Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA – STYCZEŃ 2007 REORGANIZACJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA – STYCZEŃ 2007 REORGANIZACJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA – STYCZEŃ 2007 REORGANIZACJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

2 2 STAN AKTUALNY WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO AON WAT AMW WSO SP WSO WL RAZEM Studenci wojskowi Studenci cywilni Dotacja MON Dotacja MNiSW Kadra wojskowa Kadra cywilna Samodz. prac. nauki Uprawn. dr hab. Uprawn. dr Liczba kier. studiów 27335527 2171330 203336 259180 616310 15682708 368618 1434153 218638 1260 1670 10225409 10 4 1 1 23 10 3 0 0 16 2 9 0 0 0 11 42,81,4 49,615,5 35,61,2 27,80 64,10 219,918,1 57 159 44 6 9 275 Łączna liczba prac. uczelni 825 1547 539 439 926 4276 85%15%90%10%

3 3 KOSZTY KSZTAŁCENIA ŚREDNIA DOTACJA NA JEDNEGO STUDENTA (2006) JEDNOSTKOWA DOTACJA GLOBALNIE (tys. zł) JEDNOSTKOWA DOTACJA BEZ KOSZTÓW UTRZYM. (tys. zł) MON DOTACJA OGÓŁEM (mln zł) DOTACJA „DYDAKTYCZNA” (*) WRAZ Z UTRZYMANIEM (mln zł) ? AONWATAMWWSO SPWSO WLŚrednia Średnia MNiSW Uczelni techniczne 384215 364195 64,1 4,4 116346 96326 42,849,6 11,04,3 12 8,5 163221 143201 35,627,8 6,53,8 10 7,0 GLOBALNIE = DOTACJA OGÓŁEM LICZBA STUDENTÓW BEZ KOSZTÓW = DOTACJA OGÓŁEM – (LICZBA STUDENTÓW  20 tys. zł) LICZBA STUDENTÓW (*) wyliczona wg. średnich kosztów MNiSW wraz ze średnim, rocznym kosztem utrzymania podchorążego (20 tys. zł) (SYMULACJA)

4 4 GŁÓWNE CELE REFORMY SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO  zapewnienie wysokiego standardu wykształcenia ogólnego i profesjonalnego, umożliwiającego oficerom skuteczne działanie w dynamicznie rozwijającym się środowisku technologicznym, menedżerskim i politycznym XXI wieku  niezbędna koncentracja potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni wojskowych (osiągnięcie „masy krytycznej”)  racjonalizacja kosztów funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego  dostosowanie wyższego szkolnictwa wojskowego do wymogów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym  dostosowanie form i poziomu kształcenia oraz szkolenia żołnierzy zawodowych, realizowanych w wyższych szkołach wojskowych, do wymogów ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

5 5 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE WYZNACZAJĄCE PARAMETRY DOCELOWE SYSTEMU SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO (2012)  LICZEBNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH - 15O TYS.  LICZEBNOŚĆ KORPUSU OFICERSKIEGO – 28 TYS.  ŚREDNI CZAS SŁUŻBY – 28 LAT (FAKTYCZNIE JEST ZNACZNIE MNIEJSZY)  ROCZNE POTRZEBY OFICERÓW – 1000 (829) 1)struktura stanowisk: ZASADNICZE/SZCZEGÓLNE = 4/1 (800/200) 2)realne potrzeby kształcenia oficerskiego absolwentów uczelni cywilnych: 200  500 rocznie 3)realne potrzeby kształcenia oficerów w pełnym cyklu: 500  800 rocznie 4)łączna liczba studentów wojskowych (sprawność studiów 80%): 3000  4000  ROCZNE POTRZEBY KURSOWE 1) kursy akademickie: 570 (10 M) 2) kursy specjalistyczne: 1400 (1-2 M)  NIEZBĘDNA DLA SIŁ ZBROJNYCH LICZBA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA: 10-12 1)zarządzanie (dowodzenie), logistyka, bezpieczeństwo narodowe, nawigacja, lotnictwo i kosmonautyka 2)telekomunikacja, chemia, mechanika i budowa maszyn, informatyka, mechatronika, geodezja, inżynieria materiałowa

6 6 1) MODEL SZEREGOWY MODELE KSZTAŁCENIA OFICERÓW OFICER = DWA DYPLOMY (DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW AKADEMICKICH II-GO STOPNIA + PATENT OFICERSKI (LICENCJA) STUDIA AKADEMICKIE II-GO STOPNIA CYWILNA UCZELNIA AKADEMICKA DYPLOM AKAD. + SPECJALISTCZNE SZKOL. OFICERSKIE CENTRUM SZKOLENIA RSZ PATENT OFICERA LICENCJA ~ 3500 godzin ~ 1500 godzin absolwenci uczelni cywilnych 20% potrzeb kadrowych 2) MODEL RÓWNOLEGŁY WOJSKOWE STUDIA AKAD. II-GO STOP. DYPLOM AKAD. ~ 5000 godzin PATENT OFICERA LICENCJA CENTRUM SZKOLENIA RSZ ( ~ 1000 godz.) UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ. DYPLOM AKAD. ~ 5000 godzin PATENT OFICERA LICENCJA CENTRUM SZKOLENIA RSZ ( ~ 1000 godz.) pełnowymiarowe studia wojskowe UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ SZKOŁA ORLĄT UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ WOJSKA LĄDOWE a) b) c) SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA 6 LAT 5 LAT 80% potrzeb kadrowych

7 7 WAT SYSTEM SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO AON AMW GDYNIA UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA „SZKOŁA ORLĄT” CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH DĘBLIN CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH WROCŁAW SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE FILIA „SZKOŁA OFICERSKA”

8 8 Centrum Szkolenia SP ZALETY PRZYJĘTEGO MODELU W PORÓWNANIU Z POZOSTAŁYMI WARIANTAMI REFORMY: 1.Pełna, profesjonalna możliwość realizacji kształcenia dowódczego wszystkich szczebli 2. Najniższe koszty funkcjonowania przy wysokiej jakości kształcenia 3. Możliwość doboru kadry dydaktycznej najwyższej jakości 4.Łatwiejsze zarządzanie szkolnictwem i nadzór 5. Pełna zgodność z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym 6. Możliwość realizacji kompleksowych usług dydaktycznych i prac naukowo-badawczych na rzecz MON 7.Najlepsze warunki do rozwoju Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych 8.Bezpieczna perspektywa na „Rynku Edukacyjnym” w Polsce i w Europie 9.Prostota i przejrzystość całego systemu kształcenia 10.Model sprawdzony w wielu krajach Europy i Świata  Formalne włączenie WSO WL i WSO SP do UON w postaci zamiejscowego ośrodka dydaktycznego wymagałoby wcześniejszego uwłaszczenia i ustawy AON WSO WL WSO SP AMW WAT Centrum Szkolenia WL Centrum Szkolenia MW FILIA UON (AMW) UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ USTAWA Centrum Wyższych Kursów i Szkoleń   MODEL KONSOLIDACJI SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO ( Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych) (Oficerska Szkoła Pilotów – Szkoła Orląt)

9 9 HARMONOGRAM REORGANIZACJI WOJSKOWEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO SZKOLNICTWA  Opcjonalnie (rozporządzenie RM, ustawa) PRZYKŁADY PODOBNYCH ROZWIĄZAŃ NA ŚWIECIE (W PAŃSTWACH O LICZEBNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH ~ 200 TYS): INDIE, KANADA, HISZPANIA, FINLANDIA, WĘGRY, CZECHY, SŁOWACJA I WIELE INNYCH) DWA ETAPY: 1.ETAP FORMALNY – USTAWA – 2007 (MON) 2.ETAP „SAMOREGULACJI” – 2008-2012 (KIEROWNICTWO UCZELNI) AON WSO WL WSO SP AMW WAT Wydział Medyczny Uniwersytetu UNIWERSYTET OBRONY NARODOWEJ USTAWA   WIM (WIML)


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA – STYCZEŃ 2007 REORGANIZACJA SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google