Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za: ◦ uruchomienie zachowania ◦ ukierunkowanie zachowania ◦ podtrzymanie zachowania ◦

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za: ◦ uruchomienie zachowania ◦ ukierunkowanie zachowania ◦ podtrzymanie zachowania ◦"— Zapis prezentacji:

1

2 Termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za: ◦ uruchomienie zachowania ◦ ukierunkowanie zachowania ◦ podtrzymanie zachowania ◦ zakończenie zachowania (Łukaszewski, 2006)

3  Model homeostatyczny (np. Cannon, 1912) ◦ Źródłem motywacji jest zaburzenie homeostazy (równowagi) organizmu ◦ Kluczowym pojęciem jest popęd rozumiany jako odczucie braku równowagi ◦ Motywacja może być nieuświadomiona  Model hedonistyczny (np. Beach, 1956; Young,1961) ◦ Kluczowym pojęciem jest podnieta, bodziec wyzwalający zachowanie ukierunkowane na uzyskanie nagrody ◦ Zasada dążenia do przyjemności  Model poznawczy (np. Festinger, 1957; Berlyne, 1965) ◦ Źródłem motywacji jest przetwarzanie informacji  Model humanistyczny (np. Maslow, 1971) ◦ Podejście holistyczne; w pewnym sensie łączy poprzednie modele ◦ Źródłem motywacji są wewnętrzne procesy nazywane potrzebami ◦ Potrzeby niedoboru i potrzeby wzrostu

4  Nazywana także Humanistyczną Teorią Motywacji Wzrostu lub Hierarchią Potrzeb Maslowa  Aby odczuwać potrzeby wyższego rzędu muszą być zaspokojone potrzeby niższego rzędu  Potrzeby są wrodzone, ale wartości kulturowe wpływają na sposób ich wzbudzania i ich ekspresję

5 Potrzeby poznawcze (rozumienia świata, ciekawość) Potrzeby estetyczne (harmonii i porządku) Potrzeby fizjologiczne (np. wody, pożywienia, powietrza) Potrzeby bezpieczeństwa (schronienia i zabezpieczenia) Potrzeby przynależności (miłości, bycia w grupie) Potrzeby transcendencji (łączności ze wszechświatem, istotą wyższą) Potrzeby samorealizacji (bycia tym wszystkim czym jesteśmy zdolni się stać) Potrzeby szacunku (prestiżu, kompetencji) Potrzeby wzrostu Potrzeby niedoboru

6 Proces regulacji, który steruje czynnościami człowieka tak, aby doprowadziły one do określonego efektu:  zmiana w fizycznym i społecznym stanie rzeczy  zmiana w sobie  zmiana własnego położenia fizycznego lub społecznego

7 Czynności motywowane mają charakter intencjonalny (dążenie do celu) i określają siłę dążeń oraz ich kierunek  Przyczyny powstawania motywacji: ◦ niezaspokojenie potrzeb ◦ pobudzenie wzorców afektywnych (ból, strach) ◦ czynniki zakłócające czynności (stres, frustracja) ◦ Czynniki poznawcze:  sformułowanie zadania  zaktywizowanie zainteresowań  zaktywizowanie wartości

8  Emocja, jako wskazówka, że dzieje się coś ważnego ◦ dzięki emocji pojawia się motyw, czyli gotowość do działania w określonym kierunku  Prawa Yerkesa-Dodsona ◦ I prawo: wraz ze wzrostem pobudzenia wzrasta sprawność działania do pewnego optymalnego poziomu ◦ II prawo: rodzaj zadania wpływa na wielkość optymalnego poziomu pobudzenia. Dla zadań złożonych optymalny poziom motywacji jest niższy niż przy wykonywaniu zadań prostych sprawność motywacja sprawność motywacja

9  Teoria psychologicznej zmiany ukierunkowania (M. Apter, 1989) – stan teliczny i parateliczny  Stan teliczny – ukierunkowanie na realizację określonego celu, ◦ satysfakcja wiąże się z osiągnięciem celu lub faktem jego przybliżania się  Stan parateliczny – ukierunkowanie na samą aktywność a nie na jej wynik, ◦ satysfakcja związana jest z samym działaniem (zdarzają się skrajne formy – zapomnienie o „całym świecie”)

10  Ciekawość – preferencja nowości (często jest silniejszym motywem niż inne bardziej podstawowe potrzeby)  Oczekiwania (w sytuacjach sprawnościowych; w losowych mamy przewidywania) – uwzględnia nasz osobisty wkład w rezultat  Aspiracje – pragnienie, dążenie do upragnionego wyniku (uwzględnia własny wysiłek)  Marzenia – pragnienie celu (bez uwzględnienia własnego wysiłku) może przeistoczyć się w myślenie życzeniowe (nierealistyczny optymizm)  Niezgodność poznawcza – dysonans poznawczy

11  Gdy pojawia się znaczna odległość między pragnieniem i gratyfikacją  Mechanizmy podtrzymujące działanie: ◦ Mechanizm „magicznej połowy” ◦ Mechanizm segmentyzacji i zwielokrotnienia gratyfikacji (dzielenie na części) ◦ Odwrócenie uwagi od gratyfikacji, skupienie na celu poznawczym

12  Brak wpływu na przebieg zdarzeń  Brak wiedzy o postępach  Brak postępu  Spadek prawdopodobieństwa osiągnięcia celu  Brak oczekiwanych gratyfikacji (a nawet możliwość poniesienia straty)  Nasycenie gratyfikacjami w mechanizmie zwielokrotnienia gratyfikacji  Zbyt wysoka motywacja wyjściowa (wypalenie)  Lęk przed niepowodzeniem, lęk przed sukcesem (samo-utrudnianie)  Znudzenie  Zmiana ważności celu, cel konkurencyjny

13  Porównanie wyniku oczekiwanego i wyniku osiągniętego (gdy mamy pełną informację o wyniku) – gdy zadanie ma jedno, dobrze określone wykonanie  Informacja od innych (już wystarczy)  Nasycenie się jednorodną stymulacją  Poczucie „dobrej struktury” – gdy zadanie jest „otwarte”, nie ma dobrze określonego wykonania

14 Siła motywacji zależy od (Atkinson, 1972): atrakcyjności celu (W) prawdopodobieństwa osiągnięcia celu (P) M = f (W, P) gdy W = 0, to M = 0 gdy P = 0, to M = 0 Atrakcyjność celu:  wielkość celu  jakość celu  wcześniejsze doświadczenia  dostępność celu  dystans psychologiczny celu Prawdopodobieństwo:  ocena materialnych warunków działania  ocena społecznych warunków działania  ocena osobistych warunków działania

15 Atrakcyjność celu wpływa na subiektywne prawdopodobieństwo  Im bardziej atrakcyjny cel, tym bardziej : ◦ przeceniamy małe prawdopodobieństwo jego osiągnięcia ◦ niedoceniamy dużego prawdopodobieństwa jego osiągnięcia

16 M ogólna = f (Mid, Mit, Mik, Mic)  Mid – motyw dominujący (+)  Mit – motyw towarzyszący (+)  Mik – motyw konkurencyjny (-)  Mic – motyw podtrzymujący (+) lub hamujący (-)  Konflikt motywów ◦ dążenie-dążenie, wybór między dwiema pozytywnymi możliwościami ◦ unikanie-unikanie, wybór między dwiema negatywnymi możliwościami ◦ dążenie-unikanie, wybór możliwości wywołującej ambiwalentne uczucia

17 Motywacja wewnętrzna (Hunt, 1965; Deci,1971) Motywacja osiągnięć McClelland, 1953; Atkinson, 1974)  Nagroda (pozytywne odczucia) zawarta jest immanentnie w wykonywanym zadaniu  Nagrody zewnętrzne zmniejszają motywację wewnętrzną  Tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości  Jest to związane z odczuwaniem pozytywnych emocji w sytuacjach zadaniowych, spostrzeganych jako wyzwanie  Dwa cele podjęcia zadania ◦ orientacja na poziom wykonania (lepszy od innych) ◦ orientacja na mistrzostwo (niezależnie od innych)


Pobierz ppt "Termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za: ◦ uruchomienie zachowania ◦ ukierunkowanie zachowania ◦ podtrzymanie zachowania ◦"

Podobne prezentacje


Reklamy Google