizacji. Istotą liderowania jest przewodzenie, podejmowanie ryzyka i budowanie wizji przyszłości. mgr Urszula Pawłucka

10 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Tworzenie programu – podejmowane decyzje: Zarządzanie – to planowanie i sporządzenie budżetu. Ustalenie szczegółowych kroków i harmonogramów osiągania potrzebnych wyników. Przywództwo – polega na ustalaniu kierunków/tworzeniu wizji przyszłości oraz strategii mających doprowadzić do zmian potrzebnych do urzeczywistnienia tej wizji. mgr Urszula Pawłucka

11 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Praca z ludźmi ukierunkowana jest na: Zarządzanie (kierowanie) - zatrudnieniu, doborze osób do adekwatnych stanowisk, wydawaniu poleceń, nagradzaniu Przywództwo – zapoznanie i przekonanie ludzi do podzielenia tej samej wizji mgr Urszula Pawłucka

12 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Praca organizacyjna polega na: Zarządzanie (kierowanie) – planowaniu szczegółów, rozwiązywaniu problemów, monitorowaniu i kontroli przebiegu Przywództwo – motywowaniu i inspirowaniu, wyzwalaniu energii u innych do podejmowania ryzyka/przezwyciężania własnych ograniczeń mgr Urszula Pawłucka

13 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Rezultaty/wyniki: Zarządzanie (kierowanie) – stwarza pewien zakres przewidywalności poprzez porządek oraz konsekwencję działań. Przywództwo – przynosi innowacyjne rezultaty, użyteczne zmiany. mgr Urszula Pawłucka

14 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: Jako ZARZĄDCA: Jako PRZYWÓDCA: Wyznaczasz cele Planujesz działania Koordynujesz realizację Podejmujesz decyzje Oceniasz pracowników Kontrolujesz zadania Delegujesz i zlecasz Rekrutujesz pracowników Tworzysz wizję i misję Kierujesz poprzez wartości Komunikujesz i informujesz Motywujesz do osiągnięć Inspirujesz do rozwoju Integrujesz zespół Rozwiązujesz konflikty Nadajesz sens pracy mgr Urszula Pawłucka

15 Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo ≠ Zarządzanie: mgr Urszula Pawłucka

16 Przywództwo menedżerskie:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo menedżerskie: Istotą przywództwa menedżerskiego jest zdolność przewidywania oraz posiadania wizji, która pociąga za sobą odpowiedzialność wszystkich zatrudnionych wobec zaistniałych problemów poprzez przejrzysty i spójny styl zarządzania mgr Urszula Pawłucka

17 Przywódca menedżer przewodzi:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywódca menedżer przewodzi: INSPIRUJĄC UNIKAJĄC DESPOTYZMU POMAGAJĄC BEZ OCZEKIWANIA ZAPŁATY BEZ PRZEMOCY mgr Urszula Pawłucka

18 Koncepcje przywództwa
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Koncepcje przywództwa mgr Urszula Pawłucka

19 Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt Styl Styl Styl autokratyczny demokratyczny partycypacyjny (koncentracja na szefie) (koncentracja na pracownikach) mgr Urszula Pawłucka

20 Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Continuum stylów przywództwa R. Tannenbaum i W.Schmidt Przed wyborem odpowiedniego stylu kierowania przywódca powinien rozpatrzyć 3 najważniejsze elementy pracy, które wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie: Jakie zadania trzeba wykonać, aby praca została skończona? Jakie są potrzeby zespołu, aby stworzyć i utrzymać „ducha grupy”? Jakie są potrzeby jednostek, aby zharmonizować indywidualne potrzeby z wymaganiami zadań i możliwościami całego zespołu? mgr Urszula Pawłucka

21 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Polecanie – kierownik podejmuje decyzje i poleca wykonanie określając sposób działania. Np. Koniecznie należy ograniczyć wydatki administracyjne firmy o 30%. Sprzedawanie – kierownik podejmuje decyzję i stara się przekonać grupę do jej zaakceptowania/\. Np. Aby firma przetrwała trudny okres musimy ograniczyć wydatki administracyjne (np. telefoniczne) o 30%, od tego zależy nasze być, albo nie być. Dlatego liczę na Wasze zrozumienie w tej sprawie. mgr Urszula Pawłucka

22 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Testowanie – kierownik proponuje rozwiązanie i pyta grupę o reakcję. Np. Aby ograniczyć koszty administracyjne o 30% musimy kontrolować rozmowy telefoniczne, wydawania materiałów biurowych. Czy zgadzacie się Państwo na to? Konsultowanie – kierownik przedstawia problem grupie, proponuje rozwiązanie i prosi o pomoc. Np. Musimy ograniczyć koszty administracyjne o 30%. Proponuję w pierwszej kolejności zmniejszenie ilości rozmów telefonicznych oraz wydawania materiałów biurowych. Co Wy na to? Czy są inne pomysły? mgr Urszula Pawłucka

23 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 6 stylów przywództwa wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt Współpraca – kierownik formułuje problem i prosi grupę o rozwiązanie. Np. Musimy ograniczyć koszty utrzymania firmy. Przedyskutujemy problem i zaproponujmy wspólnie jakieś rozwiązania. Delegowanie – kierownik pozostawia całkowitą swobodę w rozwiązaniu problemu. Np. Zaproponujcie rozwiązania, aby ograniczyć koszty utrzymania firmy o 30%. Spotkamy się za tydzień i przedstawicie mi Wasze propozycje. mgr Urszula Pawłucka

24 Style oddziaływania wg. B.Bass’a
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Style oddziaływania wg. B.Bass’a mgr Urszula Pawłucka

25 Style oddziaływania wg. Bass’a:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Style oddziaływania wg. Bass’a: Styl transakcyjny Styl transformacyjny mgr Urszula Pawłucka

26 STYL TRANSKACYJNY: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP STYL TRANSKACYJNY: mgr Urszula Pawłucka

27 STYL TRANSFORMACYJNY:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP STYL TRANSFORMACYJNY: mgr Urszula Pawłucka

28 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler mgr Urszula Pawłucka

29 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Skuteczność przywództwa jest funkcją dopasowania swojego stylu do tzw. sytuacji przywódczej mgr Urszula Pawłucka

30 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Efektywność lidera jest zdeterminowana przez interakcję jego cech osobowościowych i sytuacji oraz poziomu kontroli nad sytuacją. Panowanie nad sytuacją zależy od 3 czynników: Relacji między liderem, a kierowanym (zaufanie, lojalność) Struktury zadań: praca rutynowa i powtarzająca się vs zmienna i złożona Zakresu władzy związanej ze stanowiskiem lub poziomu wzbudzanego autorytetu mgr Urszula Pawłucka

31 Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg. F.Fiedler: Lider zorientowany na zadania jest bardziej efektywny w sytuacjach, które są dla niego ekstremalnie trudne lub korzystne (niepopularny vs popularny). Lider zorientowany na ludzi jest bardziej efektywny w sytuacji umiarkowanie korzystnej. mgr Urszula Pawłucka

32 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo sytuacyjne wg. P.Hersey i K.Blanchard Styl przywództwa jest efektywny, gdy dopasowany jest do sytuacji! Dobry lider = elastyczny lider!!! mgr Urszula Pawłucka

33 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Styl dyrektywny Styl perswazyjny Styl partycypacyjny Styl delegacyjny mgr Urszula Pawłucka

34 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Styl dyrektywny: Pracownik ma niski poziom dojrzałości Komunikacja jednokierunkowa Kierownik definiuje rolę pracowników (mówi kto, co, jak, kiedy i gdzie ma być zrobione) mgr Urszula Pawłucka

35 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Styl perswazyjny: Nieco wyższy poziom dojrzałości pracownika (nadal większość decyzji podejmuje lider) Komunikacja dwustronna w celu wyjaśnienia i przekonania pracownika do swoich pomysłów mgr Urszula Pawłucka

36 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywództwa wg. Hersey’a i Blanchard’a: Styl partycypacyjny: Wyższy poziom dojrzałości pracownika Lider i pracownik wspólnie podejmują decyzje w procesie komunikacji dwustronnej mgr Urszula Pawłucka

37 4 Style Przywództwa wg. P.Hersey i K.Blanchard:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 Style Przywództwa wg. P.Hersey i K.Blanchard: Styl delegacyjny: Wysoki stopień dojrzałości Lider pozwala pracownikom podążać ich własną drogą. Deleguje odpowiedzialność za podjęcie decyzji i ich wykonanie. mgr Urszula Pawłucka

38 Siatka kierownicza Blake’a i Moutona
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka kierownicza Blake’a i Moutona mgr Urszula Pawłucka

39 Siatka kierownicza Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka kierownicza Blake’a i Moutona: Styl przywódczy zależy od kombinacji i nasilenia 2óch wymiarów związanych z osobą przywódcy: Ukierunkowania na produktywność współpracowników/wyniki (oś X) Ukierunkowania na stosunki międzyludzkie/ludzi (oś Y) + poziomu dojrzałości pracownika mgr Urszula Pawłucka

40 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Styl anemiczny (bierny, nieintegrujący) (1.1) – zarządzanie zubożone – menedżer pozostawia swym pracownikom pełną swobodę mgr Urszula Pawłucka

41 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Styl klubowy (demokratyczny, integratywny) (1.9) – menedżer skupia się głównie na utrzymaniu zadowalających stosunków i na zrozumieniu pracowników, w mniejszym stopniu na dbaniu o wydajność ich pracy i o rezultaty mgr Urszula Pawłucka

42 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Styl autokratyczny (dyrektywny)(9.1) – menedżer koncentruje się wyłącznie na wydajności pracy. Pracownikom nie pozostawia żadnej swobody działania. mgr Urszula Pawłucka

43 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: Styl zespołowy (przywódczy - idealny) (9.9) – styl harmonijnego współdziałania całej grupy. Zapewnia maksimum produktywności, jak i pełne zrozumienie pracowników. Traktowanie celów organizacji jako wspólnej sprawy. mgr Urszula Pawłucka

44 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP 4 style przywódcze wg. Blake’a i Moutona: mgr Urszula Pawłucka

45 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Dojrzałość pracownika to zdolność do wykonania określonej pracy. Zależy od kompetencji i stopnia motywacji pracownika Dojrzałość pracownika zdefiniowana została w systemie współrzędnych (X,Y): mgr Urszula Pawłucka

46 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Dojrzałość (X1,Y1) – pracownik niekompetentny i nie posiadający żadnej motywacji do wykonania powierzonych mu czynności. mgr Urszula Pawłucka

47 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona: Dojrzałość (X9.Y1) – pracownik kompetentny, któremu brak dostatecznej motywacji, bądź nie ma dostatecznej pewności siebie dla podjęcia zleconych mu zadań. mgr Urszula Pawłucka

48 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Dojrzałość (X1,Y9) – pracownik ogromnie zainteresowany wykonaniem powierzonej mu pracy, ale całkowicie niekompetentny. mgr Urszula Pawłucka

49 Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Siatka dojrzałości pracowniczej wg. Blake’a Mountona Dojrzałość (X9,Y9) – pracownik, który jest w pełni kompetentny i mający duża motywację do wykonania zadania. mgr Urszula Pawłucka

50 Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona: Efektywny styl zarządzania to taki, który jest dopasowany do sytuacji oraz dojrzałości pracowniczej !!! mgr Urszula Pawłucka

51 Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Styl zarządzania wg. Blake’a i Mountona: Nie ma idealnego stylu przewodzenia! Efektywni liderzy to tacy, którzy dopasowują swój styl do 3-ech elementów: Osoby lidera Zespołu, którym lider przewodzi Sytuacji (zadania do wykonania oraz kontekstu organizacyjnego) mgr Urszula Pawłucka

52 Przywództwo a władza mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo a władza mgr Urszula Pawłucka

53 Skuteczna władza przywódcza to:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Skuteczna władza przywódcza to: Władza ekspercka – związana jest z wiedzą profesjonalną i umiejętnościami. Kwalifikacje te mogą być nabywane i doskonalone. Władza formalna – to władza wynikająca z podziału władzy w ramach organizacji formalnej. Władza przypisana – związana jest z cechami osobowymi. Zwana jest charyzmą – którą przyciąga i fascynuje. Jest raczej wrodzona, niż nabyta. mgr Urszula Pawłucka

54 Przywództwo charyzmatyczne:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo charyzmatyczne: CHARYZMA – przejawia się w umiejętności generowania wizji, którą podwładni gotowi są uznać za własną, nie tyle ze względu na jej racjonalne uzasadnienie, ale przez odwołanie się do wartości, które są dla nich ważne, atrakcyjne i jednoznacznie rozumiane mgr Urszula Pawłucka

55 Przywództwo charyzmatyczne:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Przywództwo charyzmatyczne: Jest w znacznym stopniu stylem paternalistycznym – między podwładnymi, a przełożonym tworzą się stosunki jak między ojcem, a dzieckiem. Kierownik jest wzorem do naśladowania oraz uosobieniem władzy. Podwładni mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w zamian za lojalność i oddanie. mgr Urszula Pawłucka

56 Charyzmatyczny przywódca:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charyzmatyczny przywódca: Nie ukrywa przed otoczeniem swoich słabości, dzięki czemu wydaje się przystępny i ludzki. Opiera się na intuicji przy określaniu swoich działań. Interpretuje informacje dotyczące tzw. miękkich aspektów zarządzania – przywiązuje wagę do atmosfery w pracy dzięki czemu rozumie z czego wynikają zachowania pracowników. Przejawia wobec pracowników tkz. „twardą empatię” – ma zdolność wczuwania się w określone role, ale jednocześnie jest wymagający mgr Urszula Pawłucka

57 Charyzmatyczny przywódca:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charyzmatyczny przywódca: Podkreśla swoją odrębność – wyostrza swój wizerunek. Kreuje kulturę organizacji w oparciu o cele oraz potrzeby/wartości pracowników. Integruje pracowników. Wzbudza zaufanie. Stwarza poczucie pewności wśród członków załogi. Łatwo dokonuje zmian w środowisku organizacji. mgr Urszula Pawłucka

58 LIDER mgr Urszula Pawłucka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP LIDER mgr Urszula Pawłucka

59 Lider = osobowość + styl zarządzania (kultura organizacyjna)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Lider = osobowość + styl zarządzania (kultura organizacyjna) mgr Urszula Pawłucka

60 Jakie cechy wyróżniają lidera na tle członków grupy, której przewodzi?
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Jakie cechy wyróżniają lidera na tle członków grupy, której przewodzi? mgr Urszula Pawłucka

61 W badaniach jako specyficzne cechy lidera wymienia się:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W badaniach jako specyficzne cechy lidera wymienia się: Inteligencję społeczną – umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach Sprawność intelektualną – kreatywność i otwartość na doświadczenia Silny układ nerwowy, odporność na stres i frustrację Stabilność emocjonalną i samokontrolę emocji Silną motywację wewnętrzną - przejawiającą się w wytrwałości i konsekwencją w działaniu Planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy pracowników Ekstrawersja, otwartość, pragmatyzm mgr Urszula Pawłucka

62 Lider Inspiruje Słucha i słyszy Buduje relacje partnerskie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Lider Inspiruje Słucha i słyszy Buduje relacje partnerskie Pozytywnie wzmacnia mgr Urszula Pawłucka

63 Charakterystyka lidera:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka

64 Charakterystyka lidera:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka

65 Charakterystyka lidera:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka

66 Charakterystyka lidera:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Charakterystyka lidera: mgr Urszula Pawłucka

67 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka

68 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka

69 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka

70 Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Efektywny lider: mgr Urszula Pawłucka

71 Droga lidera… mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Droga lidera… mgr Urszula Pawłucka

72 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka

73 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka

74 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka

75 W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: mgr Urszula Pawłucka

76 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: 5. Kształtuj siebie i swój charakter, staraj się osiągnąć mistrzostwo: Jedną z podstawowych cech prawdziwego przywódcy jest PASJA Samorozwój polega na wyjściu poza „strefę komfortu” W procesie uczenia się dostrzegaj otaczający świat, oceń jaki jest, a jaki być powinien i działaj zgodnie z tym rozumieniem! mgr Urszula Pawłucka

77 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP W drodze na szczyt: 6. Zdobywaj względy innych ludzi, ich szacunek i zaufanie: Warunkiem rozwoju jest unikanie samotności. W zespole bądź wiarygodny = autentyczny = uczciwy! Nic tak nie wzmacnia w oczach innych, jak konsekwentne działanie w zgodzie ze sobą (np.publiczne wyrażenie tego, że jesteś siebie świadomy, rozumiesz swoje silne strony oraz swoje ograniczenia). mgr Urszula Pawłucka

78 Analiza przypadku mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Analiza przypadku mgr Urszula Pawłucka

79 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Albert Einstein: Urodził się w Ulm, w Niemczech, 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i Pauliny z domu Koch. Einstein był milczącym chłopcem. Jego droga do nauki rozpoczęła się od matematyki, do której zachęcił go wuj, inżynier Jakub Einstein. W wieku około 12 lat Einstein samodzielnie nauczył się geometrii i postanowił, że pewnego dnia rozwiąże zagadki świata. Einstein nie potrafił bez pomocy drugiej osoby wypełnić deklaracji podatkowej. „To jest zbyt skomplikowane dla matematyka - mawiał - do tego trzeba być filozofem” Na pytanie 9-letniego syna czym się wsławił w nauce, Albert Einstein odpowiedział: „Gdy ślepy żuczek pełznie po powierzchni kuli, nie zauważa, że jego droga jest zakrzywiona. Mnie szczęśliwie udało się to zauważyć”. mgr Urszula Pawłucka

80 Albert Einstein: mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Albert Einstein: mgr Urszula Pawłucka

81 Bibliografia: Adair J. (1998). „Być liderem”. Warszawa: Petit.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Bibliografia: Adair J. (1998). „Być liderem”. Warszawa: Petit. Adair J. (2007). Rozwijanie umiejętności przywódczych. Kraków: ABC. Moscovici S. (1998). Psychologia społeczna w relacji ja- inni. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Brzezińska E., Paszkowska – Rogacz A. (2001). Kształtowanie relacji pracowniczych: podręcznik dla uczestników studiów i szkoleń menedżerskich. Łódź: Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania. Griffin R.W. (1996). Podstawy Zarządzania Organizacjami. Warszawa: PWN. Kanarski L. (2005). Przywództwo we współczesnych organizacjach. Warszawa: Elipsa. mgr Urszula Pawłucka

82 Dziękuję serdecznie za uwagę!
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Kraków, ul. Wielicka 267 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej tel 012  fax 012  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie KRS , NIP Dziękuję serdecznie za uwagę! mgr Urszula Pawłucka


Pobierz ppt "PRZYWÓDZTWO Jak zostać liderem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google