Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszulanki do Rybnika przybyły w 1923 roku Pracowały, prowadząc różne typy szkół dla dziewcząt, z przerwą na okres okupacji niemieckiej do 1962 roku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszulanki do Rybnika przybyły w 1923 roku Pracowały, prowadząc różne typy szkół dla dziewcząt, z przerwą na okres okupacji niemieckiej do 1962 roku,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Urszulanki do Rybnika przybyły w 1923 roku

4 Pracowały, prowadząc różne typy szkół dla dziewcząt, z przerwą na okres okupacji niemieckiej do 1962 roku, kiedy szkoła została zamknięta przez władze komunistyczne

5 Po 20 latach przerwy, w 1982 roku zostało rewindykowane Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące

6 W 2001 roku powstało publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek

7 1 września 2003 rok – to dzień wprowadzenia do liceum i gimnazjum koedukacji

8 Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku to publiczne, koedukacyjne szkoły katolickie

9 Modernistyczny budynek szkoły, w projekcie którego miał swój udział słynny architekt Karol Schayer jest przestronny

10 Słonecznie, czysto, wygodnie…

11 Szkoła liczy obecnie 437 uczniów

12 144 licealistów: 99 dziewczyn i 45 chłopaków

13 253 gimnazjalistów: 154 dziewczyny i 99 chłopaków

14 40 pierwszaków SP: 21 dziewczyn i 19 chłopaków

15 Uczniowie szkoły podstawowej swoje zajęcia mają w osobnym, świeżo wyremontowanym budynku

16 Bezpieczeństwo, przytulna, rodzinna atmosfera

17 Mundurki galowe i codzienne na lato i zimę

18 Grono pedagogiczne tworzy 47 nauczycieli: 40 kobiet (w tym 6 sióstr) oraz 7 mężczyzn wszyscy z pełnym przygotowaniem do pracy w szkole

19

20

21 Młodzież ma zapewnioną fachową pomoc pielęgniarki, pedagoga i psychologa

22 Personel pomocniczy to 18 osób, w tym 3 siostry

23

24 Prężnie działają Samorządy Uczniowskie Gimnazjum i Liceum ze swoimi Opiekunami: Siostrą Arletą Duszyńską i Panią Dominiką Zdrzałek – organizatorzy wielu imprez i uroczystości

25 Sale lekcyjne są dobrze wyposażone

26 Mamy 21 gabinetów lekcyjnych, w każdym jest KOMPUTER z dostępem do INTERNETU

27 Wszystkie pracownie są wyposażone w PROJEKTORY MULTIMEDIALNE i ekrany elektryczne

28 W 17 gabinetach korzystamy z nowoczesnych TABLIC INTERAKTYWNYCH

29 W 9 gabinetach są aktywnie wykorzystywane WIZUALIZERY

30 Rodzice i Uczniowie mają stały dostęp do informacji o osiągnięciach w nauce dzięki temu, że szkoła prowadzi Dziennik Elektroniczny

31 Stałym wyposażeniem pracowni są magnetofony, TV, video, DVD

32 Dysponujemy dwiema, dobrze wyposażonymi pracowniami do nauki języków obcych

33 Od niedawna oprócz sali gimnastycznej i boiska mamy siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń

34 Sprawnie funkcjonuje biblioteka szkolna 25 tys. książek, ok. 20 tytułów czasopism, katalog komputerowy, 8 komputerów, 4 drukarki, skaner…

35 W klasopracowniach i w bibliotece zgromadzono zestawy podręczników szkolnych, z których uczniowie korzystają w czasie lekcji – nie muszą nosić ich z domu

36 Każdy uczeń w szatni ma swoją zamykaną na klucz szafkę

37 W stołówce szkolnej można codziennie wypić nieodpłatnie gorącą herbatę lub mleko

38 Jest stały dostęp do wody mineralnej oraz do automatu z kanapkami i napojami

39 Szczególnym miejscem jest kaplica szkolna, do której uczniowie mają stały dostęp

40 Uroczystość świętej Urszuli – święto patronalne szkoły – przeżywamy w kościele parafialnym

41 Szkoła od wielu lat prowadzi stałe wymiany z Francją, Niemcami i z Włochami Hildesheim Lecco

42 W ramach programu Comenius współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii Czechy – Slavkov u Brna Niemcy - Bochum Włochy - Lecco Francja – Mazamet Wielka Brytania - Sheffiled Szwajcaria - Genewa

43 Praca z uczniem zdolnym, to: przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad

44 … konsultacje, indywidualny tok nauki…

45 W 2010 roku, w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich nasze LO zajęło: - 16 miejsce w województwie, - 118 miejsce w kraju W 2011 roku – 38 miejsce w województwie W 2013 roku: - 3 miejsce w Rybniku – 22 miejsce w województwie - 213 miejsce w Polsce

46 Porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych naszych uczniów z uczniami Polski i województwa śląskiego w 2012 roku

47 Nasze gimnazjum i liceum, ze względu na Edukacyjną Wartość Dodaną, która w sposób graficzny przedstawia wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania w szkole, są niezmiennie SZKOŁĄ SUKCESU

48 W naszej szkole mamy liczne grono laureatów różnych konkursów i olimpiad

49 Ilość finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

50 Uczniowie angażują się w liczne zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe, sportowe, artystyczne…

51 Liczne, różnorodne koła zainteresowań…

52 Dla chętnych: Grupa Ewangelizacyjna Obecność, Urszulańskie i Sercańskie Dni Młodych, rekolekcje…

53 Nasza drużyna Tchoukballa – Ursus Rybnik

54 Szkolna gazetka „Carpe Diem”

55 Włączamy się w akcję Góra Grosza oraz w zbiórkę nakrętek i telefonów komórkowych

56 By chronić środowisko naturalne zbieramy zużyte tonery i baterie

57 Jest też czas na zabawę i wycieczki…

58 Uczniowie bawią się na dyskotece podczas Andrzejek i w karnawale

59 Studniówka co roku odbywa się w oryginalnej, z dużym zaangażowaniem przygotowanej scenerii

60 W czerwcu klasy wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki

61 Tradycją szkoły stały się coroczne pielgrzymki do Rzymu maturzystów i klas III gimnazjum

62 Przedmiotowe wyjazdy edukacyjne

63 13 maja 2012 trzech absolwentów naszego liceum przyjęło święcenia kapłańskie

64 Strona internetowa szkoły www.urszulanki.rybnik.pl www.urszulanki.rybnik.pl

65 Strona internetowa biblioteki: www.bibliofilur.republika.pl www.bibliofilur.republika.pl

66


Pobierz ppt "Urszulanki do Rybnika przybyły w 1923 roku Pracowały, prowadząc różne typy szkół dla dziewcząt, z przerwą na okres okupacji niemieckiej do 1962 roku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google