Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

2 Obliczanie przepustowości koryt zwartych o zróżnicowanej chropowatości dla = chropowatosci wzglednej Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

3 Wykorzystując wzór Manninga można przedstawić prędkość Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

4 Pole powierzchni przekroju Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Całkowite pole powierzchni przekroju koryta jest sumą pól A i

5 Uśredniony współczynnik szorstkości w przekroju Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej oraz

6 Aby określić uśredniony współczynnik oporów przy wykorzystaniu wzory Darcy-Weisbacha Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej - określamy prędkość - pole przekroju koryta

7 Aby określić uśredniony współczynnik oporów przy wykorzystaniu wzory Darcy-Weisbacha Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej - wreszcie sam współczynnik średni

8 Obliczenie promienia hydraulicznego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej -dla całego przekroju i części o stałej chropowatości - R i części przekroju

9 Przykład: przekrój o zróżnicowanej szorstkości ścian i dna Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej - obliczenia A, O, R - współczynniki oporów, np: i współczynnik oporów liniowych całego przekroju

10 Przepływ w płaszczyźnie rozdziału Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej a) rozkład prędkości nieciągły – przepływ bez tarcia, b) przepływ lepki, c) zmienność położenia i kształtu strug

11 Proces tworzenia i czasowy rozwój struktury wirów Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

12 Wzajemne oddziaływanie strumienia koryta głównego i terenu zalewowego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

13 Profil prędkości – oddziaływanie koryta i terenu zalewowego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

14 Rozkład prędkości i naprężeń turbulentnych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

15 Rozkład prędkości w przekroju złożonym Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej obszar I - przepływ w terenie zalewowym niezakłócony przez przepływ w korycie głównym, obszar II - przepływ w terenie zalewowym przyspieszony przez przepływ w korycie głównym, obszar III - przepływ w korycie głównym opóźniony przez przepływ w terenie zalewowym, obszar IV - przepływ w korycie głównym niezakłócony przez przepływ w terenie zalewowym.

16 Struktura strumienia w korycie o przekroju złożonym Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

17 Wartość naprężeń ścinających na długości obwodu koryta głównego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

18 Schemat rozmieszczenia sił działających na wycinek strumienia Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej F g – ciężar wody w korycie, F T – siła tarcia R h obszar I R h obszar III R h obszar II R h obszar I R h obszar II

19 Współczynnik oporów w płaszczyźnie interakcji przekroju Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie:

20 Podział przekroju poprzecznego koryta rzeki Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

21 Przykład: przekrój o zróżnicowanej szorstkości ścian i dna obliczenie przepustowosci koryta Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej - współczynniki oporów, np: Srednia predkosc przeplywu

22 Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej koniec


Pobierz ppt "Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google