Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych"— Zapis prezentacji:

1 Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych

2 Akademia Rolnicza w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej Obliczanie przepustowości koryt zwartych o zróżnicowanej chropowatości dla = chropowatosci wzglednej

3 Wykorzystując wzór Manninga można przedstawić prędkość
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Wykorzystując wzór Manninga można przedstawić prędkość

4 Pole powierzchni przekroju
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Pole powierzchni przekroju Całkowite pole powierzchni przekroju koryta jest sumą pól Ai

5 Uśredniony współczynnik szorstkości w przekroju
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Uśredniony współczynnik szorstkości w przekroju oraz

6 - pole przekroju koryta
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Aby określić uśredniony współczynnik oporów przy wykorzystaniu wzory Darcy-Weisbacha - określamy prędkość - pole przekroju koryta

7 - wreszcie sam współczynnik średni
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Aby określić uśredniony współczynnik oporów przy wykorzystaniu wzory Darcy-Weisbacha - wreszcie sam współczynnik średni

8 Obliczenie promienia hydraulicznego
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Obliczenie promienia hydraulicznego dla całego przekroju i części o stałej chropowatości - Ri części przekroju

9 Przykład: przekrój o zróżnicowanej szorstkości ścian i dna
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Przykład: przekrój o zróżnicowanej szorstkości ścian i dna obliczenia A, O, R współczynniki oporów, np: i współczynnik oporów liniowych całego przekroju

10 Przepływ w płaszczyźnie rozdziału
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Przepływ w płaszczyźnie rozdziału a) rozkład prędkości nieciągły – przepływ bez tarcia, b) przepływ lepki, c) zmienność położenia i kształtu strug

11 Proces tworzenia i czasowy rozwój struktury wirów
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Proces tworzenia i czasowy rozwój struktury wirów

12 Wzajemne oddziaływanie strumienia koryta głównego i terenu zalewowego
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Wzajemne oddziaływanie strumienia koryta głównego i terenu zalewowego

13 Profil prędkości – oddziaływanie koryta i terenu zalewowego
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Profil prędkości – oddziaływanie koryta i terenu zalewowego

14 Rozkład prędkości i naprężeń turbulentnych
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Rozkład prędkości i naprężeń turbulentnych

15 Rozkład prędkości w przekroju złożonym
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Rozkład prędkości w przekroju złożonym obszar I - przepływ w terenie zalewowym niezakłócony przez przepływ w korycie głównym, obszar II - przepływ w terenie zalewowym przyspieszony przez przepływ w korycie głównym, obszar III - przepływ w korycie głównym opóźniony przez przepływ w terenie zalewowym, obszar IV - przepływ w korycie głównym niezakłócony przez przepływ w terenie zalewowym.

16 Struktura strumienia w korycie o przekroju złożonym
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Struktura strumienia w korycie o przekroju złożonym

17 Wartość naprężeń ścinających na długości obwodu koryta głównego
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Wartość naprężeń ścinających na długości obwodu koryta głównego

18 Schemat rozmieszczenia sił działających na wycinek strumienia
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Schemat rozmieszczenia sił działających na wycinek strumienia Rh obszar II Rh obszar II Rh obszar I Rh obszar I Rh obszar III Fg – ciężar wody w korycie, FT – siła tarcia

19 Współczynnik oporów w płaszczyźnie interakcji przekroju
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Współczynnik oporów w płaszczyźnie interakcji przekroju gdzie:

20 Podział przekroju poprzecznego koryta rzeki
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Podział przekroju poprzecznego koryta rzeki

21 współczynniki oporów, np: Srednia predkosc przeplywu
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Przykład: przekrój o zróżnicowanej szorstkości ścian i dna obliczenie przepustowosci koryta współczynniki oporów, np: Srednia predkosc przeplywu

22 Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych koniec


Pobierz ppt "Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google