Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – dobre praktyki JESSICA w Wielkopolsce Warszawa, 8 września 2011 r. Konferencja „Wdrażanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Gospodarstwa Krajowego jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – dobre praktyki JESSICA w Wielkopolsce Warszawa, 8 września 2011 r. Konferencja „Wdrażanie."— Zapis prezentacji:

1 Bank Gospodarstwa Krajowego jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – dobre praktyki JESSICA w Wielkopolsce Warszawa, 8 września 2011 r. Konferencja „Wdrażanie inicjatywy JESSICA na Mazowszu” Paweł Lisowski Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich

2 Bank publiczny Jedyny w Polsce i największy w Europie Środkowo-Wschodniej Utworzony w 1924 r. Nadzorowany przez Ministerstwo Finansów Kluczowi klienci: administracja centralna i samorządowa Lider w zakresie finansowania samorządów lokalnych Misja obejmująca wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego 2 Bank Gospodarstwa Krajowego

3 Podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Funduszem Powierniczym): 29 września 2010 r. Nabór otwarty już od 29 października 2010 r. Dostępna kwota: ok. 290 mln zł – 60% dla miast dużych, 40% dla mniejszych (< 50 tys. mieszkańców) Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki Okres kredytowania: do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 4 lat Oprocentowanie: na podst. stopy referencyjnej NBP (aktualnie 4,5%), może zostać dodatkowo obniżone na podstawie analizy ekonomicznych („społecznych”) elementów projektu (maksymalnie o 2 pp.) Pożyczka w kosztach projektu: do 75% wydatków kwalifikowanych Brak opłat i prowizji ze strony inwestorów 3 Założenia i cele FROM utworzonego w ramach BGK Szybkie uruchomienie działalnosci !

4 Potencjalni inwestorzy, którzy mogą realizować projekty miejskie – podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną – m.in. JST, przedsiębiorcy, partnerstwa publiczno– prywatne… (zg. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008) Projekty ujęte w lokalnych programach rewitalizacji (LPR) Projekty, które nie mają szansy na pozyskanie środków w warunkach rynkowych, z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych: –niedużą rentowność inwestycji –ryzyko związane z realizacją –wymogi proceduralne banków (ocena ryzyka i zdolności kredytowej) –element społeczny (traktowany drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne) 4 Oczekiwane przez BGK projekty miejskie

5 Leszno – trzypoziomowa galeria handlowa z ok. 120 lokalami handlowo-usługowymi (ok. 28 000 m 2 powierzchni handlowej) Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Kredyt komercyjny: 66,5 mln zł Umowa podpisana 18 maja 2011 r. (pierwsza tego typu w Europie) Inwestycja zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w centrum miasta (w pobliżu rynku staromiejskiego) Poprawa wizerunku starego miasta, powierzchnia pod muzeum i bibliotekę, ścieżka rowerowa, parkingi, przyległy plac miejski Inwestor prywatny Pierwsze projekty miejskie (1) 5

6 Poznań – instytucja otoczenia biznesu (IOB) – inkubator przedsiębiorczości Jeden z 3 etapów inwestycji obejmującej renowację dwóch starych i budowę trzech nowych budynków Całkowita wartość inwestycji: 30,3 mln zł Pożyczka JESSICA: 18,5 mln zł W każdym budynku znajdzie się wydzielona część technologiczna oraz typowa część biurowa Podpisanie umowy – 8 lipca 2011 r. Inwestor publiczny – spółka miejska Pierwsze projekty miejskie (2) 6

7 Poznań – stworzenie nowoczesnego budynku biurowego na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Utworzenie i utrzymanie parku na działce miejskiej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych i chodników Utworzenie i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Utworzenie sali szkoleniowej, bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Podpisanie umowy – 12 lipca 2011 r. Inwestor prywatny Pierwsze projekty miejskie (3) 7

8 Stworzenie centrum kulturalnego poprzez rekonstrukcję i rozbudowę starego poprzemysłowego budynku biurowo- warsztatowego Studio muzyczne i nagraniowe, laboratorium artystyczne, sala taneczna, pomieszczenia dla chóru i orkiestry dętej, sala teatralna itp. Inwestor publiczny (samorząd lokalny) Całkowita wartość inwestycji: 1,43 mln zł Potencjalna pożyczka JESSICA: 1 mln zł Pomieszczenia do wynajęcia(sala konferencyjna itp.) oraz nowe usługi kulturalne Kolejne projekty miejskie (1) 8

9 Rewitalizacja historycznego budynku (obecnie liceum) Inwestor publiczny (samorząd lokalny) Całkowita wartość inwestycji: 1,44 mln zł Potencjalna pożyczka JESSICA: 1 mln zł Odnowienie fasady, wymiana instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, montaż systemu ochrony przeciwpożarowej, malowanie itp. W przyszłości – wynajem części powierzchni budynku na potrzeby edukacyjne (gimnazjum społeczne) Kolejne projekty miejskie (2) 9

10 Zróżnicowanie zakresu projektów (centrum handlowe, inkubator przedsiębiorczości, powierzchnie biurowe, akademik, hotel, parkingi podziemne, targowisko miejskie, miejska kręgielnia, mieszkania socjalne) Zróżnicowanie wielkości projektów (od 1 do 180 mln zł) Zróżnicowanie wartości oczekiwanego wsparcia (od kilkuset tysięcy do 50 mln zł) Brak gotowych do finansowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, nieliczne tego typu projekty na etapie przygotowania Pierwsze obserwacje 10

11 Dziękuję za uwagę. Paweł Lisowski Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego mail: dpe@bgk.com.pl, JESSICA@bgk.com.pl 11 Informacje o naborze wniosków i dokumentacja: www.bgk.com.pl/jessica – zakładka Nabór wniosków


Pobierz ppt "Bank Gospodarstwa Krajowego jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – dobre praktyki JESSICA w Wielkopolsce Warszawa, 8 września 2011 r. Konferencja „Wdrażanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google