Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Trzymaj Formę!” Warszawa, 27 sierpnia 2014 1 1 1 1

2 Hasło przewodnie IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
2

3 Hasło przewodnie IX edycji – „Rodzino, Trzymaj Formę!”
Cel tegorocznej edycji programu: zwiększenie (za pośrednictwem dzieci), zaangażowania rodziców i opiekunów w realizację programu; Realizacja programu w szkołach powinna przekładać się na stosowanie zasad zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w domach rodzinnych dzieci. Dzieci jako uczestnicy i ambasadorzy programu – przekazują zdobytą wiedzę rodzicom/ opiekunom, mobilizując domowników do wspólnych działań na rzecz zdrowia. 3

4 Zmiany w materiałach edukacyjnych do programu
4

5 Zmiany w materiałach edukacyjnych „Trzymaj Formę!”
do IX edycji Programu Aktualizacja materiałów przeznaczonych dla uczniów pod względem językowym (broszurka oraz strona internetowa – zakładka dla uczniów); Nowe scenariusze zajęć realizowanych metodą projektu (do pobrania w formie elektronicznej na 20 scenariuszy zajęć projekty: badawcze, edukacyjne, medialne, społeczne; dostosowane do realizacji w czasie od 4 do 9 godz. lekcyjnych poza opisami scenariuszy (ok 4 stron każdy) materiał zawiera również praktyczne wskazówki do pracy metodą projektu oraz załączniki (m.in. harmonogram, arkusze oceny, propozycję sprawozdania, instrukcję do projektu). 5

6 Zmiany w materiałach edukacyjnych „Trzymaj Formę!”
do IX edycji Programu Materiały edukacyjne w formie internetowego e-wydania; Aktualizacja informacji na temat znakowania wartością odżywczą oraz systemu GDA (broszurka dla uczniów, poradnik dla nauczycieli oraz ulotka dla rodziców); 6

7 Dobrowolny system znakowania wartością odżywczą (GDA/RWS)
7

8 Dobrowolny system znakowania wartością odżywczą (GDA/RWS)
wspiera system edukacji żywieniowej mającej na celu zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości wspomaga konsumentów w decyzjach dotyczących sposobu odżywiania i stosowaniu zasad zbilansowanej energetycznie i żywieniowo diety uzupełnia w czytelny i łatwy do zrozumienia sposób informacje o wartości odżywczej podawane na etykietach produktów spożywczych wg obowiązujących przepisów w Polsce wdrażany od 2007 r.

9 Regulacje prawne dot. znakowania wartością odżywczą
produktów żywnościowych DOTYCHCZASOWE (ramowe): Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. znowelizowana w 2010 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (ze zm.) Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990r. w sprawie znakowania wartością odżywczą środków spożywczych (z późn. zm.). OD 13 GRUDNIA 2014: Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późn. zm. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

10 Dotychczasowe znakowanie wartością odżywczą
Standardowo znakowane produkty posiadają obowiązkowe informacje żywieniowe przedstawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie tabeli (skróconej lub rozszerzonej). Wersja skrócona 4 składniki Grupa 1 Wersja rozszerzona 8 składników Grupa 2 Wartość odżywcza W 100 g wartość energetyczna (energia) kJ / kcal białko g weglowodany w tym cukry tłuszcz kwasy tłuszczowe nasycone błonnik sód Wartość odżywcza W 100 g wartość energetyczna (energia) kJ / kcal białko g weglowodany tłuszcz

11 Front Opakowania wg dotychczasowych zasad
Przy Grupie 1: Obowiązkowo Opcjonalnie: Przy Grupie 2:

12 Składniki odżywcze deklarowane wg rozporządzenia 1169/2011
wartość energetyczna (energia) kJ / kcal tłuszcz g w tym – kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) – kwasy tłuszczowe jednonienasycone (jednonienasycone) – kwasy tłuszczowe wielonienasycone (wielonienasycone) węglowodany – cukry –alkohole wielowodorotlenowe (poliole) – skrobia błonnik białko sól witaminy i składniki mineralne jednostki określone w załączniku XIII część A pkt 1 - informacje obowiązkowe

13 Składniki odżywcze dozwolone do powtórzenia
wg rozporządzenia 1169/2011 wyłącznie w głównym polu widzenia Wartość energetyczna lub (łącznie) Wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, cukry, sól Nie można powtórzyć innych składników odżywczych niż wymienione powyżej.

14 Front Opakowania wg nowych zasad
lub * referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / kcal) * referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / kcal)

15 Referencyjne Wartości Spożycia (RWS)
Referencyjne Wartości Spożycia (RWS dawniej określane GDA) to typowe ilości składników odżywczych, które powinny być spożywane przez większość osób w ciągu doby.  Ponieważ występuje wiele różnic pomiędzy ludźmi, np. we wzroście, masie ciała i poziomach aktywności, RWS nie stanowią wartości docelowych dla poszczególnych osób, ale poziomy orientacyjne, według których można ocenić udział poszczególnych składników odżywczych w porcji danego produktu.

16 Referencyjne Wartości Spożycia (RWS)
określone w załączniku XIII cz. B rozporządzenia 1169/2011 Składnik odżywczy Wskazane Dzienne Spożycie (GDA) - wartości ustalone dla kobiet* Wartość energetyczna 8400 kJ /  2000 kcal Tłuszcz  70 g   Kwasy tłuszczowe   nasycone  20 g  Węglowodany  260 g Cukry  90 g  Białko  50 g  Sól   6 g  Błonnik  25 g

17 IV edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
17

18 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Cele Konkursu: 1. Zwiększenie świadomości młodzieży gimnazjalnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie (pogłębienie wiedzy nt. zdrowego stylu życia).  2.  Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji (korzystanie z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych). 3.  Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań. 4.   Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.  18

19 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Adresaci Konkursu: uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w wybranych powiatach następujących województw: dolnośląskiego – powiaty: kłodzki, legnicki i wołowski; lubelskiego – powiaty: kraśnicki, chełmski, tomaszowski; łódzkiego – powiaty: piotrkowski, tomaszowski, wieluński; mazowieckiego – powiaty: ciechanowski, legionowski, ostrowski; pomorskiego – powiaty: chojnicki, kwidzyński, miasto Gdańsk; świętokrzyskiego – powiaty: ostrowiecki, staszowski, skarżyski. 19

20 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Organizacja Konkursu: Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie – przesłanie wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora placówki formularza do dnia 28 listopada 2014 r. na adres Komitetu Organizacyjnego (siedziba PFPŻ ZP) Konkurs przebiega w trzech etapach: Etap szkolny Etap powiatowy Etap międzywojewódzki - finał   20

21 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Etap szkolny Pisemny test wiedzy w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach. Do dnia 16 stycznia 2015 r. szkoły wysyłają prace uczniów w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. Do dnia 6 lutego 2015 r. na stronie zostanie ogłoszona lista uczestników Konkursu zakwalifikowanych do II etapu. Do dnia 13 lutego 2015 r. Komisja Konkursowa prześle do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu. 21

22 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
2. Etap powiatowy Pisemny test wiedzy w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Do dnia 13 marca 2015 r. PSSE wysyłają prace uczniów w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. Do dnia 27 marca 2015 r. na stronie zostanie ogłoszona lista uczestników Konkursu zakwalifikowanych do III etapu. Do dnia 3 kwietnia 2015 r. Komisja Konkursowa prześle do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w III etapie Konkursu. 22

23 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
3. Finał III etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 6-8 maja 2015 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje nt. organizacji finału Konkursu zamieszczone będą na stronie III etap składa się z części pisemnej – wyłaniającej finalistów Konkursu oraz z części praktycznej – wyłaniającej laureatów Konkursu. Lista finalistów i laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w terminie do dnia 15 maja 2015 r. na stronie 23

24 Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Organizacja Konkursu: Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie Konkursu, Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe: zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci sprzętu sportowego o wartości 3000 zł; za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 2000 zł; za zajęcie trzeciego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 1000 zł. Laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenie o uczestniczeniu w III etapie Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu. 24

25 Konkurs na film promujący Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”
25

26 Udział w Konkursie jest dobrowolny. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Adresaci Konkursu: Konkurs skierowany jest wyłącznie do gimnazjów oraz szkół podstawowych, uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 26

27 Cele Konkursu: uatrakcyjnienie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2014/2015; zwiększenie wiedzy nt. zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej; wzmocnienie znajomości założeń programowych i ich promowanie wśród uczestników Programu; wzmocnienie zaangażowania uczniów, rodziców oraz środowisk lokalnych w działania programowe; aktywizacja uczestników Programu do poszukiwania nowych form jego realizacji.

28 Zasady uczestnictwa w Konkursie: Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu filmu promującego aktywny styl życia i zbilansowaną dietę, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki – zgodnie z założeniami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”.

29 Zasady uczestnictwa w Konkursie:
Szkoły, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wysłać nakręcony przez uczniów film spełniający następujące kryteria: Film powinien promować aktywny styl życia i zbilansowaną dietę, zgodnie z założeniami przedstawionymi w materiałach edukacyjnych do Programu; W szczególności, przedmiotem realizowanych działań nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji zadań konkursowych. Ponadto, działania konkursowe nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminacji żadnej z grup produktów żywnościowych.

30 Zasady uczestnictwa w Konkursie:
Szkoły, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wysłać nakręcony przez uczniów film spełniający następujące kryteria: Film musi nawiązywać do hasła przewodniego IX edycji programu – „Rodzino, Trzymaj Formę!” i uwzględniać zaangażowanie rodzin uczniów biorących udział w programie; Długość filmu – do 3 minut; Filmy należy nagrywać wyłącznie w jednym z następujących popularnych formatów: avi, mov, mp4; Autorami filmów są uczniowie gimnazjów lub klas V-VI szkół podstawowych biorący udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”.

31 Każda szkoła może wysłać maksymalnie trzy prace konkursowe.
Zasady uczestnictwa w Konkursie: Każda szkoła może wysłać maksymalnie trzy prace konkursowe. Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować nagrany na płytę DVD film z dołączonym i wypełnionym formularzem zgłoszenia. Szkoły przesyłają prace konkursowe w terminie do dnia 30 listopada r. do właściwej terenowo dla lokalizacji szkoły Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dopiskiem „Konkurs filmowy Trzymaj Formę!”.

32 Organizacja Konkursu: I - powiatowy, II - wojewódzki,
Trzy etapy Konkursu: I - powiatowy, II - wojewódzki, III - ogólnopolski. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. przesyłają do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (WSSE) dwie prace - filmy, które zostały najlepiej ocenione przez Komisje Konkursowe powołane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

33 Organizacja Konkursu:
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (WSSE) przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe i wyłania dwie najlepsze na poziomie wojewódzkim. Komisja Konkursowa na poziomie wojewódzkim przesyła wyłonione prace do Organizatorów Konkursu na adres Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, w terminie do dnia 16 stycznia 2015 r. z dopiskiem „Konkurs filmowy Trzymaj Formę!”.

34 Organizacja Konkursu:
Komisja Konkursowa na poziomie ogólnopolskim w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. dokona oceny prac nadesłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (WSSE); Komisja Konkursowa, w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. ogłosi na stronie internetowej listę zwycięzców Konkursu na poziomie ogólnopolskim. Dodatkowo, organizatorzy Konkursu skontaktują się ze zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem szkolnych koordynatorów programu.

35 Organizacja Konkursu:
Organizatorzy Konkursu gwarantują przyznanie szkołom, których prace zwyciężą w Konkursie nagród w postaci kuponów na zakup sprzętu sportowego o następującej wartości: I miejsce – zł II miejsce – zł III miejsce – zł

36 Dziękujemy za uwagę 36 36 36 36


Pobierz ppt "WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google