Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie programu „Zrozumieć i odczuć” w ramach Partnerstwa na Rzecz rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie programu „Zrozumieć i odczuć” w ramach Partnerstwa na Rzecz rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”"— Zapis prezentacji:

1

2 Przedstawienie programu „Zrozumieć i odczuć” w ramach Partnerstwa na Rzecz rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” w latach 2006, 2007 i 2008 Prezentacja partnera nr 9 Miasta Suwałki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Autor prezentacji: koordynator programu dyrektor mgr psycholog Małgorzata Osowska PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

3 Wprowadzenie w problematykę programu profilaktycznego „ Człowiek chory psychicznie doświadcza zarówno cierpień fizycznych jak i psychicznych. Dramatem, jądrem cierpienia staje się niezrozumienie jego choroby wplecionej w całość jego egzystencji. Dokuczliwe objawy psychiczne stają się powodem całkowitego osamotnienia- poprzez ucieczkę jego najbliższych od niego samego. Odrzucenie, izolacja a w ostateczności pogłębianie poczucia niezrozumieni e, nasilenie samotności przynosi w istocie tylko nasilenie objawów psychotycznych ”. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

4 Wprowadzenie w problematykę programu profilaktycznego „ Różnego rodzaju formy leczenia: od psychoterapii po farmakoterapię nie dadzą ostatecznie zadawalających wyników,jeśli nie zaakceptujemy chorego. Musimy dać mu wyraźnie odczuć nasze głęboko pozytywne uczucia żywione do niego.Nie obawiajmy się codziennych prostych gestów np. serdeczności aż po uczucia głębsze ”. lek. Maciej T. Smarżewski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

5 Geneza i cel programu Cytowane przesłanie stało się inspiracją do uświadomienia społeczeństwu lokalnemu od dzieci w wieku 6 lat, aż do maturzystów i równolegle ich rodzicom i nauczycielom konieczności godnego traktowania ludzi wracających do zdrowia po chorobie psychicznej. Godność człowieka i szacunek do człowieka chorego można wykształcić poprzez zrozumienie i empatyczne odczucie sytuacji, w której często bywa człowiek chory psychicznie, powracający do normalnego życia. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

6 Geneza i cel programu Celem wykładów edukacyjnych dla dorosłych (nauczyciele i rodzice) i równoległych zajęć profilaktyczno – edukacyjno – warsztatowych z uczniami (w każdej grupie wiekowej po 2 godziny) było zwiększenie świadomości zależności samopoczucia i bycia potrzebnym społeczeństwu, tych ludzi (beneficjentów ostatecznych) poprzez zwiększenie naszej wrażliwości i akceptacji wobec nich. Odbywało się to w postaci przekazania najprostszych informacji (dostosowanych do poziomu wieku odbiorcy) o chorobach psychicznych. Przełamując więc tabu choroby psychicznej, istniejące wśród społeczeństwa, umożliwiamy efektywne otwarcie się na drugiego człowieka, dajemy mu szansę na pełny powrót do społeczności ludzi otwartych i chcących żyć we wspólno cie. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

7 Materiał i metody – wykład „Człowiek chory psychicznie, jego powrót do zdrowia zależy od wrażliwości i akceptacji każdego za nas” – prezentacja lek. M.T. Smarżewski Ukazanie olbrzymiego brzemienia noszonego przez chorego człowieka psychicznie poprzez prezentację wybranych zaburzeń psychicznych z ich interpretacją objawową ma pokazać tzw. zdrowej części społeczeństwa ogrom cierpienia, z jakim musi na co dzień zderzyć się chory. Objawy psychotyczne nie zawsze wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia i życia otoczenia,jeśli zaś dodatkowo będziemy umieli efektywnie pomóc w leczeniu dążąc do ponownego powrotu po wymaganej izolacji chorego. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

8 Materiał i metody – zajęcia Prowadzenie – pracownicy PPP w Suwałkach – realizacja scenariuszy opracowanych wspólnie w koordynacji M. Osowskiej. Realizacja – metody aktywne. Czas trwania – 2 godz. lekcyjne w każdej grupie. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

9 Realizacja programu Planowana realizacja Programu „Zrozumieć i odczuć” to: I. Rok szkolny 2005/2006: klasy od 0 do 6 włącznie, z terenu miasta Suwałk; II. Rok szkolny 2006/2007: klasy 0 oraz II i III gimnazjum z terenu miasta Suwałk, a także od 1.02.2007, klasy od 0 do III gimnazjum włącznie, na terenie okolicznych gmin; III. Rok szkolny 2007/2008: klasy (0-sześciolatki) oraz II i II szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Suwałk i okolicznych gmin oraz klasy od 0 do VI ze szkół podstawowych okolicznych gmin PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

10 Realizacja wykładu edukacyjnego w szkole gminnej PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

11 c.d. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

12 lekarz Maciej T. Smarżewski Pyt. 1. „Czy treść wykładu zmieniła korzystnie mój dotychczasowy pogląd na temat chorób psychicznych? Czy poszerzyła świadomość na temat sposobu funkcjonowania osób chorych psychicznie w społeczności lokalnej?” PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

13 c.d. Pyt. 2. „Czy treść wykładu uświadomiła mi fakt, że powrót do zdrowia osób chorych psychicznie zależy od naszej postawy (wrażliwości i akceptacji) wobec tych osób w naszej społeczności lokalnej?” PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

14 Realizacja zajęć edukacyjno – warsztatowych – w szkole podstawowej (IV - VI) PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

15 c.d. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

16 c.d. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

17 c.d. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

18 c.d. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

19 Pytanie ankietowe we wszystkich grupach wiekowych  Pytanie: Czy te zajęcia pomogły Ci lepiej zrozumieć sytuacje osoby chorej? PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

20 Wnioski Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wskazują na istotnie wysokie lepsze zrozumienie sytuacji osoby chorej (po przeprowadzonych zajęciach),. Powrót chorego psychicznie do społeczeństwa lokalnego nie jest możliwy bez pełnej akceptacji przez nas jego samego, a także zrozumienia jego brzemienia, jakie musi nieść. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

21 Wnioski Odrzucenie tabu choroby psychicznej, wzmocnienie poczucia bycia z chorym w różny sposób, zauważanie jego obecności, umożliwi mu z pewnością nie tylko szybki powrót do ogółu, ale i wzmocni wiarę w cele, jakie być może sobie ten chory postawił. Zmiana postawy jest procesem. Nikt nie jest w stanie w czasie dwugodzinnej edukacji dokonać tej zmiany. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

22 c.d. Natomiast proces zmiany postawy wobec osoby wracającej po kryzysie psychicznym rozpoczął się. Świadczą o tym: a) Wyniki przeprowadzonych ankiet we wszystkich grupach objętych zajęciami, b) Aktywne dyskusje po zajęciach, c) Indywidualne rozmowy uczestników zajęć z osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia. PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

23 KONIEC Dziękujemy za uwagę !!! PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH


Pobierz ppt "Przedstawienie programu „Zrozumieć i odczuć” w ramach Partnerstwa na Rzecz rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google