Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola

2 Plan wystąpienia Wyniki ewaluacji zewnętrznych w przedszkolach;
Wyniki kontroli planowych; Wyniki kontroli doraźnych (w ujęciu całościowym); Informacje o monitorowaniu szkół i placówek Przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci; Realizacja podstawy programowej.

3 Ewaluacja zewnętrzna – informacje ogólne
Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 467 ewaluacji, w tym: 43 ewaluacji całościowych, 424 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.

4 Ewaluacje zewnętrzne – przedszkola
1. Ewaluacje całościowe Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 35 Razem: 123 ewaluacji zewnętrznych.

5 Zestawienie poziomów spełniania wymagań - przedszkola
Wymagania wobec przedszkoli (źródło: Rozporządzenie MEN z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A 14 4 2 6 1 5 35 B 9 43 70 7 53 40 10 19 278 C 25 8 20 3 88 D E

6 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w przedszkolach wskazujące na ich sukcesy:
1. Rozwiązania organizacyjne dostosowane są do potrzeb wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych dzieci; kształtuje się także postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. 2. Członkowie społeczności przedszkolnej tworzą dobrą atmosferę, przestrzegają ustalonych wspólnie zasad. 3. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

7 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w przedszkolach wskazujące na występujące trudności:
1. Nie jest powszechne w przedszkolach indywidualizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji w stosunku do każdego dziecka. 2. W pracy z dziećmi w niewielkim stopniu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. 3. Znajomość podstawy programowej pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) nie jest rzeczą powszechną wśród nauczycieli przedszkoli.

8 Kontrole planowe w przedszkolach:
1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów/dzieci niepełnosprawnych – 31 przedszkoli; 2. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu - 76 przedszkoli.

9 Kontrole doraźne - dane ogólne:
Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a)  na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: ·  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 3 2 1 7 ·    prokuratury ·    Rzecznika Praw Obywatelskich ·    rodziców 20 66 19 6 113 ·    uczniów ·    nauczycieli 5 ·    Rzecznika Praw Dziecka 14 21 23 59 ·   innych podmiotów 65 11 8 12 122 b)   na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 31 73 54 27 16 220 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 88 229 112 37 530

10 Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych:
Należy wspomagać dyrektorów przedszkoli w zakresie: 1) przestrzegania przez przedszkola zapisów prawa w zakresie liczby dzieci w oddziałach; 2) prawidłowości zapisów w statutach przedszkoli; 3) tworzenia i modyfikowania programów wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zajęć dodatkowych; 4) organizacji współpracy przedszkoli z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie związanym z organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

11 Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych (c.d.):
1. Istnieje potrzeba organizacji narad lub warsztatów dla dyrektorów dotyczących: - zmian w prawie oświatowym; - właściwej interpretacji przepisów, w tym będącej przedmiotem kontroli planowych; 3. Należy wzmocnić nadzór pedagogiczny nad współdziałaniem szkół/przedszkoli z rodzicami, gdyż wiele sygnałów wskazuje na brak właściwego reagowania szkoły na informacje otrzymywane od rodziców oraz na brak umiejętności rozwiązywania powstających konfliktów pomiędzy rodzicami a szkołą/przedszkolem.

12 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci (realizacja luty-kwiecień 2014 r.) - celem monitorowania była ocena stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci, w tym sześciolatków przez dyrektorów, rady rodziców i wizytatorów. Za pomocą ankiet sprawdzano, czy szkoły mają odpowiednie przygotowanie, czy też są zadania, które dyrektorzy, nauczyciele i samorządy muszą dopracować, jak najlepiej wykorzystując czas do 1 września 2014 roku.

13 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci
1. Liczba publicznych szkół podstawowych w woj. wielkopolskim objętych monitorowaniem ; 2. Liczba szkół, w których w trakcie monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich zostały stwierdzone nieprawidłowości - 23; 3. Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych w związku z wynikami monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich - 6* * Zrealizowane do r. Pozostałe kontrole odbędą się w okresie do r.

14 Monitorowanie realizacji podstawy programowej (realizacja w toku)
- monitorowaniem objęto między innymi po 15% publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego; - celem monitorowania jest pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google