Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI1 „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. WDROŻONE I PLANOWANE INWESTYCJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI1 „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. WDROŻONE I PLANOWANE INWESTYCJE."— Zapis prezentacji:

1 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI1 „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. WDROŻONE I PLANOWANE INWESTYCJE

2 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI2 PLANOWANE ZAKUPY NOWEGO TABORU DO 2015 R. 36 nowych EZT, w tym: 36 nowych EZT, w tym: - aktualnie realizowany przetarg na zakup EZT w ramach RPO WM 2007 – 2013, beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckie- go – wartość projektu - 420, 35 mln zł. - aktualnie realizowany przetarg na zakup 20 szt. EZT w ramach RPO WM 2007 – 2013, beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckie- go – wartość projektu - 420, 35 mln zł. - 16 szt. EZT w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” - 16 szt. EZT w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” – wartość zintegrowanego projektu 410,8 mln zł.

3 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI3 Projekt zakupu 16 EZT będzie realizowany w ramach środków Funduszu Spójności przeznaczonych na działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych w ramach VII osi priorytetowej Transport przyjazny środowisku.. Wielkość wkładu Spółki KM, w realizację projektu szacowana jest na poziomie 326,8 mln, w tym 192,87 mln zł ze środków własnych oraz 133,93 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

4 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI4 W INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DLA RPO WM 2007 – 2013 zostały umieszczone 2 projekty spółki „Koleje Mazowieckie ” 1.Zakup 11 nowych lokomotyw do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów piętrowych. Studium wykonalności projektu zostanie sporządzone do 15.06.2009r. Wartość projektu 182 mln zł, dofinansowanie UE 50%. 2.Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2007 – 2011. Studium wykonalności zostanie sporządzone do 1.06.2009r. Studium wykonalności zostanie sporządzone do 1.06.2009r. Wartość projektu 204.355.850,00 zł, dofinansowanie UE 50% Wartość projektu 204.355.850,00 zł, dofinansowanie UE 50%

5 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI5 Pozostałe planowane zakupy taboru: przygotowywany jest przetarg  10 używanych EZT (5 - EN57 i 5 – EN71) po naprawach głównych wraz z modernizacją, wartość ok.. 100 mln zł – przygotowywany jest przetarg, zakładana płatność przez okres 10 lat w stałych miesięcznych ratach.  Dodatkowe wagony piętrowe – 11/22 szt., wartość projektu ok. 55/110 mln zł,  Jednoczłonowe szynobusy elektryczne – 3 szt., wartość projektu – ok. 12 mln.  Dwuczłonowe szynobusy elektryczne – 12 szt., wartość projektu – ok. 120 mln zł,  Nowe EZT (zakupy uzupełniające do zrealizowanych dostaw do 2011r.) – 8 szt., wartość ok. 160 mln zł, zakup realizowany w nowej perspektywie 2014 – 2020 z dostawą do grudnia 2015r.

6 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI6 Spółka „Koleje Mazowieckie” jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji projektów kluczowych z RPO WM: - zakupu 16 EZT w projekcie „lotniskowym”, - zakupu lokomotyw, - modernizacji taboru. Aktualnie prowadzone są intensywne rozmowy w sprawie pozyskania środków zewnętrznych z: -z emisji obligacji (rozmowy z 7 Bankami), -bezpośrednio z kredytu EBI. Rozważane są również warunki leasingu taboru planowanego do pozyskania w późniejszym okresie.

7 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI7 Pozostałe projekty będą realizowane w przypadku uzyskania przez Spółkę możliwości wsparcia finansowego ze środków UE. Łączna wartość zakładanych do zrealizowania projektów dostawy nowego taboru do 2015 roku może przekroczyć 1,5 mld zł. Zrealizowanie planowanych zakupów taboru zwiększy liczbę eksploatowanego taboru o 91 szt. – tj. o 66 szt. w przeliczeniu na Elektryczne Zespoły Trakcyjne. Zakłada się, że do końca 2015 roku aktualny stan taboru w użytkowaniu „Kolei Mazowieckich” wynoszący 247 szt. zwiększy się do 338 szt.

8 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI8 Ponadto: - analizowana jest możliwość pozyskania nieruchomości gruntowej pod budowę nowej, własnej bazy obsługowo – naprawczej. - rozpoczęto prace niezbędne do przeprowadzenia robót adaptacyjnych nieruchomości przy ulicy Brzeskiej w Warszawie na nową siedzibę Spółki.

9 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI9 „ KM” wdraża projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Parkuj i Jedź”, który zakłada wybudowanie docelowo 40 parkingów w pobliżu przystanków kolejowych na terenie województwa mazowieckiego. W I etapie programu: a) wybudowano i oddano do użytku parkingi w: Celestynowie, Ożarowie Mazowieckim i Żyrardowie, b)w trakcie procedury odbioru jest parking w Siedlcach c) usuwane są przeszkody w odbiorze parkingu w Brwinowie, c)w trakcie przygotowywania są dokumentacje na budowę parkingów w Ciechanowie, Otwocku i Piasecznie. Samorząd Województwa Mazowieckiego Pierwszy oddany do użytku parking w Celestynowie.

10 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI10 II etap programu „Parkuj i Jedź”  wykonywana jest dokumentacja projektowa (termin realizacji do 24.07.2009r). Założono zrealizowanie budowy 9 parkingów w lokalizacjach:  Radom,  Zalesie Górne,  Grodzisk Mazowiecki,  Błonie,  Teresin Niepokalanów,  Mińsk Mazowiecki,  Mrozy  Józefów i Michalin (w oparciu o dokumentację opracowaną przez Urząd Miasta Józefowa). Planowany termin oddania parkingów do użytkowania – IV kwartał 2009 roku

11 19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 24 www.mazowieckie.com.pl


Pobierz ppt "19 MAJA 2009r.PREZENTACJA SPÓŁKI1 „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. WDROŻONE I PLANOWANE INWESTYCJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google