Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika wymagano głównie wykształcenia kierunkowego, a dodatkowe umiejętności odgrywały znikomą lub prawie żadną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika wymagano głównie wykształcenia kierunkowego, a dodatkowe umiejętności odgrywały znikomą lub prawie żadną."— Zapis prezentacji:

1

2 Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika wymagano głównie wykształcenia kierunkowego, a dodatkowe umiejętności odgrywały znikomą lub prawie żadną rolę w chwili jego oceny pod kątem przydatności do pracy. Dzisiaj spotykamy się z inną sytuacją - w ogłoszeniach o wolnych miejscach pracy, a nawet w ofertach praktyk i staży zawodowych długa jest lista wymagań stawianych potencjalnym kandydatom.

3 Następuje w tej chwili względny spadek kwalifikacji akademickich, encyklopedycznych, samej wiedzy na rzecz umiejętności przenośnych, takich umiejętności które są możliwe do zastosowania w różnych sytuacjach zawodowych.

4 Zestaw najważniejszych cech pracowników poszukiwanych przez pracodawców:  Elastyczność, adaptacyjność i mobilność zawodowa;  Kreatywność, wola i umiejętność wprowadzania innowacji;  Umiejętność podejmowania ryzyka;  Zainteresowanie i przygotowanie do kształcenia ustawicznego;  Umiejętność komunikowania się oraz wrażliwość społeczna (umiejętność zrozumienia sytuacji innych osób);

5  Skłonność do brania odpowiedzialności;  Umiejętności pracy zespołowej;  Zmysł przedsiębiorczości;  Zrozumienie wielokulturowości, niezbędne na międzynarodowym rynku pracy;  Uzdolnienia i umiejętności ogólne, przekraczające granice dyscyplinarne;  Umiejętność zarządzania ludźmi;  Otwartość.

6 Są kwalifikacje i umiejętności, które niezależnie od profilu firmy, czy opisu stanowiska będą zawsze cenione przez pracodawców. Posiadanie ich, a także sama świadomość licznych zalet zwiększają szanse każdej osoby na pozyskanie pracy.

7 Oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników:  Najwyżej punktowanym językiem jest język angielski, a następnie język niemiecki. Coraz częściej przez pracodawców jest także wymieniana znajomość j. francuskiego. Od paru lat zaczyna się także zauważać tendencję rosnącą w kierunku poszukiwania pracowników z biegłą lub dobrą znajomością języka rosyjskiego.

8  Znajomość obsługi komputera jest w dzisiejszych czasach absolutnie niezbędna. Im lepsze stanowisko, wynagrodzenie, tym bardziej zaawansowany stopień umiejętności komputerowych.  Posiadanie prawa jazdy stanowi często warunek konieczny przy podejmowaniu pracy.

9  Najbardziej pożądane cechy kandydata i jego umiejętności interpersonalne: 1. Odpowiedzialność 2. Systematyczność 3. Komunikatywność 4. Lojalność/ uczciwość - Umiejętność pracy w zespole - Kreatywność - Umiejętność radzenia sobie w warunkach stresu - Dyspozycyjność - Motywacja do pracy/ zaangażowanie

10 - Wysoka kultura osobista - Samodzielność (rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji) - Zdolności organizacyjne - Otwartość na ciągłe doskonalenie - Zdolności analityczne - Otwartość na potrzeby klienta - Dynamika i energia w działaniu - Zdolności przywódcze.

11 Pomimo wysokiego bezrobocia pracodawcy wciąż mają problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Na rynku pracy istnieje niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do zapotrzebowania pracodawców. Dwie trzecie bezskutecznie poszukujących pracy ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe.

12 Wobec powyższego zachodzi z jednej strony konieczność odpowiedniego doboru i dopasowania rodzaju i kierunków szkoleń czy kształcenia w szkołach w tych zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, a z drugiej strony od osób posiadających zbyt niskie kwalifikacje, ale poszukujących zatrudnienia, dużej elastyczności edukacyjnej i mobilności zawodowej.


Pobierz ppt "Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika wymagano głównie wykształcenia kierunkowego, a dodatkowe umiejętności odgrywały znikomą lub prawie żadną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google