Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1949 -2007- 2014 Misja Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, integracja i aktywizacja społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1949 -2007- 2014 Misja Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, integracja i aktywizacja społeczności."— Zapis prezentacji:

1 1949 -2007- 2014 Misja Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej dla rozwiązywania problemów w zakresie spraw społecznych, kultury, budowania tożsamości regionalnej, postaw ekologicznych poprzez różne formy dostarczania informacji, edukacji i szeroko rozumianej współpracy. Wizja Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach to nowoczesne centrum kultury, informacji i edukacji, atrakcyjne i dostępne dla wszystkich użytkowników, które umożliwia kreatywny rozwój pasji i zainteresowań, dokumentuje tradycje, historię regionu i kraju. Wyposażone w bogaty, tradycyjny i elektroniczny księgozbiór, nowoczesne meble i sprzęt komputerowy.

2 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. A KADEMIA SUKCESU Biblioteka rozpoczęła realizację projektu 17 stycznia 2014 r. Celem podjętych przez Bibliotekę działań był wzrost umiejętności planowania kariery zawodowej u 90 uczniów trzecich klas Gimnazjum w Gorzkowicach. Katalog zadań, który wpisał się w plan działań wspierających młodzież gimnazjalną w wyborze i planowaniu ścieżki kariery zawodowej został określony podczas spotkań partnerskich, w których uczestniczyli : z-ca dyrektora PUP w Piotrkowie Tryb. przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS, przedstawiciele OPS, Urzędu Gminy w Gorzkowicach, Gimnazjum i Biblioteki.

3 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ARSZTATY ZAWODOZNAWCZE "Rynek pracy/Jak umiejętnie poruszać się po lokalnym, regionalnym i międzynarodowym rynku pracy" - uczestnicy warsztatów poznali pojęcie, specyfikę i ogólne zasady funkcjonowania rynku pracy oraz instytucje, które wspierają młodzież w planowaniu ścieżki kariery zawodowej. "Moja praca, moja przyszłość„ - celem warsztatu było uświadomienie gimnazjalistom ich marzeń zawodowych, uruchomienie myślenia dotyczącego przyszłości zawodowej oraz pogłębienie świadomości własnych osiągnięć, umiejętności obierania i precyzowania celów.

4 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ARSZTATY ZAWODOZNAWCZE "Poczucie własnej wartości / budowanie pozytywnego obrazu" - zakres warsztatu obejmował m.in. następujące zagadnienia: autoprezentacja, świadomość słabych i mocnych stron, ukierunkowanie na własny rozwój, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

5 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. PREZENTACJA SERWISU PRACA-ENTER Na ostatnim spotkaniu warsztatowym gimnazjaliści zapoznali się ze wszystkimi komponentami serwisu Praca-Enter, otrzymali informatory oraz przewodniki po serwisie.

6 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W IZYTY STUDYJNE Wizytę w określonym zakładzie pracy poprzedzała wizyta w szkole o profilu niezbędnym do wykonywania pracy w odwiedzanym zakładzie. Odwiedziliśmy KWB Bełchatów i Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie; Ceramikę Paradyż oraz Liceum Plastyczne w Tomaszowie Maz. Dobór odwiedzanych szkół i zakładów pracy ukazał gimnazjalistom możliwość łączenia pasji, zdolności i zainteresowań z pracą zawodową.

7 Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. A KADEMIA S UKCESU Celem działań podejmowanych przez Bibliotekę w ramach Akademii Sukcesu był wzrost umiejętności planowania kariery zawodowej u uczniów trzecich klas Gimnazjum w Gorzkowicach. Gimnazjaliści nabyli wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rynku pracy. Dowiedzieli się jak umiejętnie poruszać się po lokalnym, regionalnym i międzynarodowym rynku pracy. Poznali narzędzia, które umożliwiły im ocenę własnego potencjału, poznania słabych i mocnych stron pod kątem wyboru zawodu. Dostrzegli korzyści płynące z łączenia pracy zawodowej z zainteresowaniami i pasjami.


Pobierz ppt "1949 -2007- 2014 Misja Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, integracja i aktywizacja społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google