Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów
Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów. Dlaczego warto wspierać rozwój ekonomii społecznej

2 Program spotkania Skąd się wziął inkubator
Co to jest ta ekonomia społeczna Jak działa inkubator Jakie osiągnęliśmy efekty Jak możemy pomóc naszym kurczakom?

3 Skąd się wziął inkubator?
Z marzeń Z dobrych chęci Z zaufania Z potrzeby Z pieniędzy Źródło:

4 Diagnoza Dlaczego w Policach:
otwarci partnerzy w tym przyjazny samorząd; brak inkubatora przedsiębiorczości przy posiadaniu niezbędnej infrastruktury technicznej, finansowej i organizacyjnej; brak łącznika pomiędzy wieloma projektami a rynkiem pracy; duża liczba osób nie mają trudności w wejściu, powrocie na rynek pracy; istnienie obszarów o potrzebie wsparcia niestadartowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami

5 Remont inkubatora Parter: - pomieszczenia dla podmiotów;
sanitariaty, szatnię; pokój dla dzieci; Piętro: Sala wykładowa; Sanitariaty; Pomieszczenia dla podmiotów;

6 Co to jest ekonomia społeczna ?
Źródło:

7 Przedsiębiorstwo społeczne
Działanie w oparciu o lokalne zasoby Działanie na rzecz lokalnej społeczności Działalność odpłatna Zatrudnienie Działanie w oparciu system wartości Prowadzenie działań rozwojowych na rzecz własnych członków Brak redystrybucji zysków wśród członków Przedsiębiorstwo społeczne (zwane tez czasem przedsiębiorstwem ekonomii społecznej - PES), które jest formą aktywności społeczno-gospodarczej. Takim PES może być organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna czy spółka handlowa, która nie jest nastawiona na zysk.

8 Formy prawne przedsiębiorstw społecznych
Stowarzyszenie (prowadzące działalność statutową odpłatną lub gospodarczą); Fundacja (prowadząca działalność statutową odpłatną lub gospodarczą); Spółdzielnia socjalna; Spółdzielnia inwalidów Spółka zoo non for profit Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Integracji Społecznej Rodzaje PES Zatrudnieniowe – zatrudnia osoby mające problemy na rynku pracy Usługowe – świadczy usługi dla społeczności lokalnych

9 Przedsiębiorczość społeczna
Gospodarka społeczna, jest nie tylko prostą sumą PES, ale i ich wzajemnym powiązaniem. Od kooperacji poszczególnych przedsiębiorstw między sobą, poprzez całe systemy współpracy (np. na poziomie lokalnym), aż po relacje z innymi segmentami gospodarki. Tutaj też mamy cały system (systemy) wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, od wsparcia merytorycznego, poprzez instrumenty finansowe, aż po formy reprezentacji.

10 Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna próbuje opisać zasady funkcjonowania gospodarki społecznej, w tym także zasady i wartości oraz filozofię działania poszczególnych przedsiębiorstw społecznych. Ekonomia społeczna, która, jak wynika z samej nazwy, ma ambicje naukowe.

11 Organizacje pozarządowe i ich kluczowa rola jako PES
Z uwagi na potencjał rozwojowy - to właśnie on jest niewątpliwie prężnie rozwijającym się sektorem, który potencjalnie może być znaczącym gospodarczo segmentem gospodarki społecznej. Z uwagi na społeczne zaangażowanie - to właśnie w sektorze organizacji pozarządowych (mimo, że te wskaźniki dalekie są od doskonałości) społeczna aktywność Polaków może znaleźć instytucjonalne zaplecze, konieczne do długofalowych działań. Z uwagi na silne zakorzenienie w wartościach - to właśnie w organizacjach pozarządowych idea dobra wspólnego, współpracy, poświęcenia się dla innych jest jeszcze ciągle obecna, a ekonomia społeczna nie może być budowana nie na wartościach.

12 Jak działa inkubator ? Źródło:

13 Schemat działania inkubatora
switult.webpark.pl

14 Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach
Oddziaływanie lokalne p. policki i m. szczecin budowa i testowanie inkubatora es; Stworzenie miejsca dla funkcjonowania podmiotów es; budowanie lokalnego partnerstwa, Oddziaływanie regionalne: transfer wiedzy i rozwiązań; budowanie regionalnego partnerstwa na rzecz es; promocja sektora es.

15 Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach
Codzienność: inkubator jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; animatorami w części są osoby niepełnosprawne; inkubator zapobiega podstawowym barierom wykluczenia występującym na terenie powiatu – brak opieki nad dziećmi i brak możliwości dojazdu; okres inkubacji (pobytu w inkubatorze) dla powstających pomiotów jest ograniczony, fundamentem wdrażanego rozwiązania jest partnerstwo rozwiązanie jest transferowane do innych powiatów woj. zachodniopomorskiego.

16 Oddziaływanie bezpośrednie
Szkolenia, doradztwo i animacja: szkolenia zawodowe; szkolenia z zakresu zakładania podmiotów; doradztwo i animacja. Promocja i rekrutacja spotkania promocyjne i informacyjne; rekrutacja uczestników; wkładka do lokalnej prasy; Promocja: promocja es wśród podmiotów powiatu polickiego; promocja usług i produktów inkubowanych podmiotów wśród potencjalnych odbiorców Inkubacja: - miejsce do działania podmiotu; pełna oferta usług inkubacyjnych; badania rynkowe; Dobre fundament - Lokalne Partnerstwo

17 Oddziaływanie regionalne i ogólnopolskie
Budowanie regionalnego partnerstwa na rzecz es: spotkania partnerstwa; stworzenie rady partnerstwa. Transfer wiedzy i rozwiązań stworzenie biblioteczki; zapraszanie ekspertów na spotkania; Promocja sektora es: - wkładka do Gazety Wyborczej; audycje radiowe targi ekonomii społecznej i przegląd filmów 28 sierpnia 2010 w Nowym Warpnie; Promocja sektora es w samorządzie lokalnym: - wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych w innych powiatach Dobre fundament – partnerstwo międzysektorowe

18 Proces działania inkubatora
Spotkania informacyjne Szkolenia Animacja Wybór Inkubacja I moduł co to jest ekonomia społeczna II moduł jak prowadzić podmiot ekonomii społecznej III moduł szkolenia specjalistyczne

19 Co już osiągnęliśmy ? Źródło:

20 Co osiągnęliśmy Zbudowaliśmy Inkubator
liczba godzin doradztwa indywidualnego godz.; liczba godzin doradztwa grupowego - 63 godz.; liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach - 201; liczba godzin zrealizowanych szkoleń godz. Założyliśmy 10 podmiotów Zorganizowaliśmy Targi Ekonomii Społecznej i Przegląd Filmów Daliśmy dowód że przedsiębiorczość społeczna istnieje

21 Spotkanie w Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Poliacach

22 III Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie

23 Nasze plany ? Źródło:

24 Co na przyszłość? Już od 1 listopada rozpoczął działanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzymy najsilniejszy regionie ośrodek think-thank w zakresie rozwijania ekonomii społecznej Jesteśmy w trakcie rejestracji Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych Prowadzimy 3sektor.tv

25 Jak możemy pomóc naszym kurczakom?

26 Kontakt – by się nam nie nudziło
Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej ul. Szkolna 2, Police Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Szkolna 2, Police;


Pobierz ppt "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google