Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne oczyszczalnie Ścieków AquaSlat Ltd.. Zadania oczyszczalni ścieków  Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest:  Wytwarzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne oczyszczalnie Ścieków AquaSlat Ltd.. Zadania oczyszczalni ścieków  Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest:  Wytwarzanie."— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne oczyszczalnie Ścieków AquaSlat Ltd.

2 Zadania oczyszczalni ścieków  Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest:  Wytwarzanie i rozwijanie aktywnej biomasy  Utrzymanie rozmieszczenia biomasy (narosłej na elem. ruchomych)  Utrzymanie koncentracji biomasy  Zapewnienie żywotności i szybkości dekontaminacji (unieszkodliwiania) biomasy pozwala na :  Efektywne wykorzystanie całej objętości reaktora  Skrócenie czasu oczyszczania ścieków  Zmniejszenie zużycia energii  Wyeliminowanie potrzeby recyrkulacji biomasy  Wyeliminowanie z procesu oczyszczania ścieków transportu i składowania toksycznych nadmiernych osadów

3 Jak problem oczyszczania ścieków jest rozwiązywany w oczyszczalniach konwencjonalnych?

4 Waste Water Treatment Market

5 Jak problem oczyszczania ścieków jest rozwiązywany dzisiaj? Kilka głównych stosowanych zasad 50% wydatków całości kosztów budowy Recyrkulacja osadu czynnego System sedymentacji System filtracji Wydatki 30% całości kosztów konserwacji System osadu czynnego usuwania i utylizacji Bio-Filter system regeneracji

6 MFSS AquaSlat bioreaktor Wstępne oczyszczanie Osadnik wstepny X nitryfikacja & denitryfikacja (zaawansowane oczyszczanie) X osady usuwanie osadów recyrkulacja X X X Efektywność oczyszczania jest określana:  przez ilość etapów i czas trwania  przez jakość ścieków oczyszczonych  przez ilość osadu MFFS schemat procesu Końcowe oczysz-, czanie, dezynfekcja osady po oczyszczani u Ścieki oczyszczone X

7 AquaSlat– rozwiązanie procesu AquaSlat Ltd. proponuje stabilny, łatwy w utrzymaniu system biologicznego oczyszczania ścieków (MFFS) dla sprawnego, dostosowującego się układu przyrostu i degradacji mikroorganizmów umiejscowionych na elem. złoża fluidalnego.AquaSlat Ltd. proponuje stabilny, łatwy w utrzymaniu system biologicznego oczyszczania ścieków (MFFS) dla sprawnego, dostosowującego się układu przyrostu i degradacji mikroorganizmów umiejscowionych na elem. złoża fluidalnego. MFFS jest opatentowaną metodą z biomasą zamocowaną na elem. złoża fluidalnego, przystosowaną do pełnego oczyszczania i regeneracji ścieków komunalnych i przemysłowych.MFFS jest opatentowaną metodą z biomasą zamocowaną na elem. złoża fluidalnego, przystosowaną do pełnego oczyszczania i regeneracji ścieków komunalnych i przemysłowych. AquaSlat - Bioreaktor jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla ścieków komunalnych i przemysłowych.AquaSlat - Bioreaktor jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla ścieków komunalnych i przemysłowych. Całkowite biologiczne oczyszczanie ścieków, łącznie z nitryfikacją i denitryfikacją, zachodzi stosownie do struktury szczególnej kompozycji organizmów żyjących w wodzie na elementach złoża fluidalnego.Całkowite biologiczne oczyszczanie ścieków, łącznie z nitryfikacją i denitryfikacją, zachodzi stosownie do struktury szczególnej kompozycji organizmów żyjących w wodzie na elementach złoża fluidalnego. Przyrost osadu czynnego jest 100-200 razy mniejszy w porównaniu do innych istniejących technologii, pozwala to na wyeliminowanie instalacji do obróbki osadów.Przyrost osadu czynnego jest 100-200 razy mniejszy w porównaniu do innych istniejących technologii, pozwala to na wyeliminowanie instalacji do obróbki osadów.

8 AquaSlat rozwiązanie i technologia Proces w bioreaktorze (MFFS) polega na ciągłym rozwóju mikroorganizmów na elementach złoża fluidalnego, z wykorzystaniem do tego celu powietrza z systemu napowietrzania. Nitryfikacja i denitryfikacja realizują się są w ramach procesu MFFS

9 AquaSlat-Process (MFFS) Zmiana koncentracji BZT & ChZT w poszczególnych etapach oczyszczania AquaSlat-Process (MFFS) Zmiana koncentracji BZT & ChZT w poszczególnych etapach oczyszczania

10 Rezultaty MFFS jest przeznaczony do otrzymania wysokiej jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni. MFFS jest przeznaczony do otrzymania wysokiej jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni. HRT (Hydrauliczny czas retencji) całkowity proces trwa około 8-12 godzin. Poziom oczyszczania podlega wysokim standardom INBAR. HRT (Hydrauliczny czas retencji) całkowity proces trwa około 8-12 godzin. Poziom oczyszczania podlega wysokim standardom INBAR. Uzupełnające oczyszczanie takie jak UV Dezynfekcja, jak również usunięcie fosforu może być realizowane dodatkowo na życzenie klienta. Uzupełnające oczyszczanie takie jak UV Dezynfekcja, jak również usunięcie fosforu może być realizowane dodatkowo na życzenie klienta.

11 MFFS KORZYŚCI Technologia jest właściwa dla różnych wielkości przepływów, małe przepływy(100 m ³ /day) do średnich przepływów (1000 m ³ /day) do dużych (20,000 m ³ /day i powyżej)Technologia jest właściwa dla różnych wielkości przepływów, małe przepływy(100 m ³ /day) do średnich przepływów (1000 m ³ /day) do dużych (20,000 m ³ /day i powyżej) Całkowite biologiczne oczyszczanie do wysokiego poziomu. (BZT5 ≤ 5 mg/l, zawiesina ≤ 5 mg/l)Całkowite biologiczne oczyszczanie do wysokiego poziomu. (BZT5 ≤ 5 mg/l, zawiesina ≤ 5 mg/l) Nitryfikacja, Denitrifikacja jest częścią procesu.Nitryfikacja, Denitrifikacja jest częścią procesu. Zastosowanie dla ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych z różnymi stężeniami.Zastosowanie dla ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych z różnymi stężeniami. Znacznie krótszy czas oczyszczania ściekówZnacznie krótszy czas oczyszczania ścieków Dodatkowe systemy recyrkulacji osadu nie są potrzebneDodatkowe systemy recyrkulacji osadu nie są potrzebne Systemy oczyszczania i utylizacji osadu nie są wymagane.Systemy oczyszczania i utylizacji osadu nie są wymagane. Odporny na duże różnice ładunku wpływajacych ściekówOdporny na duże różnice ładunku wpływajacych ścieków Wysoka stabilność technologii efektywnego działania procesuWysoka stabilność technologii efektywnego działania procesu Brak odoru, nie ma potrzeby osadnikówBrak odoru, nie ma potrzeby osadników –Pełna automatyzacja –Nie ma nadwyżki osadu czynnego –Środki chemiczne nie są wymagane – Nie przewidziana większe prace konserwacyjne –Nie ma potrzeby czyszczenia membran –Brak urządzeń elektromechanicznych w bioreaktorze

12 MFFS 120 in Israel

13

14 Charakterystyka ścieków komunalnych: Stężenia ścieków surowych BZT5 200-500 mg/l ChZT 400-1000 mg/l zawiesina 400-800 PPM TN 40-100 PPM MFFS

15 Business Model Instalacja i uruchomienie biologicznych oczyszczalni ścieków.Instalacja i uruchomienie biologicznych oczyszczalni ścieków. –Projekt pod klucz. –Wstępne oczyszczanie, wg wymagń klienta lub potrzeby –Modyfikacje oczyszczalni ścieków WWTP Usługi i wsparcieUsługi i wsparcie –Wsparcie techniczne i operacyjne po instalacji. Realizacja jako podwykonawca lub wykonawca samodzielnyRealizacja jako podwykonawca lub wykonawca samodzielny

16

17 Thank You Przedstawiciel w Polsce mgr inż. St. Zawadzki tkom. +48 604 543 103


Pobierz ppt "Biologiczne oczyszczalnie Ścieków AquaSlat Ltd.. Zadania oczyszczalni ścieków  Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest:  Wytwarzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google