Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Wawrzyk Ocena wartości badania USG w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci Kierownik Kliniki:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Wawrzyk Ocena wartości badania USG w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci Kierownik Kliniki:"— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Wawrzyk Ocena wartości badania USG w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. E. Andrzejewska Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, UM w Łodzi Opiekun: dr n. med. A. Sitkiewicz

2 WSTĘP Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą przyczyną pilnych zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej u dzieci powyżej 1 roku życia Szczyt zapadalności przypada na 10 rok życia Ostre z.w.r. często występuje w okresach zwiększonej zapadalności na infekcje układu oddechowego

3 WSTĘP ROZPOZNANIE 1. Badanie fizykalne dominującym objawem jest tępy, ciągły ból brzucha w okolicy pępka i nadbrzusza 2. Badania laboratoryjne 3.Badania obrazowe

4 WSTĘP Diagnostyka różnicowa
najważniejszym stanem, z którym należy różnicować o.z.w.r. jest ostre zapalenie węzłów chłonnych krezki ważniejsze od określenia bezpośredniej przyczyny bólu jest ustalenie wskazań do laparotomii u ok. 50% dzieci z.w.r. przebiega nietypowo, nawet połowa tych dzieci bywa odsyłana do domu z nieprawidłowym rozpoznaniem

5 CEL Celem pracy jest ocena korelacji wyników badania USG z obrazem klinicznym i histopatologicznym w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w latach

6 MATERIAŁY I METODY Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej
430 pacjentów podzielono na 2 grupy: I grupa : obserwacja w kierunku ostrego z.w.r. negatywna (170 dzieci) II grupa : pacjenci poddani zabiegowi operacyjnemu z potwierdzonym stanem zapalnym (260 dzieci)

7 Wyniki obserwacja negatywna
Grupa pacjentów z negatywną obserwacją w kierunku z.w.r. (170 dzieci) Wyniki fałszywie pozytywne stanowiły 26% Swoistość badania USG wyniosła 74%

8 Wyniki obserwacja negatywna
Ostre zapalenie węzłów chłonnych krezki stwierdzono u 25% pacjentów, u których opisywano powiększony wyrostek robaczkowy stwierdzono u 23% pacjentów, u których opisywano niezmieniony wyrostek robaczkowy

9 Wyniki obserwacja negatywna
Ujemna korelacja między obrazem klinicznym a badaniem USG wystąpiła u 26% dzieci (45/170) Wartość predykcyjna dodatnia wyniosła 79% Powiększone węzły chłonne krezki w badaniu USG opisywano u połowy pacjentów Wszystkich pacjentów leczono z powodzeniem zachowawczo, stosując antybiotykoterapię, nawadnianie i leczenie przeciwbólowe U pacjentów nie wystąpiły nawroty objawów chorobowych

10 Wyniki obserwacja pozytywna
Grupa pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu (260 dzieci) U wszystkich pacjentów potwierdzono histopatologicznie stan zapalny wyrostka robaczkowego Wyniki fałszywie negatywne stanowiły 36% Czułość badania USG wyniosła 64%

11 Wyniki obserwacja pozytywna
Badanie histopatologiczne

12 Wyniki obserwacja pozytywna
Ostre zapalenie węzłów chłonnych krezki stwierdzono u 45% pacjentów, u których opisywano powiększony wyrostek robaczkowy stwierdzono u 25% pacjentów, u których opisywano niezmieniony wyrostek robaczkowy

13 Wyniki obserwacja pozytywna
Ujemna korelacja między wynikiem badania USG a obrazem histopatologicznym Zapalenie nieżytowe – 48% (45/94 dzieci) Zapalenie ropowicze – 27% (32/117 dzieci) Zapalenie zgorzelinowe – 35% (13/36 dzieci) Zapalenie zgorzelinowe z perforacją – 30% (4/13 dzieci)

14 Wyniki obserwacja pozytywna
Ujemna korelacja między obrazem klinicznym a badaniem USG wystąpiła u 36% dzieci (94/260) Wartość predykcyjna ujemna wyniosła 57% Powiększone węzły chłonne krezki w badaniu USG opisywano u 70% pacjentów Wszystkich pacjentów leczono z powodzeniem operacyjnie, po zabiegu stosowano antybiotykoterapię, nawadnianie i leczenie przeciwbólowe

15 Wnioski Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci może przebiegać z niespecyficznymi objawami i sprawiać trudności diagnostyczne Powiększenie węzłów chłonnych krezki występuje u ponad połowy pacjentów diagnozowanych w kierunku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego Badanie USG jamy brzusznej w ponad 1/3 przypadków nie koreluje z obrazem klinicznym i histopatologicznym

16 Wnioski Zarówno czułość jak i swoistość badania USG jamy brzusznej są obniżone i nie dają jednoznacznych podstaw do kierowania się wynikami tego badania obrazowego w diagnostyce o.z.w.r. W przypadku diagnozowania bólów brzucha w kierunku o.z.w.r. w pierwszej kolejności należy kierować się obrazem klinicznym i badaniami laboratoryjnymi, a badanie USG traktować jako pomocnicze

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Magdalena Wawrzyk Ocena wartości badania USG w kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci Kierownik Kliniki:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google