Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU"— Zapis prezentacji:

1 BADANIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU
Michał Wyrzykowski

2 STRESZCZENIE   W prezentacji przedstawię zagadnienie badania rozwoju nowego produktu. Zwrócę szczególnie uwagę na różnorodne rozumienie pojęcia ,, nowy produkt" i na przebieg procesu rozwoju nowego produktu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści jakie osiągają przedsiębiorstwa stosujące strategię rozwoju nowego produktu.

3 WPROWADZENIE W badaniach nowych produktów głównymi problemami badawczymi są weryfikacja koncepcji nowego produktu oraz ocena jego akceptacji przez nabywców. Punktem wyjścia do badań nowego produktu ma być poznanie procesu jego rozwoju i związanych z nim problemów decyzyjnych.

4 PROCES TEN OBEJMUJE: poszukiwanie pomysłów selekcje pomysłów prototyp testowanie prototypu analizę finansową komercjalizację ocenę

5 Cały proces rozwoju nowego produktu to nieustające badania różnych aspektów problemów decyzyjnych związanych z właściwym rozwojem i wprowadzeniem produktu na rynek. Wprowadzanie nowych produktów przez przedsiębiorstwo na rynek jest koniecznością, wynikającą chociażby z postępującego na wszystkich rynkach procesu skracania cyklów życia produktów, w związku z szybkim postępem technologicznym.

6 Przedsiębiorstwa stosujące strategię rozwoju nowego produktu osiągają wymierne korzyści, gdyż te produkty: zapewniają większy wzrost sprzedaży przynoszą zyski z tytułu zostania liderem na rynku zapewniają rozwój przedsiębiorstwa pozwalają na gromadzenie doświadczeń dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowości są trudniejsze do naśladownictwa

7

8 METODYKA BADAŃ

9 PRZEDMIOT I CEL BADAŃ   PRZEDMIOTEM BADANIA JEST ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU, JEGO POJAWIENIE SIĘ NA RYNKU I TAK ZWANY CYKL ŻYCIA PRODUKTU

10 METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
  Aby przeprowadzić badania rozwoju nowego produktu konieczne jest zastosowanie różnych metod i technik badawczych. Należą do nich:   - badania jakościowe (służą do zbierania danych wyrażających subiektywne odczucia, np. ekspertów)   - badania ilościowe (służą m.in. do planowanie marketingowego) oraz wywiady, sondaże, obserwacje, eksperymenty.

11 Podczas całego cyklu życia produktu na rynku, czyli na etapie wzrostu, dojrzałości i spadku w badaniach nowego produktu wykorzystywane są głównie metody zbierania danych( metody sieciowe, monitoring i obserwacja).

12

13 STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE NOWEJ LAMPY GÓRNICZEJ TYPU ŚWIT-14 FIRMY ELEKTROMETAL SA.

14 STRESZCZENIE Ciągłe prace nad unowocześnieniem oświetlenia górniczego związane są z ostrymi wymaganiami. Badania i prace nad tym produktem doprowadziły do powstania nowego wyrobu z lepszymi, innowacyjnymi parametrami. Droga od poszukiwania pomysłu do prześledzenia życia nowego produktu jest procesem długim i złożonym

15 SŁOWA KLUCZOWE oświetlenie górnicze energooszczędność
ognioszczelna lampa ergonomia produktu życie nowego produktu (lampy)

16 OPIS PRZYPADKU       Przystępując do badania nowego produktu rozpoznano wymagania rynku i zapotrzebowanie składane przez kopalnie. Badania prowadzone były przez dział marketingu wespół z kadrą techniczną. Na etapie poszukiwania pomysłów zastosowano metodę badań jakościowych, a następnie szczegółową analizę zebranych danych. Po analizie i selekcji pomysłów opracowany został prototyp lampy. Produkt miał poprawiać bezpieczeństwo i komfort pracy górników. W tym celu wykonano konstrukcję wzorcową, dzięki czemu dopracowano wszystkie szczegóły przedsięwzięcia. Kolejno prototyp został poddany licznym testom. Testy badały wykorzystanie nowoczesnych diod LED z soczewkami kierunkowymi.

17

18 Kolejnymi krokami w badaniach nad nowym produktem były:
analiza ekonomiczna przedsięwzięcia segmentacja nabywców analiza SWOT ustalenie strategii cenowej przeprowadzenie strategii dystrybucji i promocji kontrola efektywności działań marketingowych. Mimo zaakceptowania produktu przez rynek firma utrzymuje na wysokim poziomie wydatki na reklamę i pozostałe działania promocyjne.

19 PYTANIA I ZADANIA KONTROLNE
1. Jakie są etapy rozwoju nowego produktu? 2. Dlaczego koniecznością jest wprowadzenie nowego produktu na rynek? 3. Na czym polega strategia nowego produktu? 4. Wybór metod badawczych do badania nowego produktu. 5. Zastosowanie badań marketingowych produktu od cyklu innowacyjnego poprzez cykl rynkowy.

20 BIBLIOGRAFIA 1. Andruszkiewicz K., (red.), Marketing, Dom Organizatora, Toruń 2011. 2. Kochanowski J., Podstawy zarządzania marketingiem, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003. 3. Mazurek- Łopacińska K., Sobocińska M., (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. 4. Michalski E., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 5. Sikora M., Nowoczesne oświetlenie górnicze, ,, Napędy i sterowanie" nr 7/8 2014, s.51 6. Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003. 7.

21 DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "BADANIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google