Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obiektywny wskaźnik wyników egzaminów gimnazjalnych WSKAŹNIK EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA DLA GIMNAZJUM NR 3 Źródło danych Instytut Badań Edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obiektywny wskaźnik wyników egzaminów gimnazjalnych WSKAŹNIK EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA DLA GIMNAZJUM NR 3 Źródło danych Instytut Badań Edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Obiektywny wskaźnik wyników egzaminów gimnazjalnych WSKAŹNIK EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA DLA GIMNAZJUM NR 3 Źródło danych Instytut Badań Edukacyjnych http://gimnazjum.ewd.edu.pl/

2 Co to jest EWD ? Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, takich jak uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolności. Jeżeli tak, to wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania będą miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznacza metoda edukacyjnej wartości dodanej. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. by można je zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).

3 Jak obliczano wskaźniki ? Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku gimnazjów najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na sprawdzianie w klasie VI. Rezultaty tego testu mówią nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu gimnazjum, ale są też „nośnikiem” informacji o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Wskaźnik EWD dla szkoły mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu końcowego uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów w w całej Polsce o analogicznych wynikach na sprawdzianie. Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół.

4 Jak odczytywać wykresy ? Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

5

6

7

8

9 Wyniki mówią same za siebie, nie marnujemy potencjału naszych uczniów


Pobierz ppt "Obiektywny wskaźnik wyników egzaminów gimnazjalnych WSKAŹNIK EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA DLA GIMNAZJUM NR 3 Źródło danych Instytut Badań Edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google