Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli gospodarcze wykorzystanie energii mechanicznej płynącej wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli gospodarcze wykorzystanie energii mechanicznej płynącej wody."— Zapis prezentacji:

1 Czyli gospodarcze wykorzystanie energii mechanicznej płynącej wody.
Energia wody Czyli gospodarcze wykorzystanie energii mechanicznej płynącej wody.

2 W Polsce wykorzystuje się energię spadku wód na rzekach
W Polsce wykorzystuje się energię spadku wód na rzekach. Na świecie oprócz tego korzysta się z energii fal morskich oraz energii pływów morskich. Możemy wyróżnić małe i duże elektrownie wodne. Małe to takie, których zainstalowana moc nie przekracza 5 [MW], natomiast duże produkują większe ilości energii elektrycznej. Przepływająca woda wprawia w ruch turbiny, które z kolei napędzają generator prądotwórczy i energia elektryczna przesyłana jest do sieci.

3 Elektrownia przepływowa
elektrownia wodna wykorzystująca energię przepływających wód po ich niewielkim spiętrzeniu (bez możliwości magazynowania wody i regulowania jej odpływu zależnie od potrzeb produkcji energii elektrycznej.

4 Sposób działania Źródła rzek znajdują się na terenach wyżej położonych niż ich ujścia . I właśnie dzięki temu możliwy jest swobodny spływ ogromnej masy wody rzecznej z punktów o wyższej energii potencjalnej do punktów gdzie energia potencjalna wody jest mniejsza. Ta różnica energii potencjalnej przechodzi w energie kinetyczną. Elektrownie wodne zamieniają właśnie energię kinetyczna płynącej wody na energię elektryczną.

5 Elektrownia regulacyjna
Wał turbozespołu wodnego jest ustawiany zwykle pionowo. Nad turbiną umieszczony jest turbogenerator. Woda jest doprowadzana do turbin dzięki rurom ze zbiornika wodnego. Zbiornik wodny tworzy się sztucznie budując odpowiednio długą i wysoką zaporę betonową, która zagrodzi nurt rzeki i spiętrzy jej wodę do pożądanego poziomu . Nad turbinami na odpowiedniej wysokości przez zaporę betonową przeprowadzane są rury, których zadaniem jest doprowadzanie do nich wody. Na zaporze znajdują się przepusty odgrodzone od siebie pionowymi ściankami betonowymi, które umożliwiają przepływ nadmiaru wody, którego nie wykorzystała elektrownia. Przepływ ten może być regulowany przy pomocy odpowiednich zaworów.

6 Elektrownia szczytowo- pompowa
Znajdują się pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi – tzn. górny i dolnym. Te elektrownie umożliwiają kumulację energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocą turbin wodnych.

7 Elektrownia pływowa To elektrownia wodna wykorzystująca do produkcji energii elektrycznej przypływy i odpływy morza bądź oceanu. By wykorzystać energię pływów, ujścia rzek przegradza się zaporami, wyposażonymi w turbiny, poruszane przez wodę, wpływającą w czasie przypływu do zbiornika, a w czasie odpływu wypływającą (uwalnianą) z niego z powrotem do morza. 

8

9 Udział energii pochodzącej z elektrowni wodnych na świecie.
Hydroenergetyka na świecie rozwinęła się na dużą skalę w krajach wysoko rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, Norwegia, Japonia. Wielkie hydroelektrownie pracują także w Rosji, oraz w Brazylii. Podobnie duży potencjał hydroenergetyczny ma Afryka, jednak kraje afrykańskie wykorzystują go w niewielkim stopniu. Najwyższy udział w wytwarzaniu energii z siły spadku wód posiada Norwegia (100% produkowanej energii elektrycznej) oraz Brazylia (ponad 96%).

10 Źródła energii do produkcji elektryczności na świecie

11 Energia wodna w Polsce Elektrownie wodne mają niewielki udział w produkcji elektrycznej w naszym kraju, ze względu an nieurozmaiconą rzeźbę terenu oraz mały spadek rzek. Większość elektrowni wodnych w Polsce powstała jako inwestycje towarzyszące budowie zapór i zbiorników wodnych.


Pobierz ppt "Czyli gospodarcze wykorzystanie energii mechanicznej płynącej wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google