Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje iteracyjne pętle. Iteracja: Iteracja: metoda matematyczna polegająca na wielokrotnym kolejnym zastosowaniu tego samego algorytmu postępowania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje iteracyjne pętle. Iteracja: Iteracja: metoda matematyczna polegająca na wielokrotnym kolejnym zastosowaniu tego samego algorytmu postępowania,"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje iteracyjne pętle

2 Iteracja: Iteracja: metoda matematyczna polegająca na wielokrotnym kolejnym zastosowaniu tego samego algorytmu postępowania, przy czym wynik i-tej operacji stanowi dane wejściowe dla kolejnej, (i+1)-szej operacji. W algorytmach jest to wielokrotne powtarzanie pewnych operacji, lub nawet całych fragmentów obliczeń (np. kilku kroków).

3 Dane: n =5. Wynik: wyprowadzenie wyniku n!=1*2*3*4*5. Start Start Obliczenie wstępne: n! = 1, gdzie liczba = 1 (obliczenia zostaną zakończone, gdy liczba przekroczy wartość 5). Obliczenie wstępne: n! = 1, gdzie liczba = 1 (obliczenia zostaną zakończone, gdy liczba przekroczy wartość 5). Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Koniec n!=1*1=1 liczba=2 n!=1*2=2 liczba=3 n!=2*3=6 liczba=4 n!=6*4=24 liczba=5 n!=24*5=120 liczba=6

4 Dane: n=5 Wynik: wyprowadzenie wyniku n!=1*2*3*4*5 1. Start 2. Obliczenie wstępne: n! = 1 liczba = 1 3. Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba 4. Wykonaj obliczenie liczba=liczba+1 5. Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba 6. Wykonaj obliczenie: liczba = liczba + 1 7. Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba 8. Wykonaj obliczenie: liczba = liczba + 1 9. Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba 10. Wykonaj obliczenie: liczba = liczba + 1 11. Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba 12. Wykonaj obliczenie: liczba = liczba + 1 13. Koniec Dane: n=5 Wynik: wyprowadzenie wyniku n!=1*2*3*4*5 1. Start 2. Obliczenie wstępne: liczba =1 n!=1 3. Sprawdzenie warunku liczba <= 5 Jeśli TAK, to: Wykonaj obliczenie: n! = n! * liczba Wykonaj obliczenie liczba = liczba + 1 Ponowne sprawdzenie warunku Jeśli NIE, to Wyprowadź wynik: n! 4. Koniec

5

6 Dane: n =5 Wynik: wyprowadzenie wyniku n!=1*2*3*4*5 1. Start 2. Obliczenie wstępne: liczba =1 n!=1 3. Sprawdzenie warunku liczba <= 5 Jeśli TAK, to: Wykonaj przypisanie: n! = n! * liczba Wykonaj przypisanie: liczba = liczba + 1 Ponowne sprawdzenie warunku Jeśli NIE, to Wyprowadź wynik: n! 4. Koniec Obliczenie silni (5!) Liczba=2 Liczba=3 Liczba=4 Liczba=5 Liczba=6 n!=120

7 (dopóki) Instrukcja while (dopóki) Składnia tej instrukcji jest następująca: while (wyrażenie_warunkowe) instrukcja; W pętli while wykonanie instrukcji powtarza się tak długo, jak długo wyrażenie_warunkowe ma wartość TRUE (czyli jest prawdziwe). Sprawdzenia tego dokonuje się przed każdym wykonaniem instrukcji, a więc może się zdarzyć, że instrukcje w pętli nie będą wykonane ani raz!

8 #include main(){ int x; float y, pi=3.1415; //pi=3.1415926535897932384626433832795 x=0; while (x<=180) { y=sin(x*pi/180); cout<<"sin("< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/9/2663907/slides/slide_8.jpg", "name": "#include main(){ int x; float y, pi=3.1415; //pi=3.1415926535897932384626433832795 x=0; while (x<=180) { y=sin(x*pi/180); cout<< sin( <

9 Instrukcja do...while Składnia instrukcji jest następująca: do instrukcja while wyrażenie_warunkowe; W pętli do...while wykonanie instrukcji powtarza się tak długo, jak długo wyrażenie_warunkowe ma wartość TRUE (czyli jest prawdziwe). Sprawdzenia tego dokonuje się po każdym wykonaniu instrukcji, dlatego pętla wykona się zawsze co najmniej raz; to różni ją od pętli while, która może nie wykonać się wcale.

10 #include main() { int x; float y, pi=3.141592654; x=0; do { y=sin(x*pi/180); cout<<"sin("< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/9/2663907/slides/slide_10.jpg", "name": "#include main() { int x; float y, pi=3.141592654; x=0; do { y=sin(x*pi/180); cout<< sin( <

11 Instrukcja for Składnia pętli for ma postać: for (inst_ini; wyr_war; wyr_krok) instrukcja; inst _ini wykorzystywana jest zwykle do deklarowania i inicjalizowania zmiennych na potrzeby pętli, wyr_war wyrażenie warunkowe wykorzystywane jest do testowania warunków wykonywania pętli, wyr_krok określa zmianę stanu pętli i używane jest zwykle do zwiększania lub zmniejszania zmiennej indeksującej pętlę.

12 #include main() { int i; for (i =1; i < 4; i=i+1) // Pętla wypisze 3 razy cout<<"Jestem w pętli\n"; // ten sam tekst: Jestem w pętli system("pause”); } Praca pętli for wykonywana jest według następującego algorytmu: 1. Wykonują się instrukcje inicjujące pętlę inst_inic. 2. Obliczana jest wartość wyrażenia wyr_war. Jeśli wartość tego wyrażenia jest równa zero, praca pętli jest przerywana. 3. Jeśli powyżej okazało się, że wyr_war jest != 0, wtedy wykonywana jest instrukcja. 4. Po wykonaniu instrukcji, obliczana jest wartość wyrażenia wyr_krok, po czym powtarzany jest punkt 2.

13 #include main() { int x; float y, pi=3.141592654; // tu nie musimy podawać x=0, ponieważ jest to realizowane w pętli for (x=0;x<180;x=x+10) { y=sin(x*pi/180); cout<<"sin("< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/9/2663907/slides/slide_13.jpg", "name": "#include main() { int x; float y, pi=3.141592654; // tu nie musimy podawać x=0, ponieważ jest to realizowane w pętli for (x=0;x<180;x=x+10) { y=sin(x*pi/180); cout<< sin( <

14 /* Program sprawdza, czy wpisano liczbę z zakresu (10, 100) jeśli liczba należy do przedziału, pętla wykonywana jest dalej */ #include main() { int liczba; do { // && operator logiczny i (iloczyn logiczny) cout " ; cin>>liczba; } while ( (liczba 10)); system("pause"); }

15 Pętle zagnieżdżone Często mamy do czynienia z pętlami iteracyjnymi znajdującymi się w innej pętli – są to tzw. pętle zagnieżdżone. Aby prawidłowo z nich korzystać, należy pamiętać, że: - pętla rozpoczynająca się w danej pętli musi się również w niej kończyć; klamra zamykająca pętlę wewnętrzną MUSI być w pętli zewnętrznej, - zawsze najpierw wykonywana jest pętla wewnętrzna, a później – zewnętrzna.

16 // Pętle zagnieżdżone for – tabliczka mnożenia #include main() { int i, x, y, iloczyn; for (x=1; x<=10; x=x+1) { //x++ for (y=1; y<=10; y=y+1) { iloczyn=x*y; cout<<" "< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/9/2663907/slides/slide_16.jpg", "name": "// Pętle zagnieżdżone for – tabliczka mnożenia #include main() { int i, x, y, iloczyn; for (x=1; x<=10; x=x+1) { //x++ for (y=1; y<=10; y=y+1) { iloczyn=x*y; cout<< <

17 Zadanie Proszę napisać program obliczający średnią arytmetyczną wprowadzanych liczb, wykorzystując wszystkie instrukcje iteracyjne (while, do…while, for).


Pobierz ppt "Instrukcje iteracyjne pętle. Iteracja: Iteracja: metoda matematyczna polegająca na wielokrotnym kolejnym zastosowaniu tego samego algorytmu postępowania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google