Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces deformacji koryta potoku górskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces deformacji koryta potoku górskiego"— Zapis prezentacji:

1 Proces deformacji koryta potoku górskiego
Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Proces deformacji koryta potoku górskiego Wojciech Bartnik, Jacek Florek, Leszek Książek, Andrzej Strużyński

2 1. Opis zlewni i odcinka badawczego
Plan prezentacji: 1. Opis zlewni i odcinka badawczego 2. Prezentacja pomiarów przebieg fali powodziowej zmiany w korycie potoku skład granulometryczny rumowiska wleczonego 3. Prognoza obrukowania dna 4. Wnioski

3 Q50%= 8 [m3s-1] Q10%= 32 [m3s-1] Q1% = 71 [m3s-1]

4 Opis zlewni i odcinka badawczego
Powierzchnia zlewni – 20,96 km2 Długość cieku do przekroju pomiarowego – 6,82 km Gęstość sieci rzecznej – 1,19 km km-2 Wskaźnik zalesienia – 37% Spadek dna: w kotle zbiorczym – 0,05; - w szyi potoku – 0,01

5 Opad deszczu w lipcu 2000 Opóźnienie fali powodziowej – około 1 h.
Data Suma dobowa [mm] Bogdanówka Lubień 18,6 18,7 39,8 66,4 R , , ,6 14,2 17,9 16,9 25,5 R , , ,9 Opóźnienie fali powodziowej – około 1 h. Infiltracja początkowa – 1,2 [mm/min] Infiltracja końcowa – 0,05 [mm/min]

6 Hydrogram fali powodziowej
Kulminacja fali powodziowej – 39,2 [m3s-1] Przepływ o prawdopodobieństwie 5-10 %

7 Charakterystyka parametrów granicznych

8 Zmiany w korycie potoku

9 Zmiany w korycie potoku
Erozja brzegów

10 Zmiany w korycie potoku
Erozja brzegów

11 Zmiany w korycie potoku
Erozja dna w nurcie – 0,3 - 0,4 m

12 Skład granulometryczny rumowiska dennego
Pomiary bezpośrednie przed i po przejściu fali: metoda tradycyjna, metoda zamrażania próby. Zwiększenie średnicy miarodajnej w lipcu 2001 z 0,048 do 0,087 [m]. Prognoza zmian zawartości frakcji w dnie po powodzi: - program komputerowy ARMOUR

13 Prognoza obrukowania dna
Wysoka zgodność obliczonej i zmierzonej końcowej krzywej przesiewu

14 Prognoza obrukowania dna
Przewaga procesów degradujących dno: - d=3,48 początkowej krzywej przesiewu świadczące o przemieszaniu rumowiska, - przed i po kulminacji fali powodziowej zbliżone wysortowanie rumowiska, - odchylenie standardowe krzywej przesiewu na początku sierpnia 2000 osiągnęło wartość 2,6 i było większe od wartości granicznej 1,3. Dno obrukowane d=1,41 pozostaje stabilne do przepływu o napełnieniu Y=0,9 [m]. Proces „uzbrojenia” koryta następuje do Y=0,7 m.

15 Wnioski Naprężenia graniczne w badanej części potoku Krzczonowskiego [N m-2], maksymalne naprężenia ścinające [N m-2], warunki hydrauliczne nie sprzyjały tworzeniu się warstwy obrukowania. Opady w zlewni wywołały intensywne wezbrania uniemożliwiające wykształcenie stabilnej pokrywy dna, parametry przekroju cieku powinny być określone z założeniem osiagnięcia równowagi hydrodynamicznej koryta, ze względu na przekroczenie naprężeń granicznych (erozja dna i brzegów) należy zaprojektować przegrody kaszycowo-kamienne. Chronią one dno, a przez to umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie ujęć wody dla stawów hodowlanych.


Pobierz ppt "Proces deformacji koryta potoku górskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google