Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIORIN Bydgoszcz. Powiat Bydgoski ziemski – 2011 r. (1 ognisko) Powiat Toruński ziemski 2009 r. (1 ognisko) 2010 r. (1 ognisko) 2011 r. (1 ognisko) Powiat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIORIN Bydgoszcz. Powiat Bydgoski ziemski – 2011 r. (1 ognisko) Powiat Toruński ziemski 2009 r. (1 ognisko) 2010 r. (1 ognisko) 2011 r. (1 ognisko) Powiat."— Zapis prezentacji:

1 WIORIN Bydgoszcz

2 Powiat Bydgoski ziemski – 2011 r. (1 ognisko) Powiat Toruński ziemski 2009 r. (1 ognisko) 2010 r. (1 ognisko) 2011 r. (1 ognisko) Powiat Toruński grodzki 2008 r. (1 ognisko) 2011 r. (1 ognisko) 2013 r. (1 ognisko) Wykrycia Synchytrium endobioticum na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w latach Powiat chełmiński ziemski – 2013 r. (1 ognisko)

3 Powiat Toruński grodzki Miasto Toruń (3 ogniska) Powiat Toruński ziemski gm. Wielka Nieszawka m. Mała Nieszawka (2 ogniska) Powiat Bydgoski ziemski gm. Solec Kujawski m. Solec Kujawski (1 ognisko) Powiat Toruński ziemski gm. Zławieś Wielka m. Siemoń (1 ognisko) Wykrycia Synchytrium endobioticum na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w latach Powiat Chełmiński ziemski gm. Unisław (1 ognisko)

4 Lp.RokIlość pól Powierzchnia w ha w tym wykrycia Ilość pólPowierzchnia w haMiejscowośćIlość zarodni , ,2318 Mała Nieszawka 0,002 zarodni w 1 g gleby ,114,5 Mała Nieszawka 0,01 żywych zarodni oraz 0,02 martwych zarodni w 1 g gleby ,82110,7 Siemoń 0,0006 zarodni w 1 g gleby , ,9800 RAZEM232765,48323,2 zwiększony monitoring Powiat wyrejestrowany – rozporządzenie MRiRW r.

5

6

7 LP Nr prób ki IHA R- PIB Nr dokume ntu Gmina Miejscow ość Test doniczko wy wg PM 3/59 Metod a GL wg PM 7/28 Metoda pierścieni owa Wynik końcowy 1 #54/ 09 54/2009 Wielka Nieszawka Mała Nieszawka negatywny nie testow. negatywny Żywe zarodnie (0,004/g), brak narośli. Koniec doświadczeń #1/1 0 31/2010 Wielka Nieszawka Mała Nieszawka nie testow. pozytywnyPatotyp 2(Ch1). 3 #17/ 10 55/2010 Wielka Nieszawka Mała Nieszawka nie testow. negatywny Pojedyncze żywe zarodnie. Zbyt mała liczba zarodni dla m. pierścieniowej. Koniec doświadczeń #9/1 1 60/2011 Zławieś Wielka Siemońnie testow. negatywny Brak żywych zarodni, pojedyncze puste. Koniec doświadczeń

8 Lp.RokIlość pól Powierzchnia w ha w tym wykrycia Ilość pól Powierzchnia w ha MiejscowośćIlość zarodni ,0513,52Toruń, ul. Łąkowa 0,04 zarodni na 1 g gleby , , ,2322,08, 0,50 Toruń, ul. Przy Grobli 0,02 zarodni w 1 g gleby, 0,01 zarodni w 1 g gleby Wszystkie pola przebadano w 2011 r ,6210,38 Toruń, ul. Turystyczna 0,03 zarodni w 1 g gleby RAZEM5446,6844 zwiększony monitoring Powiat wyrejestrowany – rozporządzenie MRiRW r.

9

10 LP Nr próbk i IHAR- PIB Nr dokumen tu GminaMiejscowość Test doniczkowy wg PM 3/59 Metoda GL wg PM 7/28 Metoda pierścieniowa Wynik końcowy 1 #16/ 08 16/2008Toruń negatywny nie testow. negatywny Brak żywych zarodni w ziemi. Koniec doświadczeń #3/1147/2011Toruń nie testow. negatywny Brak żywych zarodni lub pojedyncze puste. Koniec doświadczeń #4/1147/2011Toruń nie testow. negatywny Do 10 zarodni w 1 kg gleby ale S. succisae!?? m. pierścieniowa negatywna. Koniec doświadczeń #1/1 3 44/2013Toruń nie testow. w trakcie Są żywe zarodnie i sporo pustych. Inkubacja na odm. Evora. Z następnej partii ziemi inokulum będzie testowane na b. czułej odm. Morene.

11 Lp.RokIlość pól Powierzchnia w ha w tym wykrycia Ilość pól Powierzchnia w ha MiejscowośćIlość zarodni , , , ,0230,97, 1,0, 1,0Solec Kujawski 0,01 zarodni w 1 g gleby, 0,02 zarodni w 1 g gleby, 0,02 zarodni w 1 g gleby , ,2400 RAZEM658752,9532,97 zwiększony monitoring Powiat wyrejestrowany – rozporządzenie MRiRW r.

12 2011

13 LPLP Nr próbki IHAR- PIB Nr doku mentu Gmina Miejscow ość Test donicz kowy wg PM 3/59 Metoda GL wg PM 7/28 Metoda pierścieniowa Wynik końcowy 1#6/11 50/201 1 Solec Kujawski nie testow. negatywny Brak żywych zarodni, pojedyncze puste. Koniec doświadczeń #7/11 50/201 1 Solec Kujawski nie testow. negatywny 1 żywa zarodnia, 5 splazmolizowanych, 13 pustych/1kg ziemi. Koniec doświadczeń #8/11 50/201 1 Solec Kujawski nie testow. negatywny Brak żywych zarodni, pojedyncze puste. Koniec doświadczeń

14 Lp.RokIlość pól Powierzchnia w ha w tym wykrycia Ilość pól Powierzchnia w ha MiejscowośćIlość zarodni , , , , , ,2118,5Kokocko 0,002 zarodni na 1 g gleby RAZEM881893,3618,5 LPLP Nr prób ki IHA R- PIB Nr dokum entu Gmina Miejscow ość Test doniczk owy wg PM 3/59 Metoda GL wg PM 7/28 Metoda pierścienio wa Wynik końcowy 1 102/201 3 Unisła w KokockoW trakcie badań Powiat wyrejestrowany – rozporządzenie MRiRW r.

15 2013

16 Powiat Grudziądzki Powiat Bydgoski Powiat Chełmiński Powiat Toruński Powiat Włocławski Do r. skontrolowano 10 miejsc i pobrano 19 prób

17  Na 8 czynnych ognisk grzyba Synchytrium endobioticum, aż 7 z nich znajduje się na terenach zalewowych rzeki Wisły.  Małe nasilenie zarodni powoduje trudności z określeniem patotypu raka ziemniaka przez IHAR Radzików.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WIORIN Bydgoszcz. Powiat Bydgoski ziemski – 2011 r. (1 ognisko) Powiat Toruński ziemski 2009 r. (1 ognisko) 2010 r. (1 ognisko) 2011 r. (1 ognisko) Powiat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google