Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Chrząścik.  Wizerunek to zestaw wrażeń i interpretacji powiązanych spontanicznie z określonym bodźcem (fizycznym lub społecznym), który powoduje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Chrząścik.  Wizerunek to zestaw wrażeń i interpretacji powiązanych spontanicznie z określonym bodźcem (fizycznym lub społecznym), który powoduje."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Chrząścik

2  Wizerunek to zestaw wrażeń i interpretacji powiązanych spontanicznie z określonym bodźcem (fizycznym lub społecznym), który powoduje u ludzi serię skojarzeń z danym miejscem. Takie skojarzenia wpływają na stan wiedzy o organizacji, przez niektórych nazywany wierzeniami czy też stereotypami.  Kreować wizerunek (wg. Concise Oxford Dictionary) - pozostawiać niezapomniane wrażenie.

3  jest on kategorią zindywidualizowaną,  nie jest stały,  kształtowany jest w długim przedziale czasu,  jest cechą złożoną wewnętrznie,  może zwiększać lub zmniejszać konkurencyjność,  jego identyfikacja wymaga specjalnych badań marketingowych. Wizerunek to inaczej IMAGE, który tworzony jest przez:  Behavior - zachowania i podejmowane działania w organizacji obserwowane przez otoczenie,  Design - system prezentacji i identyfikacji organizacji,  Communication - system komunikowania się organizacji z otoczeniem

4

5 Wyznaczanie osób i komórek odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z kształtowaniem wizerunku Dobór odpowiednich instrumentów promotin-mix Ustalenie tzw. wizerunku docelowego Monitoring i korekta działań kształtujących wizerunek Wybór adresatów działań wizerunkowych Identyfikacja wizerunku istniejącego

6  Badania marketingowe - badania jakościowe, identyfikujące zakres funkcjonujących skojarzeń z organizacją, jej cechami szczególnymi, wadami i zaletami (badania przeprowadzone w różnych grupach, np. uczniowie, absolwenci, mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy Warszawy itp.) - badania ilościowe (ankietowe, pogłębione), mające na celu wskazanie hierarchii ważności wyników badań jakościowych.  Analiza 7P Marketingu – mix.  Benchmarking  Metody Analizy Strategicznej - Analiza SWOT - Analiza Pięciu Sił Portera

7  Badania jakościowe, zwane też motywacyjnymi, skoncentrowane są na pojedynczych osobach lub małych grupach celowo dobranych osób i dotyczą na ogół czynników trudno wymiernych.  Polegają na rozmowie osoby badanej lub niewielkiej grupy osób badanych z udziałem osoby prowadzącej badanie, inicjującej i sterującej przebiegiem rozmowy lub dyskusji na określony z góry temat.  Badania jakościowe maja na celu wyjaśnić i zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do nie ujawnianych w sposób bezpośredni przyczyn zachowania, ustalić i zinterpretować głęboko ukryte przekonania i emocje. Udzielają odpowiedzi na pytanie "jak?, dlaczego?".  Nie interesują nas liczby, lecz skojarzenia związane z markami lub produktami, motywy, które kierują zachowaniem konsumentów. Badania tego rodzaju pozwalają bardzo szczegółowo odtwarzać stereotypy, wzory myślenia, oceniania lub reagowania, sposoby wyrażania myśli, nieuświadomione motywy, zwyczaje i przyzwyczajenia.

8  Badania ilościowe to sondaże kwestionariuszowe przeprowadzane na stosunkowo dużych próbach respondentów, najczęściej reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystyczno - matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników.  Polegają na gromadzeniu danych, zbieranych od respondentów za pomocą formularzy - kwestionariuszy ankiet i wywiadów. Określona liczba respondentów, dobrana według reguł statystyki, odpowiada na zawarte w kwestionariuszach pytania.  Badania ilościowe mogą być realizowane różnymi technikami: wywiadu bezpośredniego (twarzą w twarz), wywiadu telefonicznego, komputerowego, ankiety pocztowej, lub elektronicznej.wywiadu bezpośredniegowywiadu telefonicznegokomputerowego ankiety pocztowejelektronicznej

9 Nazwa elementuPrzykładowy praktyczny odpowiednik P roduct – Produktstandard, atrakcje, okolica, wynikające korzyści, stopień zaspokojenia potrzeb; P rice – Cenawysokość opłat, poziom kosztów w regionie (konsumpcja, atrakcje, opłaty ustawowe itp.) P lace – Miejsce (lokalizacja)parkingi, dojazd, bezpieczna okolica, bliskość atrakcyjnych miejsc (gór, wód, zabytków, centrów handlowych, parków rozrywki itp.) P romotion – Promocjanarzędzia promocji, komunikowanie się z otoczeniem P eople – Ludzie (personel)kompetencje kadry, jakość obsługi, tożsamość lokalna mieszkańców regionu P hysical evidence – Cechy fizyczne architektura, infrastruktura, wyposażenie, wygląd, systemy identyfikacji wizualnej itp. P rocess - Procesyjakość usług, dostęp do innowacji, przyjazne otocznie, brak oporów biurokracyjnych

10  Metoda polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna realizacją przysłowia: "trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich". Stosując Benchmarking powinniśmy sobie opowiedzieć na następujące pytania:  Na kim można się wzorować?  Co mają lepsi od nas, czego nie mamy my?  Jak zaadaptować dobre wzorce u nas?

11

12

13


Pobierz ppt "Marcin Chrząścik.  Wizerunek to zestaw wrażeń i interpretacji powiązanych spontanicznie z określonym bodźcem (fizycznym lub społecznym), który powoduje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google