Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kusch Marta I F FIZYKA JĄDROWA. Fizyka Jądrowa Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego.jądra atomowego Zajmuje się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kusch Marta I F FIZYKA JĄDROWA. Fizyka Jądrowa Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego.jądra atomowego Zajmuje się."— Zapis prezentacji:

1 Kusch Marta I F FIZYKA JĄDROWA

2 Fizyka Jądrowa Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego.jądra atomowego Zajmuje się badaniami doświadczalnymi, teoretycznymi oraz zastosowaniem techniki jądrowej.

3 Rodzaje Wyróżniamy energetyka broń jądrowa W wyniku prowadzonych badań powstały również inne zastosowania: - rezonans magnetyczny - implantowanie jonowe - datowanie itp.

4 Wytworzone przez człowieka są: zakłady produkujące i dystrybuujące izotopy akceleratory reaktory jądrowe defektoskopy i czujniki dymu zawierające źródła izotopowe aparaty rentgenowskie nieostrożny transport odpadów składowiska odpadów promieniotwórczych materiały budowlane uzyskane z popiołów elektrociepłowni zamknięte - odznaczające się szczelną obudową uniemożliwiającą rozproszenie się materiałów promieniotwórczych otwarte - mogące emitować pyły, gazy, roztwory radionuklidów i ich związki Źródła promieniowania Źródła promieniowania dzieli się na:

5 Elementy fizyki jądrowej Promieniotwórczość naturalna Alfa Beta Gamma

6 Budowa jądra atomowego Jądro atomowe składa się z dodatnio naładowanych cząstek - protonów, oraz z cząstek obojętnych – neutronów. W fizyce jądrowej i cząstek elementarnych masę obiektów mikroskopowych wyrażamy w jednostkach energii na podstawie znanego wzoru Einsteina: E=mc 2

7

8 Odkrycie jądra atomowego W 1909 roku odbył się najważniejszy eksperyment przeprowadzony przez Ernesta Rutherforda i jego współpracowników. Hans Geiger i Ernest Marsden ostrzelali cienką złotą folię promieniowaniem alfa. Według uznawanego wówczas modelu Thomsona, cząstki alfa powinny przechodzić prosto lub zmieniając nieznacznie kierunek ruchu, ale nie mogą odbijać się od atomów. Okazało się, że znaczna cześć cząsteczek alfa przechodzi bez zmiany kierunku ruchu, ale część cząstek odbijała się od folii.promieniowaniem alfamodelu Thomsona Odkrycie umożliwiło zbudowanie nowego modelu (model atomu Rutherforda), w którym atom składa się z niewielkiego, w stosunku do rozmiarów atomu, jądra skupiającego większość masy atomu i jego ładunek dodatni oraz powiązanych z jądrem elektronów, które miałyby równoważyć ładunek jądra.model atomu Rutherforda

9

10 Własności jąder atomowych Składa się z: Nukleonów, tj. dwóch rodzajów cząstek: protonów i neutronów. Inna nazwa jądra atomowego to nuklid. Izotopy to jądra atomowe, które mają tyle samo protonów, a różną liczbę neutronów. Izotopy mają takie same własności chemiczne. Izobary to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę masową, a różną liczbę atomową. Izotony to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę neutronów, a różną liczbę protonów.

11 Zajmuje się wieloma interesującymi zagadnieniami, jest wiele pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Najlepszym sposobem odkrywania praw przyrody jest wykonywanie szczegółowych badań teoretycznych i doświadczalnych w warunkach ekstremalnych. Taki rodzaj badań jest poważnym testem modeli teoretycznych, które są sformułowaniami obecnego stanu wiedzy, bądź roboczymi hipotezami dotyczącymi przedmiotu badań. Naukowcy badają jądra egzotyczne o niewielkiej stabilności, a także jądra o wysokim spinie, dużej deformacji i wysokiej temperaturze. Współczesna fizyka jądrowa

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka_jądrowa http://www.epomoce.pl/fizyka_jadrowa http://www.iwiedza.net/wiedza/111.html http://www.ncbj.gov.pl/node/947 Z dnia 18.04.2013r.


Pobierz ppt "Kusch Marta I F FIZYKA JĄDROWA. Fizyka Jądrowa Jest to dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego.jądra atomowego Zajmuje się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google