Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza wyników sprawdzianu ‘2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach – XI 2014 – XI 2014 Opracował: J. Pierzchała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza wyników sprawdzianu ‘2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach – XI 2014 – XI 2014 Opracował: J. Pierzchała."— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza wyników sprawdzianu ‘2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach – XI 2014 – XI 2014 Opracował: J. Pierzchała

2 Wyniki sprawdzianu `2014 – arkusz standardowy 1. Rozkład punktów w szkole

3 3 2.1 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej - tabela

4 4 2.1 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej - wykres

5 5 2.2 Wyniki szkół na znormalizowanej skali staninowej - tabela

6 6 2.2 Wyniki szkół na znormalizowanej skali staninowej - wykres

7 7 3. Podstawowe dane statystyczne Stopnie opanowania umiejętności przez uczniów – łatwość zestawu

8 8 3. Łatwość standardów

9 9 4. Łatwość badanych czynności – wykres dla szkoły

10 10 4. Łatwość badanych czynności - wykres

11 11 4. Łatwość badanych czynności - wykres

12 12 4. Łatwość badanych czynności - wykres zadania wieloczynnościowe

13 13 5. Analiza jakościowa – sortowanie zadań ze względu na łatwość

14 14 6. Porównanie wyników Wyniki średnie uzyskane przez uczniów:

15 15 6. Porównanie wyników Wyniki średnie uzyskane przez uczniów:

16 16 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów ze sprawdzianu w roku szkolnym 2014 WskaźnikiWyjaśnienie Wartość wskaźnika Komentarz Liczba piszących 15 15 uczniów rozwiązywało zadania z zestawu standardowego Łatwość zestawu Jest stosunkiem liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 0,68 Egzamin okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów Szkoły w Krowiarkach. Średnia arytmetyczna (M) Jest sumą wszystkich uzyskanych wyników podzieloną przez ich liczbę 27,3 Statystyczny uczeń uzyskał 27,3 punktów na 40 możliwych. Oznacza to, że statystyczny uczeń opanował 68% czynności mierzonych na egzaminie. Mediana (Me)Jest to wynik środkowy spośród wyników uporządkowanych rosnąco lub malejąco. 28 Środkowy uczeń w uporządkowanym rosnąco lub malejąco rozkładzie wyników uzyskał 28 punktów. Stanowi to 70% całości

17 17 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów ze sprawdzianu w roku szkolnym 2014 WskaźnikiWyjaśnienie Wartość wskaźnika Komentarz Modalna (Mo) Jest to wynik, który w danej grupie powtarza się najczęściej. Najwyższy wynik 35 Najwyższy wynik uzyskał 1 uczeń Najniższy wynik 9 Najniższy wynik uzyskał 1 uczeń. Rozstęp wyników Jest różnicą między wynikiem maksymalnym a minimalnym 26 Uczniowie uzyskiwali wyniki w zakresie od 9 do 35 punktów. Odchylenie standardowe Jest miarą rozproszenia wyników uczniów w odniesieniu do wyniku średniego 6,6 Około 73% uczniów uzyskało wynik zawierający się w przedziale między 20 a 33 punkty. 32

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22


Pobierz ppt "1 Analiza wyników sprawdzianu ‘2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach – XI 2014 – XI 2014 Opracował: J. Pierzchała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google