Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Linsenbarth Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE XIII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Linsenbarth Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE XIII."— Zapis prezentacji:

1 Adam Linsenbarth Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE XIII Konferencja PTIP Warszawa, 9.10.2003

2 Kalendarium wydarzeń 2001 - początek programu E-ESDI - powołanie grupy ekspertów 2002 - zmiana nazwy na „INSPIRE” - powołanie grup roboczych - opracowanie position papers 2003 - opracowanie raportów narodowych - przeprowadzenie konsultacji ` internetowej - przygotowanie materiałów do procesu legislacyjnego

3 Zmiany założeń projektu Odstąpiono od ukierunkowania INSPIRE na potrzeby środowiska Odstąpiono od ustalenia priorytetów dla danych podstawowych Określono listę 17 grup tematycznych oraz 60 komponentów Program ma zaspokoić potrzeby nie tylko sektora publicznego ale także potrzeby osób trzecich

4 Ważniejsze założenia Metadane – kraje członkowskie będą zobowiązane do prowadzenia bazy metadanych dotyczących ustalonych komponentów Harmonizacja danych – po zatwierdzeniu specyfikacji przez Komitet INSPIRE kraje członkowskie muszą je stosować dla nowych danych i dla aktualizacji istniejących danych Powinny zostać opracowane procedury transformacji istniejących danych

5 Ważniejsze założenia (c.d) Dostęp do danych  Ustalenie zasad wymiany danych pomiędzy jednostkami publicznymi  Wolny wgląd do danych  Ustanowienie przez kraje członkowskie zasad dostępu do danych dla innych użytkowników Wdrożenie  Ustanowienie przez poszczególne kraje struktur organizacyjnych i procedur wdrażania

6 Nowe struktury organizacyjne The National Focal Points The Spatial Data Interest Groups – (SIG) INSPIRE – Permanent Body The INSPIRE Committee

7 Komitet Doradczy INSPIRE ciało doradcze KE (mandat nadzorczo-kontrolny) ciało doradcze KE (mandat nadzorczo-kontrolny) rola doradcza (dyrektywa zasadnicza i rozporządzenia wykonawcze) rola doradcza (dyrektywa zasadnicza i rozporządzenia wykonawcze) platforma łącznikowa pomiędzy krajami UE platforma łącznikowa pomiędzy krajami UE łączność z grupami specjalistycznymi łączność z grupami specjalistycznymi

8 Narodowe Ośrodki Infrastruktury Infor. Reprezentacja krajów członkowskich w Komitecie INSPIRE Koordynacja wdrażania programu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym Funkcja nadzorczo-doradcza Przedkładanie raportów o stanie wdrażania programu Organizacja i funkcjonowanie w ramach ogólnych zasad

9 Specjalistyczne grupy robocze zasadnicze ogniwo wdrażania programu kontakty : użytkownik dostawca danych tematyczne grupy specjalistyczne sektorowe grupy gospodarki narodowej regionalne grupy problemowe serwis internetowy Zespół Doradczy – (SIG – Advisory body) -koordynacja współpracy pomiędzy grupami pilotowanie wdrażania

10 Stałe Biuro INSPIRE Samodzielne biuro utworzone przy K.E. Zaplecze techniczno organizacyjne Komitetu Stały budżet Program wieloletni Platforma pomiędzy ogniwami organizacyjnymi Prowadzenie stałego portalu programu Organizowanie przetargów na warunki techniczne

11 Stałe Biuro INSPIRE (c.d) Formułowanie programów naukowo-badaw. Określenie zasad udostępniania danych Inicjowanie prac nad tworzeniem przepisów wykonawczych do dyrektywy oraz aneksów tematycznych Prowadzenie permanentnej analizy skutków wdrażania programu Reprezentowanie EU na forum Globalnej Infrastruktury Danych Przestrzennych

12 Harmonogram działań Faza przygotowawcza (Preparatory phase) - przed zatwierdzeniem dyrektywy programu Faza przejściowa (Preparatory Phase) - tworzenie warunków do formalnego wdrożenia Faza wdrożenia (Implementation Phase) - wdrażanie i monitorowanie programu

13 Faza przygotowawcza (2004-2005) Przygotowania do utworzenia stałego biura Koordynacja i realizacja strategii wdrożenia Uruchomienie projektów dot.warunków technicznych w ramach 6.P.R. Uruchomienie projektów pilotowych Przygotowanie wytycznych dotyczących metadanych Uruchomienie projektu badawczego dotyczącego „clearinghouse”

14 Faza przygotowawcza (c.d.) Studia nad europejską siecią telekomunikacyjną Uruchomienie portalu internetowego z połączeniami do ośrodków narodowych i regionalnych Utworzenie 10 grup specjalistycznych Grupa Ekspertów będzie działała jako prekursor Komitetu INSPIRE Finansowanie z budżetu UE (9,8 mln E) Obsługa 10 osobowy personel

15 Faza przejściowa (2006-2007) Działalność operacyjna Komitetu INSPIRE wpierana przez stałe biuro w KE Działalność operacyjna Komitetu INSPIRE wpierana przez stałe biuro w KE Zakres działalności: Zakres działalności: - wspomaganie KE w ustanawianiu warunków technicznych i wytycznych - wspomaganie KE w ustanawianiu warunków technicznych i wytycznych Przygotowanie krajów członkowskich do wdrożenia programu INSPIRE Przygotowanie krajów członkowskich do wdrożenia programu INSPIRE Wysokość budżetu : 13,5 mln Euro Wysokość budżetu : 13,5 mln Euro Ilość personelu: 20 osób Ilość personelu: 20 osób

16 Faza wdrożenia (2008-2015) Operacyjne działanie struktur organizacyjno- koordynacyjnych Dalsze działanie specjalistycznych grup roboczych Monitorowanie i ocena wdrażania programu Wprowadzanie niezbędnych korekt i uzupełnień legislacyjnych Aktualizacja i modernizacja warunków technicznych

17 Faza wdrożenia (c.d) Opracowanie nowych przepisów wykonawczych do dyrektyw celem wypełnienia luk Pełna integracja z innymi programami UE Wysokość budżetu 4,5 – 8,5 mln euro/na rok Ilość personelu: 20 osób

18 Ramowy zakres dyrektywy Cel i zakres ESDI Opis danych przestrzennych Prawa dostępu do danych Zasady wdrożenia systemu Zagadnienia monitorowania i raportowania


Pobierz ppt "Adam Linsenbarth Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE XIII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google