Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne oczyszczalnie Ścieków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne oczyszczalnie Ścieków"— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne oczyszczalnie Ścieków
AquaSlat Ltd.

2 Zadania oczyszczalni ścieków
Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest: Wytwarzanie i rozwijanie aktywnej biomasy Utrzymanie rozmieszczenia biomasy (narosłej na elem. ruchomych) Utrzymanie koncentracji biomasy Zapewnienie żywotności i szybkości dekontaminacji (unieszkodliwiania) biomasy pozwala na : Efektywne wykorzystanie całej objętości reaktora Skrócenie czasu oczyszczania ścieków Zmniejszenie zużycia energii Wyeliminowanie potrzeby recyrkulacji biomasy Wyeliminowanie z procesu oczyszczania ścieków transportu i składowania toksycznych nadmiernych osadów

3 Jak problem oczyszczania ścieków jest rozwiązywany w oczyszczalniach konwencjonalnych?

4 Waste Water Treatment Market

5 Jak problem oczyszczania ścieków jest rozwiązywany dzisiaj?
Kilka głównych stosowanych zasad 50% wydatków całości kosztów budowy Recyrkulacja osadu czynnego System sedymentacji System filtracji Wydatki 30% całości kosztów konserwacji System osadu czynnego usuwania i utylizacji Bio-Filter system regeneracji

6 X X X X X MFFS schemat procesu MFSS X bioreaktor AquaSlat
Efektywność oczyszczania jest określana: przez ilość etapów i czas trwania przez jakość ścieków oczyszczonych przez ilość osadu MFSS X nitryfikacja & denitryfikacja (zaawansowane oczyszczanie) Końcowe oczysz- , czanie, dezynfekcja Ścieki oczyszczone AquaSlat bioreaktor X X Wstępne oczyszczanie Osadnik wstepny usuwanie osadów X osady po oczyszczaniu X osady recyrkulacja X

7 AquaSlat– rozwiązanie procesu
AquaSlat Ltd. proponuje stabilny, łatwy w utrzymaniu system biologicznego oczyszczania ścieków (MFFS) dla sprawnego, dostosowującego się układu przyrostu i degradacji mikroorganizmów umiejscowionych na elem. złoża fluidalnego. MFFS jest opatentowaną metodą z biomasą zamocowaną na elem. złoża fluidalnego, przystosowaną do pełnego oczyszczania i regeneracji ścieków komunalnych i przemysłowych. AquaSlat - Bioreaktor jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla ścieków komunalnych i przemysłowych. Całkowite biologiczne oczyszczanie ścieków, łącznie z nitryfikacją i denitryfikacją, zachodzi stosownie do struktury szczególnej kompozycji organizmów żyjących w wodzie na elementach złoża fluidalnego. Przyrost osadu czynnego jest razy mniejszy w porównaniu do innych istniejących technologii, pozwala to na wyeliminowanie instalacji do obróbki osadów.

8 AquaSlat rozwiązanie i technologia
Proces w bioreaktorze (MFFS) polega na ciągłym rozwóju mikroorganizmów na elementach złoża fluidalnego, z wykorzystaniem do tego celu powietrza z systemu napowietrzania. Nitryfikacja i denitryfikacja realizują się są w ramach procesu MFFS Catabolism and assimilation of organic substrate are processed by the combined participation of various microorganisms. It is necessary to differentiate two food chains in a bioreactor ecosystem: a trophic "substrate" chain and a trophic "predator-prey" chain , A surprisingly efficient biological treatment of wastewater is performed in a full aerobic continuous-flow system, without zones of sedimentation and recirculation of the biomass , An important part of the reactor is an inert bacterial carrier, enabling to immobilize microorganisms and to form a three-dimensional space filled with hydrobionts. The carrier construction simultaneously operates as a multi-fiber disperser of air bubbles injected from air diffusers disposed at the bottom of the section , The complete biological wastewater treatment, including nitrification and denitrification, is performed in compliance with the generic composition of hydrobionts fitted onto the inert carrier.

9 AquaSlat-Process (MFFS) Zmiana koncentracji BZT & ChZT w poszczególnych etapach oczyszczania

10 Rezultaty MFFS jest przeznaczony do otrzymania wysokiej jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni. HRT (Hydrauliczny czas retencji) całkowity proces trwa około 8-12 godzin. Poziom oczyszczania podlega wysokim standardom INBAR. Uzupełnające oczyszczanie takie jak UV Dezynfekcja, jak również usunięcie fosforu może być realizowane dodatkowo na życzenie klienta.

11 MFFS KORZYŚCI Technologia jest właściwa dla różnych wielkości przepływów, małe przepływy(100 m³/day) do średnich przepływów (1000 m³/day) do dużych (20,000 m³/day i powyżej) Całkowite biologiczne oczyszczanie do wysokiego poziomu. (BZT5 ≤ 5 mg/l, zawiesina ≤ 5 mg/l) Nitryfikacja, Denitrifikacja jest częścią procesu. Zastosowanie dla ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych z różnymi stężeniami. Znacznie krótszy czas oczyszczania ścieków Dodatkowe systemy recyrkulacji osadu nie są potrzebne Systemy oczyszczania i utylizacji osadu nie są wymagane. Odporny na duże różnice ładunku wpływajacych ścieków Wysoka stabilność technologii efektywnego działania procesu Brak odoru, nie ma potrzeby osadników Pełna automatyzacja Nie ma nadwyżki osadu czynnego Środki chemiczne nie są wymagane Nie przewidziana większe prace konserwacyjne Nie ma potrzeby czyszczenia membran Brak urządzeń elektromechanicznych w bioreaktorze

12 MFFS 120 in Israel

13

14 Charakterystyka ścieków komunalnych:
Stężenia ścieków surowych BZT mg/l ChZT mg/l zawiesina PPM TN PPM MFFS

15 Business Model Instalacja i uruchomienie biologicznych oczyszczalni ścieków. Projekt pod klucz. Wstępne oczyszczanie, wg wymagń klienta lub potrzeby Modyfikacje oczyszczalni ścieków WWTP Usługi i wsparcie Wsparcie techniczne i operacyjne po instalacji. Realizacja jako podwykonawca lub wykonawca samodzielny

16

17 Thank You mgr inż. St. Zawadzki tkom. +48 604 543 103
Przedstawiciel w Polsce mgr inż. St. Zawadzki tkom


Pobierz ppt "Biologiczne oczyszczalnie Ścieków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google