Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja! WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja! WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja! WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN SZKOLENIA, KONSULTACJE Z EKSPERTAMI I PŁATNE STAŻE WEB DESIGN - nowe kompetencje na rynku pracy

2 O PROJEKCIE Tytuł projektu: WEB DESIGN – nowe kompetencje na rynku pracy, dofinansowany z priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Czas trwania projektu: od 1.10.2014 do 30.09.2015r. Kwota dofinansowania: 759 100,60 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Biuro Karier ASP Partner merytoryczny: Agencja Reklamowa Opus B

3 O PROJEKCIE Adresaci bezpośredni projektu: 119 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich każdego typu, Wydziału Rzeźby i Wydziału Form Przemysłowych (wydziały, które otrzymały wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej) Adresaci pośredni: podmioty rynku kreatywnego Cel projektu: Kształtowanie i wzmocnienie u studentów ASP kompetencji oczekiwanych przez pracodawców rynku kreatywnego poprzez wdrożenie modelu współpracy pomiędzy ASP a pracodawcami wraz z programem staży, szkoleń i konsultacji eksperckich.

4 ZESPÓŁ

5 ZESPÓŁ PROJEKTU Jednostka realizująca projekt: Akademickie Biuro Karier ASP Kierownik projektu: Barbara Siorek Pracownik biura projektu: Joanna Groszek Specjalista ds. rozliczeń finansowych: Marta Jarkiewicz Specjalista ds. współpracy z pracodawcami: konkurs na stanowisko Partner merytoryczny projektu: Agencja Reklamowa Opus B Kurator merytoryczny warsztatów WEB DIGITAL DESIGN: Carolina Pietyra Ambasadorzy Wydziałowi: Wydział Form Przemysłowych: Janusz Seweryn Wydział Rzeźby: Bartłomiej Struzik, Jan Kuka

6 DZIAŁANIA W PROJEKCIE

7 STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW RYNKU KREATYWNEGO  staże trwają 3 miesiące  zrealizowanych zostanie: - 30 staży śródrocznych, 16 godzin w tygodniu - 20 staży wakacyjnych, 40 godzin w tygodniu  termin realizacji staży: od 1 grudnia 2014 roku do 30 września 2015 roku UWAGA! Pierwszeństwo udziału w stażach mają uczestnicy warsztatów WEB DIGITAL DESIGN.

8 DZIAŁANIA W PROJEKCIE SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH NIEZBĘDNYCH DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY KREATYWNEJ  9 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich  o udziale w szkoleniu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, oraz chęć podjęcia stażu w projekcie  rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową projektu  tematyka i terminarz szkoleń opracowany zostanie na podstawie sondy wśród studentów przeprowadzonej w dniu 17.11.2014 wraz z uwzględnieniem propozycji studentów przesłanych mailem Sonda dotycząca potrzeb szkoleniowych studentów.

9 DZIAŁANIA W PROJEKCIE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI RYNKU KREATYWNEGO  150 godzin zegarowych konsultacji ze specjalistami rynku kreatywnego – w zależności od potrzeb studentów, dedykowane w pierwszej kolejności osobom ubiegającym się o staż; konsultacje są narzędziem wspierającym proces rekrutacji na staże  na jednego studenta przypadać będzie 1-3 godzin zegarowych konsultacji, w zależności od potrzeb – do wyczerpania środków  konsultacje odbywać się będą w Biurze Karier ASP

10 DZIAŁANIA W PROJEKCIE WARSZTATY WEB DIGITAL DESIGN Realizacja programu warsztatów WEB DIGITAL DESIGN, prowadzonych we współpracy z przedsiębiorcami rynku kreatywnego. Program przewiduje 178 godzin warsztatowych dla 20-tu zrekrutowanych studentów.

11 ŚWIADCZENIA W PROJEKCIE

12 Organizacja wszystkich działań w projekcie: szkoleń, konsultacji z ekspertami, szkoleń certyfikowanych zewnętrznych i staży finansowana jest z dotacji. Podstawą refundacji wszystkich świadczeń jest obecność studentów na zajęciach. Staże realizowane w projekcie odbywają się za wynagrodzeniem.  Wynagrodzenie studenta na stażu śródrocznym (16 godzin w tygodniu) wynosi 2000 pln netto za 3 miesiące  Wynagrodzenie studenta na stażu wakacyjnym (40 godzin w tygodniu) wynosi 5000 pln netto za 3 miesiące

13 WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN

14 SŁOWO WSTĘPU WEB & DIGITAL DESIGN ?

15 SŁOWO WSTĘPU SŁOWO KLUCZ ?

16 INTERFACE

17 DLA WWW

18 DLA DIGITAL PUBLISHINGU

19 DLA ZABAWY

20 DLA NAS WSZYSTKICH

21 DLA MNIE

22 SŁOWO WSTĘPU – DLACZEGO? NIEUCHRONNIE POSTĘPUJĄCA DIGITALIZACJA ŚWIATA

23 SŁOWO WSTĘPU – CEL WARSZTATÓW Poznać narzędzia, nabyć wiedzę oraz doświadczenie, które umożliwią mi zoptymalizować mój proces projektowania rozwiązań wyposażonych w interfejs tak, abym mógł/mogła zintegrować liczące się zespoły innowatorów, na polskim jak i zagranicznych rynkach pracy.

24 TEMATY ZAJĘĆ BLOK 1  PROJEKTOWANIE W ERZE DIGITAL  UŻYTKOWNIK/BUSINESS/DESIGNER W JEDNYM ŚRODOWISKU, JEDNYM PROCESIE PROJEKTOWANIA  PROJEKTOWANIE, PROTOTYPOWANIE I BADANIE PROTOTYPÓW  KOMPETENCJE ANALITYCZNE W ŚRODOWISKU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (MYŚLENIE STRATEGICZNE)  STORYTELLING I GRYWALIZACJA

25 TEMATY ZAJĘĆ BLOK 2  UX  PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO INTERNETU  PROJEKTOWANIE INTERFEJSU PRZEDIOTÓW UŻYTKOWYCH  WSTĘP DO TECHNOLOGI DIGITAL  TYPOGRAFIA W PROJEKTACH DIGITAL  TRENDY A INNOWACJA  WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM (KOMPETENCJE INTERPERSONALNE)  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  PRAWO AUTORSKIE W PROJEKTOWANIU ROZWIĄZAŃ DIGITAL

26 TEMATY ZAJĘĆ BLOK 3  BLOK TEN SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z KOMPETENCJI TWARDYCH, NABYTYCH NA KURSACH CERTYFIKOWANYCH, TAKICH NARZĘDZI JAK PHOTOSHOP, ZBRUSH I INNE (TBC)

27 PRELEGENCI Paul Pietyra – AKTAN  Obecnie: Prezes i założyciel firmy AKTAN  Wcześniej: Dyrektor pierwszego French Lab poświęconemu Service Design i Service Science, na uniwersytecie w Orleanie  Pionier w dziedzinie Service Design we Francji, specjalista innowacji. Paweł prowadzi projekty z firmami i miastami w celu wprowadzenia zmiany przez service design. Po stworzeniu pierwszego w Europie klastra wyspecjalizowanego w innowacje usług, pierwszego we Francji Labu na temat projektowania usług, stworzył Aktan - spółkę projektowania usług, która dzięki foundraisingowi rozwija zaawansowaną platformę SaaS do innowacji dla dużych firm. Współpracował przy wdrażaniu innowacji produktowych i usługowych takich firm jak Safran, Sisheido, EDF, Schneider Electric, April. Warsztaty:  UŻYTKOWNIK/BUSINESS/DESIGNER W JEDNYM ŚRODOWISKU, JEDNYM PROCESIE PROJEKTOWANIA  PROJEKTOWANIE, PROTOTYPOWANIE I BADANIE PROTOTYPÓW

28 PRELEGENCI Hubert Turaj - EDISONDA  Z tematyką User Experience związany od 2005 roku w Oslo, gdzie przebywał na stypendium na tamtejszym Uniwersytecie. Po powrocie rozpoczął pracę w norweskiej agencji Making Waves, gdzie pracując jako projektant, a następnie kierując działem UX w jej krakowskim oddziale, promował zagadnienia użyteczności na polskim rynku.  Jest autorem wielu branżowych raportów na temat użyteczności i standardów polskich serwisów internetowych (ubezpieczycieli, banków, firm turystycznych, urzędów miejskich, polskiego e-commerce).  Doradzał, badał i projektował dla dużych i małych firm, szczególnie w sektorze energetycznym, finansowym i publicznym, tworząc serwisy internetowe i złożone interfejsy systemów biznesowych.  Wykładał na tematy związane z UX na Wyższej Szkole Europejskiej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz wielu konferencjach dla różnych branż.  Współzałożyciel studio EDISONDA. Warsztaty:  UX

29 PRELEGENCI Paweł Tkaczyk – MIDEA  Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu identyfikacją wizualną oraz tożsamością marek. Specjalizuje się we wspieraniu klientów w opowiadaniu historii, z marką w roli głównej. Jest największym w Polsce ekspertem od grywalizacji i storytellingu. Pisze książki, blog, wykłada na konferencjach branżowych oraz na polskich wyższych uczelniach. Warsztaty:  STORYTELLING I GRYWALIZACJA

30 PRELEGENCI Maciek Wcislik – UBIQUITI NETWORKS  Software Engineer at Ubiquiti Networks  Programista z zamiłowania pracujący w branży interaktywnej od ponad dziesięciu lat. Przez lata zarządzał zespołem developerów w największej polskiej agencji interaktywnej K2. Magicznie operuje językami, które umożliwiają projektom stać się rzeczywistością. Warsztaty:  WSTĘP DO TECHNOLOGII DIGITAL

31 PRELEGENCI Bartek Gostkowski – OPUS B  Strategy Director w Agencji Reklamowej Opus B. Od lat tworzy i wdraża strategie dla największych marek w Polsce. Wirtuoz analitycznego oraz syntetycznego myślenia. Warsztaty:  KOMPETENCJE ANALITYCZNE W ŚRODOWISKU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (MYŚLENIE STRATEGICZNE)

32 Carolina Pietyra – OPUS B  Head of Interactive w Agencji Reklamowej Opus B. Uwielbiam modelować doświadczenia użytkowników, bawić się interakcją i wspierać proces tworzenia pięknych wirtualnych mikroświatów. Warsztaty:  PROJEKTOWANIE W ERZE DIGITAL  PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO INTERNETU  WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM (KOMPETENCJE INTERPERSONALNE) PRELEGENCI

33 KIEDY? W PIĄTKI CAŁY DZIEŃ NA UCZELNI

34 PŁATNE STAŻE

35 DZIAŁANIA W PROJEKCIE 3-miesięczne STAŻE ZAWODOWE u pracodawców rynku kreatywnego a)30 staży śródrocznych, 16 godzin w tygodniu b) 20 staży wakacyjnych, 40 godzin w tygodniu UWAGA! Pierwszeństwo udziału w stażach mają uczestnicy warsztatów WEB DIGITAL DESIGN.

36 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Zasady organizacji stażu. 1.Student odbywa staż zgodny z kierunkiem kształcenia i zainteresowaniami. 2.Kandydat na staż i stażodawca uzgadniają wspólnie program, który realizowany będzie na stażu. 3.Program stażu ma być zaakceptowany przez Dziekana Wydziału lub oddelegowaną przez niego osobę. 4.Stażodawca zapewnia stażyście opiekuna stażu (osobę, która wie więcej od studenta w obszarze realizacji stażu). 5.Staż odbywa się na podstawie trójstronnej umowy stażowej.

37 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Zasady organizacji stażu. 6.Stażysta dokonuje pisemnej oceny stażodawcy a stażodawca dokonuje oceny kompetencji stażysty po zakończeniu stażu. Oceny służyć będą ewaluacji programu stażowego i jego jak najlepszej realizacji w przyszłości. 7.Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwać będzie specjalista ds. współpracy z pracodawcami.

38 DZIAŁANIA W PROJEKCIE ZASADY REKRUTACJI: Pierwszy etap rekrutacji: 1) Rejestracja na stronie projektu poprzez formularz rekrutacyjny, który będzie badał kompetencje kandydata i motywację do podjęcia stażu Warunki koniecznie kandydata: -studiowanie na dwóch ostatnich semestrach Wydziału Rzeźby lub Wydziału Form Przemysłowych -średnia ocen powyżej 4.0 -nieuczestniczenie w takiej samej formie wsparcia w projekcie finansowanym z EFS na ASP Drugi etap rekrutacji: 1)pracodawcy zamieszczają oferty staży na stronie projektu 2)kandydaci składają wymagane w ofercie dokumenty aplikacyjne 3)komisje rekrutacyjne u pracodawców dokonują oceny złożonych ofert

39 O PROJEKCIE RYNEK KREATYWNY 1.sektor kultury sztuki wizualne sztuki widowiskowe dziedzictwo kulturowe 2.przemysły kultury: film video telewizja i radio gry muzyka książka i prasa Źródło: publikacja „Znaczenie KMP kulturowych dla budowania kreatywności Europy” (MKiDN 2011r.)

40 O PROJEKCIE RYNEK KREATYWNY 3.sektor kreatywny design architektura reklama moda 4.przemysły powiązane: funkcjonujące poza sektorem kultury i kreatywnym produkcja (np. przemysł komputerowy, telefonia komórkowa itp.) usługi (np. prawne, księgowe, podatkowe itp.) Źródło: publikacja „Znaczenie KMP kulturowych dla budowania kreatywności Europy” (MKiDN 2011r.)

41 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Specyfika rynku kreatywnego na przykładzie partnerów Biura Karier ASP 9 publicznych instytucji kultury i domów kultury 4 muzea publiczne 7 firm korporacyjnych lub dużych przedsiębiorców 6 organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń 9 firm projektowych 6 agencji reklamowych 4 wydawnictwa i drukarnie 6 firm specjalizujących się w projektowaniu produktu i produkcjach intermedialnych

42 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Specyfika rynku kreatywnego na przykładzie partnerów Biura Karier ASP 3 firmy architektoniczne 5 prywatnych galerii sztuki 4 firmy z branży projektowania i produkcji ubioru oraz agencje mody 4 firmy i pracownie konserwatorskie 2 pracownie jubilerskie 2 zakłady witraży Inne: agencja konsultingowa firma produkująca makiety dla architektów niemieckich

43 DZIAŁANIA W PROJEKCIE Wybrani Partnerzy Biura Karier

44 PYTANIA I ODPOWIEDZI

45 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja! ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja! WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google