Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  ul. Czarnowiejska 13/8 30-054 Kraków tel. 012 6330329 www.otworzciedrzwi.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  ul. Czarnowiejska 13/8 30-054 Kraków tel. 012 6330329 www.otworzciedrzwi.org."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  ul. Czarnowiejska 13/8 30-054 Kraków tel. 012 6330329 www.otworzciedrzwi.org

2  1. Wzajemna samopomoc  2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.  3. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na: tworzenie miejsc pracy chronionej, pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione, organizacja różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie. 

3 4.Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.  5. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.

4  publikacje  media  współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim  spotkania popularno-naukowe  granty edukacyjne

5 Wydanie książki sygnowanej przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” pod tytułem „O barierach w zatrudnieniu i pracy – perspektywa beneficjentów” red. Jolanta Janik, Konrad Wroński Reedycja „Zwierzeń wierszem” Jolanty Janik i Doroty Wypich. Wydanie książki „Edukacja społeczna jako metoda przeciwdziałania stereotypizacji osób chorujących psychicznie” Huberta Kaszyńskiego i Anny Liberadzkiej Wydawnictwo „Dla nas” – „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba dać świadectwo” – wybór prac pod redakcją Andrzeja Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta Kaszyńskiego, Anny Liberadzkiej

6

7  Czasopismo „Dla nas”  Udział członków Stowarzyszenia w 10 reportażach ułożonych w cykl pod wspólnym tytułem „Schizofrenia – Otwórzmy Drzwi”.  udział w programie radiowym na temat chorób psychicznych, zdrowienia z choroby psychicznej i roli Stowarzyszenia. Radio VOX –FM.  udział w programie telewizyjnym Anny Dymnej „Spotkajmy się”, które to spotkania emitowane były w TVP 2.

8 udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński „Festiwalu Nauki”, który miał miejsce 12.05.2009r. udział w konferencji w Collegium Novum: „Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji” zorganizowanej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. udział w zajęciach dydaktycznych dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego CM UJ (Pracownia Psychiatrii Środowiskowej CM UJ) udział w zajęciach dla studentów pracy socjalnej z Ohio State Univrsity (Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ ) Porozmawiajmy o chorobie psychicznej… Koło Naukowe Psychologii

9  „Organizacje pozarządowe userów w Szkocji” - Katarzyna Leśniewska  „Photovoice” - Mariela Silveira  „Życie warte przeżycia” czyli o aktualności logoteorii Viktora E. Frankla – Katarzyna Kwarcińska,  „Voices „ – film,  „Czy edukacja Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi jest skuteczna?” – Rafał Górniak

10 Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL

11 Granty – wzorcowy: „Przez edukację do akceptacji” Termin realizacji: 8 kwietnia do 31 maja 2008 Co: 8 szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, ewaluacja Miejsce realizacji: Instytut Socjologii UJ Dla kogo: dla studentów kierunków społecznych Liczba odbiorców szkoleń: 164 osoby Kwota dofinansowania: 5 000 PLN Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy,

12 Cele projektu: Promowanie idei przedsiębiorczości społecznej. Przełamywanie stereotypów na temat możliwości pracy osób po kryzysach psychicznych. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorujących psychicznie na rynku pracy.

13 Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone po szkoleniu. Zastosowanym narzędziem był kwestionariusz ankiety, w którym respondenci odpowiadali na pytania dotyczące oceny szkolenia, prowadzących, przekazywanej wiedzy oraz postaw wobec osób chorujących psychicznie.

14 W badaniu wzięło udział 164 studentów następujących kierunków: Socjologia (także o specjalności praca socjalna) ‏ Pedagogika (specjalność resocjalizacja) ‏ Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej (studia podyplomowe) ‏

15 98% respondentów oceniło zarówno przygotowanie osób edukujących jak i komunikację moderatora z uczestnikami szkoleń jako bardzo dobre lub raczej dobre; Podkreślano otwartość, szczerość i bezpośredniość osób szkolących ale też dobre przygotowanie i profesjonalizm

16 Wykres nr 1. Jakie było Twoje początkowe nastawienie do szkolenia? 1 – zainteresowanie - 77%  2 – obojętność – 18%  3 – obawa, lęk – 1%  4 – niepewność – 3%  5 – obawa, lęk oraz niepewność  równocześnie – 1%  6 – inne -0%  Źródło: Opracowanie własne

17  Wykres nr 3. - Czy miałeś wcześniej kontakt z osobą chorującą psychicznie?  1 – Tak, bezpośredni- 60%  2 – Tak, wyłącznie za  pośrednictwem mediów – 18%  3 – Nie - 22%  Źródło: Opracowanie własne

18  Wykres nr 4.- Jak częsty był to kontakt?  1 – Ciągły (przynajmniej  raz w tygodniu) – 43%  2 – Sporadyczny – 52%  3 – Jednorazowy – 5%  Źródło: Opracowanie własne

19 89% respondentów stwierdziło, że szkolenie spełniło ich oczekiwania oraz podkreślało fakt poszerzenia oraz pogłębienia dotychczasowej wiedzy Źródło: opracowanie własne Ponadto: ponad połowa ankietowanych – 55% (81 osób) uważa, że szkolenie zdecydowanie pozwoliło lepiej zrozumieć osobę chorującą psychicznie Wykres nr 5.

20 Wiedza zdobyta na tym szkoleniu przyda się w pracy; Najbardziej drogocenna była wypowiedź dotycząca własnych doświadczeń życiowych, problemów. Udało mi się poszerzyć wiedzę na temat sposobów aktywizacji ludzi chorujących (wykluczonych społecznie)z rynku pracy;

21  Podobała mi się, otwartość, bezpośredniość osób prowadzących, którzy w jasny i logiczny sposób przybliżyli problematykę podjęcia pracy przez osoby z dolegliwościami psychicznymi

22

23 Źródło: opracowanie własne Zmiana dotychczasowego postrzegania osób chorujących psychicznie Wykres nr 6.

24 Dowiedziałam się, że osoby chore psychicznie są takie same jak my, niczym się nie różnią. Przeżywają, myślą i czują to co my. To spotkanie upewniło mnie, że osoba psychicznie chora nie jest tworem z amerykańskich horrorów, pozwoliło mi spojrzeć na te zaburzenia jak na chorobę, z której można się wyleczyć;

25 Dotychczas myślałam, że osoby chorujące psychicznie w ogóle nie podejmują żadnych prac, tylko przebywają w szpitalach i ośrodkach pomocowych. Źródło: opracowanie własne Wykres nr 7. O pracy:

26 Wykres nr 8. Źródło: opracowanie własne

27  Wykres nr 9 - Jakie argumenty przemawiają Twoim zdaniem za zatrudnieniem pracownika, który chorował psychicznie?  1 – Dbanie o wizerunek firmy – 10%  2 – Finansowa korzyść (np. refundacja  wynagrodzenia )– 46%  3 – Zwiększenie wrażliwości  pracowników – 72%  4 –Chęć pomocy innym – 67%  5 – Przeświadczenie o szczególnych  możliwościach osób chorujących  (np. wrażliwość, uczciwość) – 51%  6 – Inne -1% 

28 Szkolenia powinny być dłuższe Więcej informacji dotyczących samej choroby

29 Wiedza z pierwszej ręki cenniejsza niż suche fakty!!!

30 Anna Liberadzka Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” www.otworzcie.drzwi.org


Pobierz ppt "Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”  ul. Czarnowiejska 13/8 30-054 Kraków tel. 012 6330329 www.otworzciedrzwi.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google